logo

مفهوم فضا

سخنران: دکترحسن بلوری
زمان: جمعه ۱۶ فوریه ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲ فوريه ۲۰۱۸

انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می کند.

مفهوم فضا

سخنران: دکترحسن بلوری

انجمن دوستداران اندیشه پیوسته در راستای پیشبرد بحث های نظری و علمی گام برمی دارد . در نشست کنونی دکتر حسن بلوری در باره ی مفهوم فضا سخن خواهد گفت.
ما حضور همه ی دوستداران بحث های نظری و علمی را در این نشست گرامی می داریم.

زمان: جمعه ۱۶ فوریه ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
Trautenaustr, 5
10717 Berlin
U. 9 Güntzelstr.


چکیده:

مفهوم فضا مانند مفهوم زمان و مفهوم ماده در صد سال گذشته در ارتباط با دست آوردهای شگرف علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهوم جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرن بیستم مطرح شدند.
فضا برای دانش فلسفه یک موُلفه اساسی به حساب می آید. این که آیا فضا محدود یا نامحدود، مطلق یا نسبیتی است و یا اصولا موجودیت دارد یا رابطه ای میان موجودیت هاست و یا بخشی از یک چارچوب مفهومی، در دانش فلسفه مورد مناقشه است. آنتولوژی و متافیزیک سعی در توضیح فضا مستقل از تجربه، و پدیدارشناسی در تجزیه و تحلیل فرم های تجربه شدۀ آن دارند. علم فیزیک نوین فضا را مقوله ای نسبیتی می داند و آن را در نظریه ای از اوایل قرن بیستم به نام نظریه نسبیت به اثبات رسانده است. با این حال باید اذعان نمود، مفهوم فضا مفهومی است بسیار تاریک و ناروشن و بسیار انتزاعی. در حال حاضر مسئله وحدت دو نظریه، نسبیت و کوانتوم، موضوع پژوهش است. حل این مسئله می تواند شناخت ما را از فضا (زمان و ماده) عمیق تر کند.

در این سخنرانی می خواهم پس از مقدمه ای به معرفی تاریخچه فضا از دوران باستان تا اینشتین، به مفهوم فضای مطلق و نقد آن پرداخته، سپس مفهوم فضا در نظریه نسبیت خاص و نظریه نسبیت عام را توضیح داده، در ادامه منظور از "فضای کوانتومی" را بیان نموده و در پایان به این مهم بپردازم که آیا اصولا فضا موجودیت دارد.
حسن بلوری

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد