logo

پرواز کبوتر صلح بر آشیانه ایران

پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸

دنیز ایشچی

Deniz
خاورمیانه طی چندین دهه اخیر شاهد جنگ، ویرانی کشورها و کشتار و آوارگی دهها میلیون نفر تحت نام "واردات دموکراسی از غرب متمدن" بوده است. کشور ایران خود شاهد جنگی ویرانگر و تحمیلی به مدت هشت سال با عراق بود. خانواده ای در ایران وجود ندارد که داغ عزیزی از دست رفته را در این جنگ خانمان سوز بر دل نداشته باشد. یکی از شعارهای محوری جامعه مدنی و زحمتکشان و مردم زجر کشیده ایران برقراری صلح، امنیت و آزادی در کشورشان میباشد.

نئوکان ها و نئولیبرال ها در مورد صدوربه اصطلاح دموکراسی و عوض کردن حاکمیت ها در کشورهای مورد نظر شان، این موضوع را بصورت یک پروژه های از پیش طراحی شده به پیش میبرند. برای زمینه سازی اولیه آنها خود خبرسازی های دروغ و شایعه سازی های اولیه لازم را انجام میدهند. برای پیاده کردن این پروژه ها مجموعه ای از بمباران های تبلیغاتی و پروپاگاندا، همراه با حمله نظامی گسترده، محاصره های اقتصادی و فروش همان کالاها از طریق بازار سیاه، به راه انداختن گروه های میلیشا های مزدور تحت عنوان "اپوزیسیون مترقی و معتدل" با همراهی گروه های خود ساخته به اصطلاح امدادی مشابه کلاه سفید ها که در میدان زمینی کارهای لاجستیک اجرائی تبلیغاتی آنها را انجام میدهند، لازم میباشند.

ما نمونه های اجرای چنین پروژه هائی را در افغانستان، عراق، لیبی و سوریه شاهد بوده ایم. هیچ ایرانی مسئولی خواهان آن نیست که شاهد تکرار سناریویی مشابه آنچه در کشورهای مزبور اتفاق افتاده در ایران باشد. در شرایطی که دور و بر دونالد ترامپ را هر چه بیشتر دسته های نئوکان هائی که به "عقاب ها" مشهور میباشند میگیرند، خطر دخالت های غیرمستقیم و حتی مستقیم آنها در کشورمان جهت تغییر حکومت بیشتر و بیشتر میشود. آنها خواهان آوردن حکومتی دست نشانده در ایران میباشند، حالا به هر قیمتی که برای مردم ایران تمام میشود، بشود. باید به این نئوکان ها گفت که مساله تغییر حکومت در ایران یک مساله داخلی است و مربوط به خود مردم ایران میباشد و این خود ایرانیان میباشند که تصمیم میگیرند چگونه از جمهوری اسلامی ایران گذر میکنند و چه نوع حکومتی را جایگزین جمهوری اسلامی ایران میکنند و خواهان هیچگونه دخالت مستقیم و غیر مستقیم خارجی در مسائل داخلی ایران نمیباشند.

خروج یکطرفه آمریکا از "برجام" و تهدیدهای دونالد ترامپ بر علیه ایران، در داخل اصولگرایان و افراطیون تند رو را هر چه بیشتر تقویت میکند. بازنده تقابل میان تند روهای اسلامی ایران با نئوکان ها ی آمریکائی مردم ایران میباشند و این مساله میتواند به قیمت خیلی سنگینی برای مردم عادی و نسل های آینده تمام شود. نیروهای چپ دموکرات ایرن در این شرایط مسئولیت های سنگینی بر دوش حمل میکنند. این مسئولیت را تاریخ و شرایط ویژه امروز بر دوش آنها واگذار میکند. تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) امیدها و انتظارات جدیدی را در میان نیروهای قدیمی و نسل های جوانی که جدیدا به جنبش چپ میپیوندند آفریده است. این وظایف با وقوع اتفاقات روزهای اخیر هر چه بیشتر سنگین تر و پر اهمیت تر میگردد.

امروز نیروهای چپ دموکرات باید نقش کارآفرین و تعیین کننده ای در جنبش صلح و آزادی برای ایران را بر عهده بگیرند. خواسته های صلح و آزادی آماج، مطالبات و آرزوهای جامعه مدنی، مردم عادی و زحمتکشان میباشد. "صلح" و "آزادی" امروز خواسته های مشترک چپ دموکرات و دیگر سازمان های دموکراتیک، مدنی و سکولار غیر چپ میباشد. اهمیت امروزین اتفاق بر سر شعارهای "صلح" و "آزادی" برای شکل گیری جبهه ای فراگیر از نیروهای دموکراتیک و سکولار جهت عبور از جمهوری اسلامی ایران اهمیتی کلیدی دارد.

به موازات برافراشتن پرچم "صلح" و ازادی"، باید پرچم مقابله با هر نوع تهاجم و تجاوز خارجی به ایران را نیز برافراشت. ما مخالف هر گونه دخالت امنیتی خارجی در ایران میباشیم. مسائل داخلی ایران را باید خود ایرانیها حل کنند. این امر بوسیله گسترش مناسبات و ارتباطات میان نیروهای اپوزیسیون دموکرات، آزاده و سکولار از یک طرف و حمایت از مطالبات مردمی در محیط کار، خیابان و زندگی آنها از طرف دیگر به پیش برده خواهد شد. آنهائی که خواهان مداخله تجاوزگرانه در امور داخلی ایران میباشند، فقط به فکر منافع شرکت های کلان نفتی، نظامی، مالی و غیره خودشان میباشند و هیچ دلشان به حال مردم ایران نسوخته است.

گروهی از هوارداران فدائیان خلق از داخل ایران بودند که قبل از تشکیل کنگره وحدت از" نیروی سوم" صحبت به میان آوردند. در این جو آشوب سیاسی، نیروهای تند رو و افراطی، در هر جبهه ای میخواهند باشند، نقش تخریبی و خطرناکی را ایفا میکنند. به این خاطر باید نیروهایی را که توانائی اتکا بر بردباری منطقی سیاسی را دارا میباشند را بر حول محورهای "صلح" ، "آزادی" و "مقابله با دخالت های خارجی" گرد هم آورد. ما از حمایت های خارجی و خصوصا جامعه مدنی جهانی از مطالبات دموکراتیک مردم ایران و اپوزیسیون سیاسی ایران استقبال میکنیم. حمایت از جنبش مستقل مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون سیاسی مستقل ایران، کاملا با دخالت استیلا گرانه و تجاوز به امنیت سیاسی کشور ایران فرق میکند. باید دخالت های تجاوزگرانه و استیلاگرانه نئوکان ها و نئولیبرالیسم جهانی در ایران را شدیدا محکوم کرد.

دنیز ایشچی 10 می 2018نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد