logo

چرا هر چیزی بعید نیست؟!

سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۴ آپريل ۲۰۱۸

بهروز قاسمی

در پیِ دستگیریِ فعالان محیط زیست و عدم توضیحی قانع کننده توسط دستگاه قضایی که خود نامعتبر می نماید، انواع و اقسام نشر گمانه زنی ها در فضای اینترنتی گسترده شده است.

اتهام جاسوسی به فعالان محیط زیست و مرگ یک محقق متهم شده در زندان و شدت برخوردی بی سابقه با سایر محققین در این رشته، ظن بسیاری را برانگیخته است که حکومت ایران به دلیل ترس از یک "رسوایی غیر عادی" اینچنین نامتعارف حتا در قیاس با رفتار گذشته خویش، نسبت به فعالان غیرسیاسی از تعادل خارج شده است.

به نظر مي آید موارد اخیر در اطلاع رسانی های سیاسیِ اینترنتی و جنگ روانی پیش آمده بین مردم و حکومت، روندی مشابه دوران پچ پچ های مردم در مورد رفتار منتسب به بازجوهای ساواک یعنی خشونتی غیرمتعارف با زندانیان سیاسی، ارائه آمار غلو شده در مورد کشتار زندانیان یا تظاهراتِ اعتراضیِ خیابانی، آمار غلو شده مربوط به واقعه ١٧ شهریور ١٣٥٧ یا موضوع سینما رکس آبادان و نظایر آن اینک تکرار می شود.

در سایت ها و رسانه های حکومتی تلاشی گسترده برای پروپاگاندا در هر زمینه که منافع حکومت مفروض باشد انجام می شود با محوریت ٤ اصل:

١- انکار آنچه هست،
٢ - بیان آنچه نیست،
٣- بزرگ نشان دادن موارد کوچک،
٤ - کوچک نشان دادن موارد بزرگ،

و همه اینها در جهت منافع خودی علیه غیرخودی.
تلاش تبلیغاتی با روش فوق بطور حداکثری در تبلیغات حکومتی دیده می شود و از اینرو در تبلیغات ضد حکومتی نیز مردم به واکنشی مشابه پرداخته و جدا از آنکه منشأ خبر معتبر باشد یا خیر، گمانه زنی از یک خبر کوچک به چه میزان منطقی به نظر برسد یا نرسد، به دلیل بی اعتباری و بی اعتمادی به رفتار حکومت هر نوع اخبار عجیب توسط مردم در شبکه های اینترنتی بازنشر می شود، چرا که مردم به یک اصل رسیده اند: این هم بعید نیست!

به دلیل اثبات عدم بی طرفیِ قوه قضاییه در سالیان گذشته به مردم و به دلیل مشاهده فساد سازمان یافته گسترده حکومتی در بالاترین سطح و انواع پنهان کاری دستگاه های حکومتی، هر نوع پلشتی توسط دستگاه های حکومتی برای مردم ممکن تلقی می شود و پذیرفته می شود که: بعید! نیست.

در این فضای بی اعتمادی، همه چیز ممکن است و هر گزاره ای در پچ پچ های مردم بعید نیست!!

هنگامی که فعالین سرشناس محیط زیست جاسوس معرفی می شوند، ولی اطلاع رسانی از پرونده و روند دادرسیِ آنان برای هیچکس وجود ندارد، بعید نیست! آنان در زمان تجسس در محیط وحش علائمی از فعالیت های هسته ای جدید مشاهده و ثبت کرده اند.

بعید نیست! آنان به آثار و علائم دفن زباله های اتمی پی برده اند که احتمال می رود توسط بیگانگان بویژه روس ها در خاک ایران دفن شده باشد، پس بعید نیست! علت اصلی مشاهده جهش در ژن انسان ها و جانوران یا شیوع انواع سرطان در ایران ناشی از همین نشتی ها باشد.

بعید نیست! ادله و نمونه برداری های فعالان محیط زیست از جانوران یا خاک آلوده و ارسال آن برای دانشگاه های خارجی جهت تحلیل کارشناسانه، از طرف حکومت ایران مصداق جاسوسی تلقی شده باشد.

بعید نیست! علت اصلی زلزله های مستمر در ایران تحقیقات حکومت برای دست یافتن به سلاح های غیر متعارف در زیر زمین یا روی زمین(لایه های اتمسفر) یا در قعر دریاها باشد...

بعید نیست! پسر رهبر ایران برای سرماخوردگی خود و اعضای خانوده اش به لندن رفته باشد و میلیون ها پوند هزینه کرده باشد...
بعید نیست! سقوط هر هواپیما و یا هر اتوبوس به ته دره که عده ای کارشناس، خبرنگار یا مسئول ناراضیِ دولتی در آن بوده اند کار بالا!! باشد...بعید نیست... بعید نیست...

در انجام پروپاگاندای حکومتی، شاید رفتار معطوف به تبلیغات به نفع حکومت بگونه ای سازمان یافته و با اهداف از پیش تعیین شده انجام می شود، ولی حتمن واکنش آن در میان مردمی ناراضی از این همه دروغ، به پروپاگاندایی سازمان نایافته و بدون اهدافی معین و از پیش تعیین شده ختم می شود.

پروپاگاندای مردم علیه حکومتی که به آن بی اعتماد شده اند و حتا از آن ترسیده اند، واکنشی دفاعی از روی غریزه است که می تواند به هر جهت و به هر راه و بیراهه ای پیش برود و آنهم با بغض و کینه ای فزون تر از پیش.

اگر در مقابل مردم بایستید و منبع خبر یا منشأ تحلیل را بخواهید، آنان با اشاره به بی اعتباری مسبوق به سابقه حکومت از شما خواهند پرسید "که مگر از آنان بعید است؟" در این وضعیت یا باید به دفاع از حکومتی بی اعتبار بپردازید که بله بعید است! و یا شما هم تأیید کنید که البته از اینها بعید نیست! و یا در مقابل "تخریب همه ارزش ها و پایه های پیوند یک جامعه" سکوت کنید، چراکه به راستی در آینده وقوع هرچیزی بعید نیست!!!

بهروز قاسمی
فعال سیاسی


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد