logo

غروب خونین اصلاحات محمد بن سلمان!

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸

دکتر عارف پژمان

aref-pejman4.jpg
«ابن سلمان» شرم را شرمنده کرد
قصد بر کشتار نازیبنده ، کرد
دپلوماسی بست به دنبال شتر
رسم قطا ع الطریقی،زنده کرد
موج اصلاحات ، بنیاد ی نداشت
تازه با مکر و ریا ، آگنده کرد
سال فتح کهکشان، شهکار کرد
چند زن محجوبه را، راننده کرد!
ذم اصلاحات هرکه گفت، مرد
شاه یثرب را سیه، پرونده کرد
صبح آزادی، فقط، افسانه بود
شمع استبداد را تابنده کرد
جان آدم کمتر از بزغاله شد
مدح سلطان، جور را پاینده کرد
اینهمه شهزادگان غرق آز
بر زمین تاثیر آلاینده کرد
چون پروپاگند اسلامی شنید
مرغ پخته، روی سینی، خنده کرد
آن که حق زن ، به پرویزن نهاد
در نهایت خویش را ، بازنده کرد
مرگ ژور نالیست ، خروش آتش است
کی توان ، آزادگان را بنده کرد

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد