logo

آیا می توانم

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۸ فوريه ۲۰۱۸

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
آیا می توانم درد احساس کنم و درمانده نباشم؟ آیا می توانم بدبختی احساس کنم و درمانده نباشم؟

می بایست فرشته ها را در خویش فراخوانم. می بایست از احساسات طلایی ام پیروی کنم. می بایست از اندیشه های کیهانی ام پیروی کنم. آن گاه شاید درد و بدبختی در حاشیه قرار گیرند. آن گاه شاید درمانده نباشم.

اگر هم این همواره مورد نداشته باشد، می توانم گاه به گاه از «قرص مسکن» استفاده کنم. جهان اگر بدرد می آورد، دست و دلباز نیز هست.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد