logo

گردهمایی ایرانیان مقیم مادرید در مقابل سفارت جمهوری اسلامی

برای همبستگی با جنبشهای اعتراضی هفته های اخیر و بازداشت شدگان.

يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۴ ژانويه ۲۰۱۸روز دوازدهم ماه ژانویه تعدادی از ایرانیان آزادیخواه مقیم مادرید برای اعتراض به سرکوب جنبشهای اعتراضی و دادخواه میهنمان که در هفته های اخیر بیش از هشتاد شهر کشورمان را فرا گرفت در مقابل سفارت جمهوری اسلامی اجتماع کردند و با شعارهای " زندانی سیاسی آزاد باید گردد" " دمکراسی برای ایران " " استقلال ، آزادی، جمهوری ایرانی" با جنبشهای اعتراضی اعلام همبستگی کردند و سرکوب ددمنشانه این اعتراضات را محکوم کردند. دعوت به این گردهمایی از طریق انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر در اسپانیا و جمعی دیگر از هموطنان مقیم مادرید صورت گرفت و مورد استقبال تمامی نیروهای آزادی خواه قرار گرفت.
کمیسیونهای کارگری و اتحادیه همگانی کارگران بزرگترین تشکیلات سندیکایی اسپانیا پیشاپیش طی صدور اطلاعیه هایی از این گردهمایی پشتیبانی کردند و با فرستادن نمایندگانشان برای حضور در این گردهمایی مراتب حمایت خود را از مردم ایران برای اعتراضات دادخواهانه شان علیه فقر و بیکاری که دامنگیر ده ها ملیون تن از مردم میهنمان است مورد تاکید قرار دادند. نمایندگان این سندیکاها خواستار آزادی همه دستگیر شدگان و پایان دادن به سیاستهای سرکوب هرگونه صدای اعتراضی از جانب حکومت شدند.
جبهه متحد چپ که باتفاق پودموس پنج ملیون تن از مردم اسپانیا را در پارلمان نمایندگی میکنند با حضور نمایندگانش در گرد همایی و صدور بیانیه ای با مردم ایران برای اعتراض به شرایط اقتصادی دشواری که در آن بسر میبرند، بخاطر فشارهای اجتماعی و فرهنگی که از جانب رژیم به آنها تحمیل میشود و بخاطر نبود آزادیهای سیاسی اعلام همبستگی کرد و خواهان آزادی بلافاصله همه بازداشت شدگان شد.
متن قطعنامه ای که در پایان بزبان اسپانیایی توسط نماینده انجمنهای دفاع از حقوق بشر خوانده شد بشرح زیر است:
دوستان و یاران گرامی:
انجمن ایرانی دفاع از حقوق بشر بهمراه جمعی از ایرانیان مقیم اسپانیا با مردم ایران و اعتراضات مردمی که در هفته های اخیر اکثریت شهرهای ایران را فرا گرفته است اعلام همبستگی میکند.
بر زمینه شرایط دشوار اقتصادی که ضعیف ترین اقشار جامعه را زیر فشارهای سنگین قرار داده است ، در شرایطی که بیش از ۵۰% مردم میهنمان در فقر و بیخانمانی زندگی میکنند، در شرایطی که فساد در دستگاه های اداری و مالی به سراسر ساختار حاکمیت رخنه کرده است، در شرایط نبود آزادیهای سیاسی و حضور فشارهای سنگین اجتماعی، در شرایطی که مردم مورد ستم از هیچ راه قانونی نمیتوانند حقوقشان را دادخواهی کنند، بیش از ۸۰ شهر ایران صحنه اعتراضات علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی شد.
مقامات مسئول بجای تشخیص علل اعتراضات و ارائه راه حل برای آنها جنبش دادخواهانه مردم را ناشی از توطئه های نیروهای خارجی دانست و نتیجتا سیاست سرکوب و بازداشتهای غیر قانونی را در پیش گرفت. تا کنون ۲۲ نفر در تظاهرات کشته شده اند و سه بازداشتی در زندانها بدلایل نامعلوم بقتل رسیده اند و بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شده اند.
گردهمایی ما امروز در اینجا باتفاق انجمنهای دفاع از حقوق بشرو نیروهای دمکرات و مترقی اسپانیا بخاطر همبستگی با مردم میهنمان است. از مسئولین جمهوری اسلامی میخواهیم بازداشتی های تظاهرات اخیر را بلافاصله آزاد کند و مصرا میخواهیم از شکنجه و آزار جسمی و روانی بازداشتی ها جلوگیری شود. میخواهیم که مسئولین جمهوری اسلامی مجراهای قانونی تجمع ها و اعتراضات را آنچنان فراهم کنند که مردم بتوانند بازادی و بدون ترس از مجازات خواسته های خود را بیان کرده و حقوق خود را صاحب شوند.
ما بر این باوریم که جنبش دمکراتیک و بدور از خشونت مردممان که برای نان و دمکراسی و عدالت بخیابانها آمده است ادامه خواهد یافت و راه خود را برای ساختمان جامعه ای مدنی و سکولار خواهد یافت.

زنده باد ایران دمکراتیک فردا.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد