logo

راه برگشت نیست

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲ مه ۲۰۱۸

مرضیه شاه بزاز

marzie-shahbazaz.jpg
وقتیکه باغچه را با دستان مردد و خمیازه شخم می زدی
و ستونهای خانه را از کاه و هراس پی می ریختی
وقتیکه محو آینه، از نقش خود، تندیس از خمیرِی فطیر پرداختی
و چندان به ستایش برنشستی
که در شب هرچه بادا باد
با یک هووفِ نفس دار
از دیوار بلند خودستایی به بیرون سرک کشیدی
وآنگاه مست دیدنیها، سبو شکستی و شرابِ آسمان به درخت انجیر بخشیدی
و هنوز که هنوز است دست از نوشیدنِی دیوانه وار باز نمی داری
باید می دانستی
جاده یک سویه است و بازوی نبرد در کار
جای افسوس نیست
که بی اعتنا به مترسکهای هولناک و عتیق
بی اعتنا به چشمهای در خون شسته ی زمین و آسمان، پشت بوته ها پنهان
دستهای جسور،‌ باغِ‌ خوابآلود را شخم می زنند
و بچه های بازیگوش با طبقی از دانه های تازه بر سر، از راه می رسند.

آتلانتا،‌ آوریل ۲۰۱۸
divanpress.comنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد