logo

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»
را جلو زندان ها و در سراسر میهن دربند فریاد کنیم!

پیرامون دستگیری گستردۀ جوانان، فعالان دانشجوئی و مدنی

جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۰۵ ژانويه ۲۰۱۸

در برابر موج گستردۀ دستگیری ها، نباید سکوت کرد. اسامی تک تک دستگیرشده گان سراسر کشور را باید جمع آوری و رسانه ای کرد. خانواده های دستگیرشدگان را تنها نگذاریم. با شعارنویسی بر دیوارهای محلات و کوچه ها و پل ها، تمام شهر ها را به رسانه های واقعی تبدیل کنیم. با سازماندهی طوفان های توئیتری، صدای زندانیان سیاسی به سراسر جهان برسانیم. با موج های انسانی، در جلو زندان های سراسر کشور که بازداشت شدگان را به اسارت گرفته اند، خواهان آزادی آنها شویم.
با آغاز پیکار شکوهمند مردمی برای نان و آزادی که بیش از یک هفته ، نزدیک به ۹۰ شهر کشور را در برگرفته است، نیروهای سرکوبگر رژیم به شکل وحشیانه ای وارد عمل شده اند. تاکتیک «سرکوب بیرحمانه و بی هیاهو» با خشونت تمام در برابر فریادهای دادخواهی مردم به کار گرفته شده است. این سیاست جنایتکارانه و ضدانسانی، تاکنون طبق آمار رسمی به قیمت جان بیش از ۲۵ تن از نوجوانان و جوانان این مرز و بوم و دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم کشور منجر شده است. موج گستردۀ دستگیری ها در همه شهرها ادامه دارد. در پاره ای از شهرها، نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجی و سپاه با محاصره کامل شهر، به خانه های از پیش تعیین شده وارد شده و جوانان مردم را بازداشت کرده اند تا به خیال خود، مانع حرکت های مردمی در شهر گردند. در دانشگاه های کشور، موج گستردۀ دستگیری ها در جریان است. بر پایه اطلاعات منتشر شده از سوی تشکل های صنفی دانشجوئی و فعالان دانشجو، تاکنون بیش از ۶۰ فعال دانشجوئی در تهران، تبریز، کرمانشاه و دیگر شهرها و همچنین فعالان دراویش دستگیرشده اند. موج گستردۀ دستگیری ها هم چنان ادامه دارد.

دستگیری های گسترده و نا روشن بودن محل نگهداری زندانیان، یک بار دیگر سازماندهی جنایات کهریزک و انبار کردن جنازه ها در سردخانه های میدان های میوه و تره بار همچون سرکوب جنبش ضداستبدادی ۸۸ آغاز شده است. به هوش باشیم تکرار آن جنایات، به شکل وحشیانه تری جان نوجوانان، جوانان و دانشجویان زندانی را تهدید می کند. برای مقابله با این آدم کشی های وحشیانه، محل نگهداری زندانیان، باید فورآ شناسائی شوند. نباید اجازه داد فرزاندان زندانی مردم، در بیغوله های بی نام و نشان، در خانه های تیمی اطلاعات سپاه و وزارات اطلاعات، در سلول های زندان ها و در انبارهای مخفی آدم کشی زجرکش شوند یا به حرمت انسانی آنها تجاوز شود.

نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم و سران فاسد حکومتی، جنبش شکوهمند مردم سراسر ایران برای نان و آزادی را، ساخته و پرداخته نیروهای "دشمن" ؛ آمریکا، اسرائیل و عربستان جلوه می دهند، اما به جای دستگیری جاسوسان این حکومت ها در میان "مداحان" ، "بیوت آقایان" و "سرداران" ؛ به دستگیری گسترده دانشجویان مترقی و رادیکال، فعالان صنفی کارگران و معلمان، دگراندیشان و دراویش و جوانان به جان آمده و حق طلب روی آورده اند. آنها به جای دستگیری غارتگران اموال عمومی، دزدان و دستبردزنندگان به صندوق ذخیرۀ فرهنگیان و صندوق های بازنشستگی و مسئولان مؤسسات مالی ـ اعتباری که پول مالباختگان را به جیب زده اند، به دستگیری فعالان صنفی از میان کارگران، معلمان و دانشجویان روی آورده اند. این سیاست ددمنشانۀ، نشان می دهد که حلقه اصلی فرمانروایان پشت دزدان و غارتگران هستند و برای منافع آنها به مردم گرسنه و کارد به استخوان رسیده شلیلک می کنند و یا در زندان ها، پیکرهای آن ها را تیکه پاره می کنند. تجاوز به دختران و پسران دستگیر شده در تظاهرات ضداستبدای ۸۸ را فراموش نکرده ایم

در برابر موج گستردۀ دستگیری ها، نباید سکوت کرد. اسامی تک تک دستگیرشده گان سراسر کشور را باید جمع آوری و رسانه ای کرد. خانواده های دستگیرشدگان را تنها نگذاریم. با شعارنویسی بر دیوارهای محلات و کوچه ها و پل ها، تمام شهر ها را به رسانه های واقعی تبدیل کنیم. با سازماندهی طوفان های توئیتری، صدای زندانیان سیاسی به سراسر جهان برسانیم. با موج های انسانی، در جلو زندان های سراسر کشور که بازداشت شدگان را به اسارت گرفته اند، خواهان آزادی آنها شویم. "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" را هر چه رساتر در همه گوشه و کنار میهن دربند فریاد بزینم و بر در و دیوار کوچه ها و خیابان بنویسم. با تحصن در دانشگاه ها، خواستار آزادی همرزمان همدانشکده ای مان شویم! از هنرمندان، موسیقیدانان و اهل ادب و هنر و تمامی آنها که نامی در میان نام ها دارند، حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان را درخواست کنیم تا با امکانات گسترده و رسانه ای شان، صدای حق طلبی زندانیان سیاسی و عقیدتی باشند. اخبار دستگیری های گسترده سراسر کشور و بویژه فعالان کارگری، معلمی و دانشجوئی را به گوش جهانیان برسانیم و با تجمع در جلو سفارتخانه های رژیم اسلامی یا در میدان های شهرهای بزرگ در کشورهای گوناگون، فشار افکار عمومی بین المللی علیه سرکوبگری های رژیم اسلامی ایران را گسترده تر سازیم. کهریزک های نوین در هم بشکنیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶ برابر با ۰۵ ژانويه ۲۰۱۸
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد