logo

یاد و خاطره غلامرضا اشترانی گرامی باد

ستارگان شبهای تیره

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۰۴ دسامبر ۲۰۱۸

یدالله بلدیدر۴۰ سالی که از سلطه جمهوری اسلامی می‌گذرد، دستگاه تبلیغاتی رژیم، همواره تلاش کرده تا تاریخ مبارزات ازادیخواهانه وعدالتخواهانه مردم ایران را به‌نفع خود تحریف کرده، یا آن‌را ناچیز وانحرافی جلوه دهد،از این‌رو ما وظیفه مندیم تا نگذاریم مبارزات جریان‌های سیاسی آزادیخواه و فرزندان اگاه و‌فداکار میهن مان را که درشب‌های تیره،بااستبداد به مبارزه برخاستند، به‌فراموشی سپرده شود.

یکی از مبارزان، راه آزادی وعدالت، درآن سال هاغلامرضا اشترانی نام دارد، که یکی از چهره های تاثیر گذار دهه چهل استان لرستان است.

غلامرضا اشترانی درسال ۱۳۱۶ در ملایر بدنیا آمد، اما تحصیلات ابتدایی ومتوسطه را دربروجرد بپایا ن رساند، وپس از دریافت دیپلم بدانشکده افسری رفت، اما پس از مدتی اخراج گردید به بروجرد بازگشت وشغل معلمی را انتخاب کرد، وپس از مدتی بتدریس، دردبیرستانهای بروجرد پرداخت، زنده یاد اشترانی درزمان دانشاموزی به حزب پان ایرانیست گرایش داشت ، اما بعد دارای گرایشات سوسیالیستی گردید.
.
غلامرضا اشترانی افزون بر تشویق دانش اموزان به مطالعه انانرا ، به ورزش وتقویت جسم نیز تشویق میکرد، اشترانی خود کشتی گیر ومربی کشتی بود ودانشاموزان را به ورزش کشتی ، کوهنوردی وشطرنج تشویق میکرد، دانشاموزان نیزبخاطر علاقه ای که به دبیر خودداشتند باین ورزشها میپرداختند، کروه جانفدای ارمان خلق وهمایون کتیرایی هم بورزش کشتی روی آوردند ، اشترانی همزمان با شفل دبیری بخاطر مصون ماندن جوانان بروجردی از اعتیاد ودیگر آلودگیها ، بتاسیس یک باشگاه ورزشی اهتمام ورزید، زنده یاد اشترانی با تلاش وکوشش درتمام عرصه های آموزشی، فرهنگی وورزشی یک نسل از انقلابیون بروجرد را تربیت کرد، اشترانی دربرابر مشکلات دانش اموزان از آنان نیز حمایت میکرد، چنانکه یکی از لاتهای معروف بروجردرا که بدانشاموزان سونظر داشت ، بشدت کتک زده بود این اقدام او درشهر بروجرد انعکاس یافت وبر محبوبیت او افزود.

اشترانی نسلی از مبارزین را دربروجرد تربیت کرد، که نامهای آنان درعرضه مبارزاتی ایران فراموش نخواهند شد، گروه ارمان خلق که مقاومت دلیرانه شان درزیر شکنجه درآن سالها بازتاب وسیعی داشت وهمایون کتیرایی ، شاخص ترین چهره این گروه بعنوان نماد مقاومت شهرت یافتند، از دیگر دست پروردگان اشترانی محمود ومجتبی خرم ابادی ، چریکهای جانباخته فدایی خلق وهمچنین تورج اشتری تلخستانی فدایی جانباخته از شاگردان ویاران صمیمی او بودند، یکی دیگر از شاگردان علیرضا شکوهی از اعضای برجسته ستاره سرخ ویکی ازمقاومترین زندانیان آن سالها ست، شکوهی ازرهبران سازمان راه کارگربود، که توسط حکومت اسلامی اعدام گردید. اشترانی باتفاق دکتر اعظمی پزشک مردمی ونامدارلرستان ، دویار صمیمی وهم پیمان بودند، اشترانی با اعضای خاندان اعظمی نیزروابط صمیمانه ای داشت وبا انها برنامه های مطالعاتی و،کوهنوردی وشطرنج داشت.

اولین بار زنده یاد اشترانی را درسال ۴۷ درسالن کشتی دانشکاه دیدم ، در آن سالها اکثریت کشتی کیران دانشگاه تهران کرد ولر بودند

درانجا با شخصیت مردمی او اشنا شدم وشاهد بودم که چگونه کشتی گیران لر دست وکتف اورا بعنوان یک پیشکسوت حوشنام وانسانی قابل احترام میبوسیدند. اشترانی، دراواخر دهه ۴۰ دستگیر شد، اما پس از چندماه آزاد کردید، آخرین بار دراواخر سال ۵۲ یا اوایل سال ۵۳ دستگیر شدواین بار دارای پرونده ای سنگین بود ، دراین دستگیری درزیر شکنجه یکی ازحماسه سازان مقاومت شد، مدت یکسال ونیم درزیر شکنجه بود، انواع شکنجه ها را براو اعمال کردند وجتی جیره شلاق روزانه داشت ، اما نتوانستند روحیه پولادین اورا بشکنند، او حتی درزیر شکنجه روحیه دلاورانه خودرا حفظ کرده بود وبا تنی مجروح درجواب به توهین های تهرانی شکنجه گر معروف ساواک بصورت او سیلی زده بود ، تهرانی هنگام محاکمه سیلی خوردن خود از اشترانی را بازگو کرد،اشترانی پس از یکسال ونیم شکنجه وباز جویی بحبس ابد محکوم شد ودرزندان همچنان برسر عقایدش استوار بود، اما براثر ضرباتی که برسرش وارد شده بود ، دچار سردردهای شدیدوگاهی کابوس میشد.

در آستانه انقلاب اشترانی نیز آزادگردید ودر بروجرد مورد استقبال باشکوه مردم قرارکرفت ودرمراسم یابودی که برای دکتر اعظمی برگزار شد ، اشترانی سخنران اصلی بود، اشترانی براثر همان صربات وارده بر سرش شدیدا بیمار شد ودراواخر دهه ۶۰ درکذشت . اکنون کمیته مشترک که شاهد مقاومت دلاورانه اشترانی بود به موزه تبدیل شده ودر سلولها ی آن، تندیسهایی از خامنه ای و ومهدوی کنی نصب کرده اند اما ازنام اشترانی ودیکر حماسه سازان در ان شکنجه گاه خبری نیست، اما یاد وخاطره این معلم متعهد وشرافتمند همواره در حافظه مردم لرستان پایدار خواهد ماند.

نام اشترانی درکنار نامهایی همچون مادر غروی ، دایه سلطنت، دکتر اعظمی همایون وعلیرشا ، خرم آبادیها، هبت، فریدون، علرضا ، توکل وجمشید همچون اشترانکوه جاودانه خواهد ماند

از رفقای عزیز لرستان که مرا دراین نوشته یاری دادندند صمیمانه سپاسگزارم


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد