logo

فراخوان به تجمع
در پشتیبانی از خیزش مردم در ایران

تاریخ: ١٧ ژانویه ٢٠١٨
تجمع در کانبراو سیدنی
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سیدنی استرالیا

پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۱ ژانويه ۲۰۱۸

٬

ایرانیان آزاده

از آنجا که رژیم دیکتاتور و مستبد جمھوری اسلامی بار دیگر خیزش عدالت طلبانه و آزادیخواھانه مردم ایران را با سرکوب، دستگیری ھای گسترده و ایجاد فضای رعب و وحشت مواجه ساخته، حمایت و پشتیبانی ایرانیان آزاده خارج از کشور بیش ازھر زمان دیگری ضرورت می یابد. زمان آن است که با تمام توان حامی مبارزات مردمی و انعکاس صدای حق طلبانه شان باشیم.

دستگیری بیش از دوھزار نفر و کشتار بیش از بیست نفر از ھموطنان در نقاط مختلف کشورمان و جان باختن سینا قنبری، دربازداشتگاه ھای رژیم تنھا نمونه ھایی از سرکوب گسترده اخیر است.

بدین منظور ھمگام با مردم ایران جھت رھایی از دیکتاتوری حاکم، اعتراض به اعمال سرکوب گرانه رژیم و علیه گسترش جواختناق در مقابل سفارت جمھوری اسلامی در کانبرا ھم صدا میشویم .

از ھمه آزادیخواھان درخواست میکنیم روز چھارشنبه ھفدھم ژانویه مقابل سفارت جمھوری اسلامی در کانبرا با حضور خود یاری رسان جنبش داد خواھی مردم ایران باشیم.
ایرانیان مقیم ملبورن ھم دراین آکسیون شرکت میکنند.

تاریخ: ١٧ ژانویه ٢٠١٨
ساعت تجمع در کانبرا : ١١صبح
آدرس مکان تجمع در کانبرا:
Address: 25 Culgoa Circuit, O'Malley ACT 2606

ساعت حرکت از سیدنی : ٧ صبح
آدرس تجمع در سیدنی:
Parramatta club RSL
Crn of O’Connellst & Macquarie st , Parramatta, NSW, 2150
یادآوری: تجمع پشت Parramatta club RSL در پارک پاراماتا، پارکینگ دو ساعته رایگان و فاصله ایستگاه قطار پاراماتا تا محل حرکت۵ دقیقه پیاده روی است. وسیله حمل و نقل عمومی برای سفر به کانبرا تدارک دیده شده است .اگر مایل به استفاده از وسیله نقلیه عمومی ھستید خواھشمندیم که حتما با شماره تلفن ذیل صفحه جھت ھماھنگی دقیق تماس بگیرید.

ھزینه سفر با وسیله نقلیه عمومی به ازاء ھر نفر قابل پرداخت به مسئول ھماھنگی خواھد بود.

تلفن تماس سیدنی: میترا محمودی
0420327016
تلفن تماس ملبورن: بھمن یوسفی
0418595339
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سیدنی استرال


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد