logo

اطلاعیه در پیوند با

گردهمایی پشتیبانی از خیزش اعتراضی ۹۶ در نیویورک

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱ ژانويه ۲۰۱۸ما بخشی از ساکنان نیویورک برای پشتیبانی از خیزش به حق شما روز شنبه ۱۳ژانویه در یونیون اسکور ساعت ۲ تا ۴ گردهم خواهیم آمد تا صدای شما برای «نه به جمهوری اسلامی و آری به سکولار دمکراسی باشیم. اغتشاش خواندن حرکت شما از سوی اصلاح طلبان و جناح های دیگر حکومت ذره ای از اعتراض بر فقر و بی عدالتی نخواهد کاست. ما بخوبی از رنج شما در طول تقریبا ۴ دهه از سرکوب، چپاول ثروت ملی، تبعیض علیه زنان، اقلیت ها، فشار بر کارگران، معلمان و دانشجویان آگاهیم و از خیزش شما برای تغییر وضع موجود حمایت می کنیم.

۱- ما خواستار آزادی در کلیه عرصه ها از جمله رسانه ها، اینترنت، پوشش، تجمعات و تشکلات مستقل هستیم.
۲- آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله دستگیرشدگان جنبش ۹۶
۳- ما خواهان به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و پرداخت فوری حقوق عقب افتاده همه کارگران و کارمندان هستیم.

در این تجمع به ترتیب حروف الفبا: دکتر شاهرخ احکامی، نیکی پارسا، شاهین صادق زاده میلانی، مسیح علی نژاد، دکتر منصور فرهنگ، دکتر رضا قریشی، مهرانگیز کار، شیرین نشاط و هرمز هوشمند سخنرانی خواهند کرد.

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران
۱۰ ژانویه ۱۹۱۸
تلفن تماس:
203-570-6964
ایمیل برای تماس:
kparsa@optonline.netنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد