logo

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و باز نشسته در ایران

يکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته، می کوشد همراه با تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی و نیروهای مترقی ، آزادیخواه و دمکرات ، صدای اعتراض آنان را هر چه رساتر منعکس کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی در تاریخ چهارشنبه ۱۸ مهر ماه از تمام فرهنگیان کشور خواسته است روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن نموده و از حضور در کلاسهای درس خودداری نمایند.

در این فراخوان ، فرهنگیان ضمن اشاره به زندگی رنجبار معلمان بازنشسته و شاغل و تهی تر شدن سفره آنان ،بخصوص «در شرایطی که گرانی و تورم بی سابقه و افسار گریخته، قدرت خرید معلمان را چون اکثریت زحمتکشان جامعه» بشدت کاهش داده است، «به تاراج رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان» توسط دزدان حکومتی و شریکا نش ، کاهش چشمگیر کیفیت آموزشی و... ، اعلام کرده اند که در چنین شرایطی ، پیشبرد آموزش، عملی نمی باشد.

طی سالهای اخیر ، فرهنگیان و معلمان، با شیوه های گوناگون، صدور بیانیه، راه‌اندازی کمپین و نامه نگاری به مسئولین، تجمعات صنفی و ... ، به وضعیت اسفبارآموزش و پرورش در ایران، «تداوم روند پولی کردن و کالایی شدن آموزش» ،پایین بودن حقوق و دستمزد معلمان شاغل و باز نشسته ، شرایط نامناسب مدارس ،.... اعتراض کرده اند و کم نیستند معلمانی که طی این سالها و بدنبال این اعتراضات بازداشت ، زندانی ، و یا از کار خود اخراج شده اند.
دستگیری محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران و محکومیت او به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق تنها یک نمونه از شیوه های سرکوبگرانه رژیم اسلامی با معلمان معترض می باشد.

علی رغم این فشارها، سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان ، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران «به نمایندگی از بخش عظیمی از نیروی کار بخش آموزشی (بازنشسته و شاغل)»، حرکات اعتراضی را ادامه داده و با فراخوان به این تحصن، بار دیگر، عزم راسخ خود برای دستیابی به حقوق انسانی فرهنگیان و شرایط مناسب آموزش در ایران را بخوبی نشان می دهد. این فرهنگیان شجاع در فراخوان خود و در رابطه با اعمال تهدید و فشار از جانب نهادهای امنیتی نسبت به عواقب برخورد پلیسی و امنیتی هشدار داده و می گویند« ما طعم زندان را نیز چشیده‌ایم و سال‌هاست شیردلانی را دربند داریم، پس لطفا شیوه و روش تهدیدی را کنار بگذارید».

اکنون در ایران، هر روزه شاهد ،اعتراضات ، اعتصابات و تحصن کارگران ، کشاورزان، رانندگان کامیون ، فرهنگیان ، پرستاران ، سایر حقوق بگیران و زحمتکشان هستیم. بدون تردید، پیوند میان جنبشهای اجتماعی، یکی از اهرنهای گسترش و موفقیت مبارزات عمومی است.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته، می کوشد همراه با تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی و نیروهای مترقی ، آزادیخواه و دمکرات ، صدای اعتراض آنان را هر چه رساتر منعکس کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد.

زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران و زحمتکشان ایران
سرنگون باد حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی
۲۱ مهرماه ۱۳۹۷
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد