logo

فراخوان همگانی ( دعوت عمومی )

وظایف جمهوریخواهان دموکرات در شرایط کنونی

طراحان بحث : البرز جم ، ناهید جعفرپور ،.فرامرز دادور و اصغر اسلامی
گرداننده بحث : خسرو امیری
زمان : چهارشنبه ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ، ساعت ۲۰ به وقت اروپا
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

سه شنبه ۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۸ اوت ۲۰۱۸

جمهوری خواهان دموکرات ایران ؛ هموطنان گرامی

کوتاه تر شدن چرخه های اعتراضات سراسری همزمان با گسترش روزافزون مبارزات لایه های مردمی با خواست های فراگیرتر معیشتی-سیاسی و نیز رساتر شدن فریاد "نه به جمهوری اسلامی " در گوشه وکنار کشور نویدبخش آینده ای نه چندان دور از براندازی رژیم جمهوری اسلامی به دست مردمان ایران است.

امروز یکی از کلیدی ترین پرسش ها در برابر نیروهای اپوزیسیون قاطع علیه رژیم تمامگرا و خودکامه دینی این است که :

چگونه واز چه طریق می توان درخارج از کشور با فعالیت های عملی و نظری به جنبش های رو به رشد یاری رساند ؟ و از این راه در تحقق جمهوری ، دموکراسی وجدائی دولت ودین با جنبش های اجتماعی مردمان ایران همراه شد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک به قصد همفکری ویافتن راهکارهای درخور و موثر جهت گام های مشترک در این راه شما را به یک میزگرد (یا گفت وگوی مشترک) و بحث آزاد دعوت می کند .

موضوع :
وظایف جمهوریخواهان دموکرات در شرایط کنونی
،ابزارها وراهکارهای توانمندی اعتراضات و توانمندی جنبش های اجتماعی در جهت استقرار جمهوری، دموکراسی و جدائی دین ودولت در ایران .

طراحان بحث : البرز جم ، ناهید جعفرپور ،.فرامرز دادور و اصغر اسلامی
گرداننده بحث : خسرو امیری
زمان : چهارشنبه ۵ سپتامبر ۲۰۱۸ ، ساعت ۲۰ به وقت اروپا
در اتاق
Asia and pacific /Iran/jonbeshe jomhourikhahane demokrat wa laice iran

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد