logo

از تکاوایی به هماوایی

جمعه ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۲۰ ژوييه ۲۰۱۸

برزین آذرمهر

عاقبت روزی هماوایی
سر بر آرد از تکاوایی
سر کند راه رهایی
سد گسل ،گردان پویایی
بر دَرد بند از زمستان های سرد و ریشه درجان ها
تا جهاند
پا نِهان بیرون
از رگ خشکیده موج خون!
...

جعفر مرزوقی ( برزین آذرمهر)
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد