logo

فرشته صبوری

نامه سرگشاده به آقای رضا پهلوی

سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۸

اعلان دارید که قرن بیست یکم دوران تحکیم جامعه مدنی و دموکراسی مشارکتی ست ودوران پادشاهی بسر آمده است ، زمان آن فرا رسیده تا بدون تعصب با نقد هرگونه دیکتاتوری حتی اگردر دوران پدرتان اعمال شده باشد . در کنار هموطنانتان بعنوان یک شهروند مسئول سازنده ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک باشید. ایمان دارم که بدین ترتیب اکثریت مردم ایران دوش به دوش شما درراه پیشبرد امر دموکراسی و نجات میهن خواهند کوشید
جناب پهلوی گرامی

در این دوران سرنوشت ساز میهنمان ، با احترام به عقاید دموکراتیک شما بر این باورم که حیف است در صورت رسیدن به پادشاهی مشروطه قانونا نتوانید درسیاست درگیر باشید و فقط نقشی سمبلیک مانند پادشاهان کشورهای اروپای شمالی داشته باشید. با دانش و تجربه ای که طی این سالیان کسب کرده اید شما میتوانید نه تنها در ایران بلکه در جهان تاثیر گذار باشید . دراین دوران برابری طلبی و رفع تبعیض از زنان ، شما میتوانید اولین کسی باشید که در مبارزه با دیدگاه مردسالارانه در عمل به قوانین عقب مانده نظیرانتقال سلطنت تنها به فرزند ذکور ، ناقد این گونه بی عدالتی باشید و به کمک مادر گرامی تان ( که از هم نسلان ایشانم ) و همواره مردم حساب ایشان را از دستگاه شاهنشاهی جدا پنداشته اند . ایشان میباید نه در حرف که در عمل نایب السلطنه میبودند ، اعلان دارید که قرن بیست یکم دوران تحکیم جامعه مدنی و دموکراسی مشارکتی ست ودوران پادشاهی بسر آمده است ، زمان آن فرا رسیده تا بدون تعصب با نقد هرگونه دیکتاتوری حتی اگردر دوران پدرتان اعمال شده باشد . در کنار هموطنانتان بعنوان یک شهروند مسئول سازنده ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک باشید. ایمان دارم که بدین ترتیب اکثریت مردم ایران دوش به دوش شما درراه پیشبرد امر دموکراسی و نجات میهن خواهند کوشید

به امید پیروزی دموکراسی بر ظلم و بیعدالتی در سایه صلح در منطقه و درجهان

فرشته صبوری
( تهران ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ )


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد