logo

درسیستم فکری چپ در آن زمان، آزادی و دموکراسی جای مهمی نداشت

رادیو پیام آزادی

سه شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۷ ژوييه ۲۰۱۸

محمد رضا شالگونیمحمد رضا شالگونی : درسیستم فکری چپ در آن زمان، آزادی و دموکراسی جای مهمی نداشت
گفتگوی رادیو پیام آزادی جمعه۲۲ تير ۱٣۹۷ - ۱٣ ژوئيه ۲۰۱٨ با

درکودتائی که آن زمان صورت گرفت ، درموردامیرانتظام آن چه رخ داد، جنایت بود. ما باید بگوئیم که دربهترین حالت امیرانتظام را نادیده گرفتیم. ما باید حتما ازگذشته مان شرمنده باشیم. ما چپ ها درمورد امیرانتظام ازخودانتقاد نکرده ایم. امیر انتظام از قربانیان استبداد جمهوری اسلامی است و ایستادگی او درخورستایش.

http://www.artin.rivido.de/


نشریه راه کارگرکه من سردبیرش بودم، اعلامیه داد که اشغال سفارت امریکا کودتا است . اما درمورد ماجرای امیر انتظام وخیلی های دیگرازآنان دفاع نکردیم . برای این که اولا این ذهن را داشتیم که شاید هم جاسوس باشد. ویا ما جاسوسی او را رد نکردیم .چون لیبرال بودند. راه کارگرمی گفت "زندانی انقلابی باید آزاد گردد" زندانی غیرانقلابی چطور؟وقتی شهرنو را آتش زدند ما چپ ها چه کردیم . ما آدم های "اخلاقی "باقی ماندیم و از مظلوم ترین زنان دفاعی نکردیم. ما باید شرمنده باشیم. حتی وقتی ژنرال های شاه را اعدام کردند ما باید اعتراض می کردیم. اما ما چه کردیم؟ بودند جریاناتی مانند وحدت کمونیستی درهمان موقع به دموکراسی اعتقاد داشتند. برای ما دموکراسی چندان مهم نبود ومساله مان نبود. حاج سید جوادی دردفاع از دموکراسی (آن طور که خودشان دموکراسی را درک می کردند) تا آخر ایستادگی کرد. باید او را بزرگ بداریم و مدیون او هستیم. نامه ابوالفضل قدیانی اقدامی جسورانه وشجاعانه و درخورتجلیل است. مردم باید درمقیاس توده ای قیام کنند و خامنه ای را براندازند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد