logo

فراخوان به گردهمایی اعتراضی علیه مراسم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین
به مناسبت ٢٢ بهمن ١٣٥٧

زمان: روز پنجشنبه، ۸ فوریه ۲۰۱۸
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران
برگزارکننده گان:
کانون پناهندگان سیاسی ایران - برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۵ فوريه ۲۰۱۸

سفارت جمهوری اسلامی در برلین امسال دومراسم را بخاطر به قدرت رسیدن رژیم ارتجاعی در هنگامی برگزار می کند که مردم در ماه گذشته در بیش از ٦٠ شهر ایران بر علیه گرانی، تبعیض و مسایل اقتصادی و اجتماعی تظاهرات کردند. رژیم جمهوری اسلامی همانگونه که رژیم دیکتاتوری سلطنتی با سرکوب، زندان و شکنجه حاکمیت خود را نگه داشته بود، با براه اندازی جنگی ٨ ساله و وسعت دادن دستگاه سرکوب وشکنجه حاکمیت خود را حفظ نموده است. زندان های رژیم سلطنتی از جمله اوین و گوهردشت، کارون، عادل آباد، کمیته مشترک و ... با تمام ابزارهای قتل وشکنجه از همان روزهای اول در خدمت رژیم اسلامی برای سرکوب نیروهای انقلابی و آزادیخواه قرار گرفت.

به یاد می اوریم که چگونه دستاوردهای مردم در خیابان، دانشگاه و مدرسه و کارخانه از مردم پس گرفته شد. با تحمیل حجاب اجباری بر زنان ایران و لشگرکشی به ترکمن صحرا و کردستان و اعدام های خیابانی و ربودن و کشتار نیروهای انقلابی ، تعطیلی دانشگاه های ایران با "انقلاب فرهنگی" و با پاکسازی در کارخانه، مدارس و ادارات دولتی شروع شد. اوج سیاست خفقان و سرکوب رژیم با کشتار سراسری زندانیان سیاسی ازسال ١٣٦٠ و ترور صدها تن از نیروهای سیاسی- عقیدتی در داخل و خارج کشور ازجمله ترور٤ نفر در رستوران میکونوس برلین تا تابستان خونین ١٣٦٧ رقم خورد. تابستانی که باید در حافظه تاریخی مان حک شده باشد.

اما مردم بجان امده از فقر و سرکوب بارها نشان دادند که رژیم جمهوری اسلامی را نمی خواهند واین بار نیز با شعار "نان، کار، آزادی " ، " مرگ بر دیکتاتور" و"اصلاح طلب ، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا"خواسته خود را در قبال رژیم در خیابانها اعلام نمودند. این بار نیز رژیم موفق به سرکوب اعتراض های مردم شد اما مطالبات مردم همچنان باقی است و خیزش های آتی علیه رژیم در راه است. یکی از اولین اثرات اعتراضات اخیر مقاومت اشکار زنان بر علیه حجاب اجباری است که بنا به گزارش پلیس تهران فقط ٢٩زن در شهر تهران دستگیر شدند.

آزادیخواهان،

اجازه ندهیم که خارج از کشور محل امنی برای نیروهای رژیم و نمایندگی هایش تبدیل شود، همچنانکه کمپین اعتراض جهانی به حضور شاهرودی ، یکی از مهره های اصلی سرکوب رژیم ایران، سبب فراراو از آلمان شد.

جان زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اخیر در خطر است. تا کنون نام ١٠ زندانی سیاسی که اخیرا دستگیر شده بودند مشخص شده که زیر شکنجه کشته شدند وخطر اعدام رامین حسین پناهی فعال سیاسی کرد که حکمش پس از شش ماه شکنجه و آزار اخیرا صادر شد. بیاییم همراه با دیگر مبارزین، صدای زندانیان سیاسی و خانواده انان باشیم. ما شرکت در این مراسم را حمایت از رژیم جمهوری اسلامی می دانیم. بیایم با هم در این گردهمایی علیه جشن سفارت جمهوری اسلامی در برلین فریاد زنیم:

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مجازات اعدام لغو باید گردد!
نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم!
نه به جمهوری اسلامی!

زمان: روز پنجشنبه، ۸ فوریه ۲۰۱۸ ساعت 17:00
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

Podbielskiallee 67,U3- Podbielskiallee

----------------------------

زمان: روز دوشنبه، 12 فوریه 2018 ساعت 11:00

Maritim Hotel, Staufenberg Str. 26, 10785 Berlinمکان: مقابلبرگزارکننده گان:
کانون پناهندگان سیاسی ایران - برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین

لطفا از آوردن هر گونه پرچم یا نشانی در این گردهمایی ها خودداری کنید!

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد