logo

اطلاعیه مطبوعاتی

گلنازامین، بنیاد پژوهش های زنان ایران

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۳۱ مه ۲۰۱۸

bonyade-pajoheshha.jpg
نامه اعتراضی به حضوريکی ازسخنرانان درکنفرانس امسال بنياد پژوهش های زنان ایران را با تاسف بسيارخوانديم. جای بسی دريغ است که چنين جدل هائی درحاشيه کنفرانس مطرح شده است. با رسانه ای شدن متن اعتراضی ناگزيربه ياد آوری نکات زيرهستيم:

ما بی گمان با هرگونه اعمال خشونت، با هرتضييق حقوقی مخالفيم و آنگاه که يکی از ياران بنياد و یکی ازفعالان جنبش زنان مورد اين تضيقات قرارگيرد، بی شک همدرد وهمراه اوهستيم. اما اين همدردی نمیتواند به تنهائی دليلی برای حذف يکی ازسخنرانان گردد.

لازمست يادآوری کنيم که کميته محلی کنفرانس بنياد دراستهکلم، داوطلبانه برگزاری کنفرانس را به عهده گرفته وعلاوه برتقبل دلسوزانه زحمات بسيار، انتخاب سخنرانان را بی هيچ جانبداری به انجام رسانده است. اينک روزها و روزها ست که دوستان اين کميته با ما و دیگرياران بنياد، به چند وچون و ‌رایزنی درباره اين اعتراض هم پرداخته اند.

نتيجه اين است که نمی توان به جای دادگاهی صالح در جايگاه قاضی نشست و حکم حذف را صادر کرد. ما برای جامعه ای قانون مند و مبتنی برحقوق انسانی مبارزه می کنیم وبراین باورایستاده ایم. اميدواريم که اين مباحثه و جدل درشرايطی مناسب ادامه يابد و شيوه های بهتری برای رسيدن به نتيجه را بيابد.

ما خواهان انتشاراین اطلاعیه ی مطبوعاتی، درهمان قسمت از نشریه شما که متن حاوی امضاها انتشاریافته، می باشیم.

گلنازامین، بنیاد پژوهش های زنان ایران
31/5/2018google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:

سکوت در مقابل خشونت خود عین خشونت است
میترا محمودی
2018-06-01 20:41:35


گلنازامین، بنیاد پژوهش های زنان ایران

خانم گلناز امین آیا بر اساس اسناد رسمی که دوست مان خانم شادی امین در سایتها درج کردند، این عمل دوست دیگرمان خانم مهناز قزلو خشونت آشکار نیست؟

آیا فکر نمیکنید وظیفه هر انسانی هست که جلوی خشونت را بگیرید، جدا از اینکه قاضی باشیم یا وکیل ؟

امروزه در دنیای مجازی ترور شخصیت ابزاری ست خطرناک و متاسفانه مهناز از این ابزار برای ترور شادی استفاده کرد. سپس شما میگوید: همدردی میکنید.

همدردی بدون محکم کردن و تنبه اخلاقی دوست مان چه معنایی دارد؟

اگر فقط در حدی اتهام زبانی بود، سخن شما کاملا درست بود و ما فقط میتوانستیم با هر دو دوست مان همدردی کنیم. در حالی که اسناد هست که یک نفر مورد خشونت قرار گرفته است.

متاسفانه خشونت تابویست، که اکثر انسانها تا پایی خودشان در میان نباشد در مقابل آن سکوت میکنند.

اما من به شخص با وجود اینکه هم شادی وهم مهناز را دوست میپندارم، فکر میکنم سکوت در مقابل خشونت انسانی بر انسانی دیگر، خود اعمال خشونت است و انتظار دارم، روابط و دوست بازیهای شما دست اندر کاران بنیاد پژوهش های زنان ایران باعث نشود که فقط سکوت کنید.
میترا محمودی

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد