logo

اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

یاد یاران یاد باد

به مناسبت یازده دی ماه روز تجدید پیمان با جان باختگان راه کارگر

چهار شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۲ ژانويه ۲۰۱۹

یازده دی ماه امسال، سی و پنچ سال از اعدام جنایت کارانه رفیق علیرضا شکوهی، دبیرکل سازمان ما و از چهره های مقاومت در زندان های شاه و شیخ می گذرد. سالروزی که به افتخا وی، بزرگ داشت جان باخته گان سازمان نامیده شده، در شرایطی فرا می رسد، که بیش از یک سال است توده های ستم دیده میهن ما و در صدر آنان کارگران و آموزگاران مبارز، پرخروش تر و پرتوانتر از هر زمان دیگری به میدان آمده اند تا به فرمان روائی چهل ساله ی رژیم جهل و جنایت اسلامی پایان دهند و این لکه ی ننگ را از دامن ایران و جهان پاک کنتر در تاریخ یک صد ساله ی مبارزات سیاسی مردم ایران، بی گمان دهه ی شصت، دهه ی خون و جنون اسلامی، دهه ای که بیش از هزاران تن از مبارزان آزادی خواه، دگراندیش و سوسیالیست گروه، گروه، تیرباران شدند و یا در نبردی نابرابر جان باختند. روایت دهه ی شصت، روایت خون و جنون است، روایت جانباختگانی است که اجازه ی دفن جنازه های شان را هم نمی دادند و با لباس های غرقه در خون، به صورت جمعی در گودال ها می ریختند و از انبوه آنان خاوران ها بر پا می شد. روایت دهه ی شصت، روایت روی دادی است تاریخی و استثنائی، در تاریخ یک کشور و در پی یک انقلاب دموکراتیک توده ای و ضد دیکتاتوری، روایت روی دادی بی مثل و مانند، از وصف ناپذیری خشونت، شکنجه و جنایت نظام طبقاتی و ایدئولوژیکی اسلامی، به رهبری روحانیت حاکم از یک سوی، و پای داری درخشان مبارزان راه آزادی و دگراندیش، خلاقیت ایستادگی، و استقبال سرافرازنه از مرگ سرخ، خلاقیت رازداری و پای داری مبارزان در برابر شکنجه و تیرباران! روایتی از وفاداری به آرمان های انسانی، وفاداری با استقبال از مرگ سرخ و شرافت مندانه، روایتی از اهتزاز پرچم مبارزه و تداوم مبارزه! روایتی از مقاومت، آن چنان مقاومتی که مرزی نمی شناسد و همین بی مرزی مقاومت است که بقای سازمان های سیاسی و از جمله سازمان ما را تضمین می کند. یاران ما در کنار دیگر مبارزان سیاسی، در شرایطی که در برابر شکنجه گران، بازجویان و حکام شرع وحشی که هیچ پایبندی به حقوق انسانی نداشته و ندارند ، از پای داری در برابر شرایط دشوار زندان، شکنجه و اعدام حماسه می ساختند، رژیم اسلامی تلاش میکرد اخبار فاجعه آمیز زندانهای سیاسی و شکنجه ها و مقاومت زندانیان در جامعه منعکس نشود. در شرایطی که حزب الهی ها و جاسوسان رژیم اسلامی، شبانه روز دست اندر کار بازداشت مبارزان سیاسی و چهره های شناخته شده ی زندان های شاه بودند، سازمان ما که شمار زیادی از زندانیان زمان شاه را در بر داشت، با دو مقوله ی متضاد دست به گریبان بود. از یک سوی از چگونگی بازداشت، جریان بازجوئی و اتهام انتسابی و سیر پرونده ی شماری از رفقای بازداشت شده بی خبر بود و بیم آن داشت که مبادا خبررسانی در باره ی بازداشت و بازجوئی آنان، بر ذخیره ی اطلاعاتی رژیم بیفزاید و به زیان شان تمام شود. اما قضیه بعد دیگری هم داشت و گروه گروه از رفقای بازداشت شده از همه ی سازمان ها، به گونه ای ضربتی تیرباران می شدند که گاه اعلام خبر بازداشت آنان با محاکمه ی ضربتی و تیرباران های شبانه هم زمان می شد. دامنه ی گسترده ی روابط سازمانی، سنت دیرینه ی محفلی و جا به جائی مبارزان سیاسی هم به گونه ای بود که مجال دفاع از یاران در بند و افشاگری برای نجات آنان میسر نمی بود و به همین سبب سازمان های سیاسی، نه از بازداشت شدگان به هویت فردی، که تنها از جان باختگان نام می بردند و از زندانیان سیاسی در کلیت خود. آری باید پاس بداریم یاد یارانی را که در برابر شکنجه های وحشیانه و تیرباران های ضربتی دلاورانه ایستادند و تلاش های شکنجه گران حزب الهی و حکام شرع خونخوار را ناکام گذاشتند و هر کدام به نوبه ی خود اسطوره ای شدند از پای داری و دلاوری، با "نه" بلند و رسائی که سر می دادند به استقبال مرگ می شتافتند. مرگ آری! تسلیم هرگز! ما نه یک سازمان فرقه گرا هستیم، که بر طبل فرقه گرائی بکوبیم و نه یک سازمان قهرمان پرور و قهرمان پرست! اما آن گاه که زبان ها گشوده می شود و یا قلم ها به چرخش می آید و در ورای سه تا چهار دهه، در بیان یادها و یادمان ها، از دوست و دشمن، سخن از وصف حماسه آفرینی و تسلیم ناپذیری شماری از یاران شناخته شده به میان می آید، نمی توانیم بی تفاوت بمانیم و هم چنان ارج می گذاریم و پاس می داریم یاد آنان را و حماسه آفرینی آنان را و ایستادگی دلیرانه ی آنان را. یاد یاران، یاد همه ی مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم، یاد همه ی جانباختگان دگراندیش، و یاد مادران خاوران که آرزوی یافتن نشانی از مکان دفن فرزندان دلبند خود را به گور سپردند، هم چنان گرامی می داریم.

مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

گرامی باد یاد عزیز همه یاران و جانباخته گان راه آزادی و سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
دی ماه ۱۳۹۷نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد