logo

وقتی پای این در میان باشد

دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱ اکتبر ۲۰۱۸

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
هر سرزمینی چهره هایی بسیار دارد
نه همه این چهره ها زیبایند

من چهره هایی بسیار دارم
نه همه این چهره ها زیبایند

تو چهره هایی بسیار داری
نه همه این چهره ها زیبایند

سرگردان نیستم
حتی تردید هم ندارم،
وقتی پای این در میان باشد، که میهن من کجاست

تو از وجوهی برخورداری، که جالب تر از آنند که خود می اندیشی
من از وجوهی برخوردارم، که بدتر از آنند که تو می اندیشی

سرگردان نیستم
حتی تردید هم ندارم،
وقتی پای این در میان باشد، که میهن من کجاست.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد