logo

یک قصه بود / هرچند ناتمام

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵ ژوين ۲۰۱۸

رضا مقصدی

مردی شِگفت بود.
با مردمش پیاله زد وُ از زمانه گفت.
در "قیصر" ش، شکُفت.
از سالها ی دور
درد ِ بلند ِ تیغه ی چاقورا
در پُشت ِزخم خورده ی خود داشت.
درپای هرچه خاطره، بنشست.
سربرفراز ِعاطفه ، افراشت.
او از برای "مردم ِ بی لبخند"
یک قصه بود
هرچند ناتمام.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد