logo

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

فراخوان به تظاهرات علیه «جمهوری» اسلامی
وحضور حسن روحانی در سازمان ملل

سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

سفر روحانی را در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به آخرین سفر خارجی او تبدیل کنیم!
با حضور خود در تظاهرات علیه سفر روحانی، رژیم جمهوری اسلامی را رسوا کنیم.
این بار سفر وی مصادف با سی امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 خواهد بود. بیائید با شرکت وسیع در تظاهرات، دادخواهی را تبدیل به خواست عمومی کرده، به فجایع ملی که در چهاردهه حکومت اسلامی رخ داده اعتراض کنیم.

مردم ایران در تب و تاب بی آب و هوایی، به معنی تمامی کلمه، می‌سوزند. ارمغان جمهوری اسلامی برای ملت ایران، اعدام، کشتار، جنگ، فساد افسارگسیخته، نابودی محیط زیست، حجاب اجباری و سلب بسیاری از حقوق زنان، آپارتاید جنسیتی، بیکاری، سرکوب و تبعیض علیه دگراندیشان و مذاهب و عقاید غیر از مذهب رسمی شیعه، اعتیاد، فحشاء، فقر و گرانی بوده است. دولت و مجلس و قوه قضائیه همگی در آستین ولایت مطلقه فقیه، خامنه‌ای و همچنین تحت کنترل نیروی سرکوبگر اطلاعات سپاه قرار دارند. نیرویی که باید از مرزهای کشور دفاع کند به مدد دیکتاتورهای کشورهای منظقه می‌رود.

اعتراضات مردم برعلیه حکومت ظلم و جور نه تنها پاسخی مثبت دریافت نمی‌کند که به نحو اشدی سرکوب می‌شود. مدافعان خواستهای بحق مردم در زندانند و به جرمهای واهی به احکام سنگین متهم شده‌اند در حالیکه متجاوزان حقوق مردم و غارتگران آزادانه می‌گردند. این وضع بجز با فساد ریشه‌ای در اصل حکومت اسلامی نمی‌توانست بوجود آمده باشد.

جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز ۲۵ سپتامبر شروع می‌شود و سخنرانی روحانی در روز ۲۸ سپتامبر خواهد بود.
هم وطنان با حضور خود در تظاهرات علیه روحانی در نیویورک، این رژیم فاشیستی توتالیتر را در انظار جهانیان رسوا نمائید ایرانیان در داخل کشور باوجود سرکوب و دستگیری های وسیع از جا برخاسته اند. وظیفه ما رساندن صدای هم وطنان جان بر لب رسیده مان به جهانیان است.

از جا برخیزیم و پرونده این حکومت جنایتکار و سیاه را برای همیشه ببندیم و حرکت خود را در تاریخ به ثبت برسانیم.

شورای مرکزی حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)
۱۹ شهريور ۱٣۹۷ خورشیدی، ۱۰ سپتامبر ۲۰۱٨ میلادی
info@araparty.comنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد