logo

دومین روزاعتراض سراسری فرانسه نسبت به لایحه قانون کار ماکرون

پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷

امروزپنج شنبه21سپتامبر،دومین روزاعتراض سراسری درفرانسه نسبت به لایحه قانون کار ماکرون بدنبال فراخوان سندیکاهای ث.ژ.ت،سولیدر،اف.اس.یو، ،یو.ان.ای.اف بابرپایی بیش از200تظاهرات خیابانی وتجمعات اعتراضی وشرکت صدها هزارنفر همراه شد.

امروزهمچنین شاهد اعتصابات در واحدهای تولیدی وخدماتی ونیز برپایی مجامع عمومی برای چگونگی ادامه مبارزه علیه لایحه قانون کار بودیم.

دراین تظاهرات کارگران زیادی از سندیکاهای ث.اف.د.ت،یو.ان.اس.آ، اف.او،ث.اف.ت.ث و ث.اف.او - ث.ژ.ث(براساس آخرین اطلاعات پیش از ظهر امروزهیئت مدیره این سندیکا فراخوان بشرکت درتظاهرات امروز داد) شرکت داشتند.شرکت چشمگیر فعالین این سندیکاها در این تظاهرات مخالفت آشکار این کارگران با موضع رسمی رهبری این سندیکاها مبنی برعدم فراخوان بشرکت درتظاهرات،رابنمایش گذاشت.

فردا22سپتامبرجلسه هیئت وزیران درهمین رابطه برگزارخواهدشد وماکرون قصد امضاگذاشتن پای این لایحه کذایی را دارد.آیا هیئت وزیران وشخص رئیس جمهورصدای اعتراض کارگران بخش دولتی وخصوصی،جوانان وهمچنین بازنشستگان راشنیده اند؟

اعتراضات علیه قانون کار ضدکارگری امانوئل ماکرون نه تنها ضعیف نخواهد شد بلکه گسترش خواهد پیدا کرد:

روز 25سپتامبر،درپی فراخوان سندیکاهای ث.ژ.ت،اف.او و یو.ان.اس.آ رانندگان کامیون ها اعتراضاتشان رانسبت به این لایحه آغاز خواهند کرد،

روز28سپتامبربازنشستگان به خیابان ها خواهند آمد و

دهم ماه اکتبر نوبت کارکنان بخش دولتی برای اعتراض به این لایحه حافظ منافع کارفرمایان می رسد.

گفتگوی مشترک تمامی سندیکاهای فرانسه برای سازمان دادن اعتراض همزمان درآینده نزدیک دور از انتظارنیست.

بعبارتی دیگر گفتگوی مشترک سندیکاهای فرانسه برای سازمان دادن اعتراض هماهنگ هم نویدی برای گسترش مبارزه علیه لایحه قانون کار ماکرون در راستای عقب نشینی دولت فرانسه می باشد.

سی شهریورماه1396
akhbarkargari2468@gmail.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد