logo


مبارزه برای انحلال شوراهای اسلامی کار جزء لاینفک مبارزه برای ایجاد تشکلات مستقل توده ای است!

چهار شنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

محمد کاظمی

آنچه این روزها در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه میگذرد تبلوری از یک مبارزه طبقاتی است. در یک طرف این مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکای آنها قرار دارند که برای دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی مبارزه میکنند. در راس این مبارزه فعالین کارگری نظیرابراهیم مددی، رضا شهابی و داود رضوی هستند که از جان خود مایه گذاشته و بارها طعم تلخ اسارت در سیاه چالهای رژیم جمهوری اسلامی را چشیده اند. این روزها رضا شهابی این کارگر جسور و شجاع نه تنها به تجسم کاملی از مبارزه حق طلبانه کارگران شرکت واحد، بلکه همچنین به یک فعال سراسری جنبش کارگری تبدیل شده است.

در طرف دیگر این مبارزه شورای اسلامی کار قرار دارد – شورایی که همواره همچون سدی در مقابل مبارزه کارگران عمل کرده است. با فرا رسیدن مضحکه انتخاباتی شورای اسلامی، این تشکل دست ساز و وابسته حکومتی، ماهیت ضد کارگری خود را بتمام معنا آشکار ساخته است. بنا بر اخبار منتشرشده در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد، شورای اسلامی به هر ترفندی نظیر تهدید، خوشرویی، وعده و وعید به کارگران، و در نهایت به تقلب متوسل شده است تا بتواند در یک نمایش مسخره انتخاباتی خود را به کارگران تحمیل کند. کانال تلگرامی سندیکای واحد همچنین از اعمال فشار گسترده پلیس امنیتی به نماینده منتخب کارگران در هیات نظارت بر انتخابات فرمایشی شورای اسلامی کار خبر داده است. «ماموران حراست در گوشی به من گفتند که حکم جلب من را دادستانی صادر کرده و مراقب رفتار خودم باشم درغیر اینصورت بازداشت می شوم و وقتی مطمئن شدم رای اضافی به صندوق ریخته شده و یا بجای کارگرانی که از طرف شهرستان به سفر زیارتی و سیاحتی اعزام شده اند رای داده شده است اعتراض کردم و گفتم صحت انتخابات مورد تایید من نیست، افراد فوق به من هجوم آوردند. بعضی افراد و نیروی انتظامی از موضع قدرت و بعضی افراد از موضع بظاهر دوستی مانع انجام وظیفه من بعنوان نماینده منتخب کارگران در هیات نظارت بر انتخابات می شدند و حتی در حضور نماینده اداره کار از من درخواست می کردند که به آراء برخی کاندیدها اضافه کنند تا حد نصاب یک سوم را اخذ کنند».۱ این تلاش مذبوحانه شورای اسلامی کار و متوسل شدن آن به تهدید کارگران برای شرکت در انتخابات فرمایشی و همچنین متوسل شدن آن به تقلب در انتخابات برای تثبیت «قانونی» خود نشان میدهد که این تشکل ضدکارگری چقدر در میان کارگران بی آبرو است. ولی سوال اینست که شورای اسلامی ازاین همه تلاش مذبوحانه چه منفعتی میبرد؟

بنظر میرسد شورای اسلامی با توسل به تهدید و تقلب و با تثبیت «قانونی» خود میخواهد بار دیگر در سازمان‌های بین المللی نظیر سازمان جهانی کار ادعا کند که این شورای اسلامی است که سخنگوی رسمی و منتخب کارگران شرکت واحد است نه سندیکای آنان. ثانیا و در داخل کشور با این کار خود الگویی برای سایر مراکز کارگری بساز که بنا بر آن تنها شوراهای اسلامی و سایر تشکلات وابسته حکومتی هستند که بعنوان تشکلات رسمی و قانونی میتوانند تشکیل و ادامه حیات دهند. بهمین دلیل مقابله و مبارزه با این توطئه های شورای اسلامی شرکت واحد وظیفه ایست بردوش کلیه تشکلات مستقل کارگری و فعالین آنها.

مبارزه برای تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد از همان ابتدا یعنی از همان سال ۱۳۸۴ تبلور کاملی بود از یک مبارزه طبقاتی که در آن اراده کارگران برای تشکیل سندیکای مستقل بطور وحشیانه ای مورد سرکوب عوامل حکومت ضدکارگری جمهوری اسلامی قرار گرفت. خوانندگان علاقمند برای کسب اطلاع از این یورش وحشیانه به سندیکای نو پای کارگران شرکت واحد میتوانند به اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در این باره مراجعه کنند.۲ توطئه کنونی شورای اسلامی و حکومت اسلامی که در شکل مضحکه انتخاباتی توام با تهدید علیه فعالین کارگری و تقلب در پروسه رای گیری خود را نشان داده است، در اصل ادامه توطئه‌های اوباش و اراذل حکومت اسلامی علیه کارگران ایران در سال ۱۳۸۴ برای تشکیل تشکل مستقل کارگری است. بهمین دلیل مبارزه علیه این توطئه توان و انرژی، همدلی و مشارکت تمام تشکلات مستقل کارگری و فعالین را میطلبد.

در اینجا باید به این مسله هم اشاره کرد که توطئه و تقلب شورای اسلامی کار در شرکت واحد در عین حال یکبار دیگر دلیل روشنی بر ابطال تئوری باصطلاح «فعالین کارگری» نظیر آقای حسین اکبری است، که بنا بر آن تشکلات وابسته به حکومت نظیر شوراهای اسلامی کار در پروسه ای «هرچند آرام ولی مداوم از وابستگی، بسوی استقلال»۳ پیش میروند. باید از این «فعالین کارگری» پرسید این چه پروسه آرام و مداومی است که در آن شورای اسلامی با تقلب و توطئه و تهدید میخواهد خود را بعنوان تشکل کارگری جا بزند؟ درضمن باید به این «فعالین کارگری» گفت که این یک دو روئی و دو دوزه بازی است که شما از یک طرف خواهان آزادی رضا شهابی باشید و از تشکل مستقل کارگری دفاع کنید اما، از طرف دیگر، در مقابل توطئه شورای اسلامی کار در شرکت واحد مهر سکوت بر لب بزنید. مگر شما ادعا نمیکنید که رضا شهابی به خاطر «انجام وظایف سندیکایی سال‌ها تحمل حبس»۴ کرده است، پس چرا در مقابل شورای اسلامی کار که با توطئه و تهدید و تقلب جلوی فعالیت سندیکای فعالین کارگری نظیر رضا شهابی را سد میکند و بعنوان همدستان حراست در لو دادن این فعالین کارگری عمل میکند سکوت میکنید؟

در پایان جا دارد یک بار دیگر به این مسله اشاره کنیم که جدال بظاهر بین سندیکای کارگران شرکت واحد و شورای اسلامی کار در این شرکت، در اصل مبارزه کارگران ایران برای دستیابی و تثبیت تشکل مستقل کارگری است – مسئله ای که درحال حاضر به یکی از گره گاهای پیشرفت جنبش کارگری در ایران تبدیل شده است. بهمین دلیل مبارزه برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری و مبارزه برای انحلال شوراهای اسلامی، و بالطبع هر تشکل وابسته حکومتی، دو جزء لاینفک یک مبارزه‌اند.

محمد کاظمی
سپتامبر ۲۰۱۷

_____________________________________________

۱- کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد
https://telegram.me/vahedsyndica

۲- «وضعیت اسفبار امروز کارگران و جامعه کارگری، نتیجه برخوردهای امنیتی با سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری است».

۳- «برون رفت آرام ولی مداوم از وابستگی بسوی استقلال»

۴- «رضا شهابی را فورا آزاد کنید!»


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد