logo

اعلاميه مشترک

فراخوان برای راه اندازی و شرکت در تظاهرات و تجمع ها
در حمايت از اعتراضات مردمی

يکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ - ۰۷ ژانويه ۲۰۱۸

bepish-setare2.jpg
اعتراضات مردمی عليه جمهوری اسلامی ادامه دارد. سرکردگان حکومت با سرکوب، ايجاد فضای امنيتی در شهرها، تسخير خيابان ها توسط نيروهای نظامی و بسيج، ایجاد اختلال در اینترنت و شبکه های اجتماعی و دستگير های گسترده می خواهد که خيزش مردم را خاموش سازد. حکومت هم چون گذشته نمی خواهد صدای خيزش مردم که علیه ستم، بی عدالتی و استبداد و برای تامين آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی در کشور است، را بشنود.

هم رزمان، نيروهای آزاديخواه!

خيزش مردم برحق است و بايد از آن حمايت کرد. وظيفه خود می دانيم صدای مردم معترض ایران را بازتاب جهانی دهيم تا جهانيان از آنچه در ایران می گذرد، آگاه شوند. ما از همرزمان خود و نيروهای آزاديخواه در خارج از کشور می خواهيم که گام جلو گذارند، تظاهرات و گردهمائی های اعتراضی در دفاع از خيزش مردمی را سازمان دهند و در تظاهراتی در دفاع از مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای آزادی و دموکراسی برگزار می شود، فعالانه شرکت کنند. اعتراضات مردمی نياز به حمايت جهانی و ايرانيان خارج از کشور دارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۱۷ دی ۱۳۹۶ (۷ ژانویه ۲۰۱۸)
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد