logo

دو راهبرد

پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
چه در زندگی شخصی، چه اجتماعی یا سیاسی ما می توانیم دو راهبرد را برگزینیم. در یک راهبرد برای ما تحقق آرزوهایمان مهم تر است تا درست متحقق شدن آن ها. در راهبرد دیگر برای ما درست متحقق شدن آن ها مهم تر است تا تحقق آن ها.

من شخصا انرژی ام را صرف درست متحقق شدن آرزوهایم می کنم. مبنا را بر این نمی گذارم که بناست آرزوهای من متحقق شوند. بناست آن ها درست متحقق شوند.

کسی که تحقق آرزوهایش برایش مهم تر است تا تحقق درست آن ها، از پیش آزادی اش را از دست داده است. او در برابر آرزوهایش فاقد آزادی است. و اگر هم آرزوهایش متحقق شوند، انسانی آزاد نخواهد بود. کسی که درست متحقق شدن آرزوهایش برایش مهم تر است تا تحقق آن ها، همواره انسانی آزاد است. اکر هم هیچ گاه آرزوهایش متحقق نشوند.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد