logo

شارل بودلر

گیسو

برگردان از مانی

پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰ ژانويه ۲۰۱۹

Charles-Baudelaire.jpg
حلقه های مویِ اُفتاده به رویِ شانه ها !
عطرِ رخوتبارِ گیسو ! حظ جان ! ای حلقه ها !
بسترِ تاریکِ خوابم را کنم تا پُر از آن
خاطرات خُفته ات امشب درون گیسوان
در هوا چون دستمالی خواهم ات دادن تکان !

آسیا را نازِ رِخوت، آفزیقا را لَهیب،
خطه های دور، مرحوم، بی نشانی عنقریب،
جنگلِ خوش عطر و بویت هست آن ها را مَقر.
دیگران را روح جای بر موجِ موسیقی ست گر
زآنِ من در عطرِ توست، عشقم، دائم غوطه ور

میروم آنجا که دیر وقتی ست مدهوشند ولَخت
در هوایی گرم جان سختانه انسان و درخت،
گیسوان ! موجی شوید، با خود ربائیدم به جَخت !
در سرت، دریای چون آبنوس، رویایی خوش است
بادبان، تیر و دَکل، پاروزنان و آتش است،

بندریست رخشان که روحم خود کند سیراب زآن
چشمه ی جوشانِ عطر و رنگ و موسیقی درآن،
که خورند سُر ناوها در موجِ الوانَش میان
تا که نُصرت را کشند آغوش و گویندش سلام
زیرِ سقفی که هوا لرزان است ازهُرمش مُدام.

میروم، مَستانه و عاشق، با غوصی فرو
عُمقِ امواجِ سیاهی که درآن حبس است او
وز نوازش های امواج روحِ نازک طبع من
خواهد، از اعجازِ رِخوت، لذتی را یافتن
بیکرانه : خواب در گهواره ای خوش عطر و بو !

پرده گسترده ی شب، لاجوردی گیسوان،
از تو درذهن گنبدی نیلی ست نقش چون آسمان،
حلقه ی موهای نَرمت را چو هستم درکناَر
سخت مَستم میکند مخلوطِ آن عطر و بُخار:
روغنِ نارگیل و مُشک و قیرو شیرِکوکنار.

دستم اندر یالِ پُر پُشتت هنوز وهمچنان
می نِشاند لَعل و یاقوت و زمُرد ها درآن
تا نباشی گوش- سنگین پیش امیالم دگر!
چشمه ای غیراز شرابِ خاطرات هستی مگر
در کویرم، تا ازآن جامی کِشم لاجُرعه سر؟

* بنظر بسیاری از دوستدارانِ شعرِ فرانسوی زبان، این شعرِ ُملهم از ژَن دووال در زمره زیبا ترین اشعار سروده شده در زبانِ فرانسه است (منظور در زبان اصلی است.)


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد