logo

گزارش برگزاری مراسم بیست و نهمین سالگرد قتل عام شدگان ۶۷ در سوئیس

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-طرفداران وحدت(سوئیس)

دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷

مراسم بیست و نهمین سالگرد قتل عام شدگان سال شصت و هفت، در روز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه برابر با شانزدهم ماه سپتامبر، بدعوت اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی-سوئیس، متشکل از کانون دمکراتیک پناهندگان، کمیته های سوئیس احزاب کومه له زحمتکشان و دمکرات کردستان ایران و مادران آزادی-سوئیس در مرکز شهر برن برگزار گردید. در پشتیبانی از این گردهم آئی، اتحاد بین المللی-سوئیس نیز فراخوان داده و جریانات دیگر و از جمله اعضای سازمان ما به همراه ده ها تن از هموطنانمان در آن شرکت کرده بودند، سخنرانان جریانات گوناگون شرکت کننده، یاد جانباختگان سال شصت و هفت و همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی در ایران را گرامی داشته، و به افشای چهره کریه و جنایتکارانه سردمداران حکومت اسلامی ایران در طی چند دهه حاکمیت ننگینشان بر کشورمان پرداختند. در طی اجرای این گردهم آئی، شعارهائی به زبان های فارسی و آلمانی سرداده شد و اعلامیه و قطعنامه ای که به این مناسبت از سوی سازمان دهندگان به زبان های فارسی و آلمانی تهیه شده بود در بین عابرین توزیع گردید. در قطعنامه این گردهم آئی، شرکت کنندگان از جمله:

خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران، اعزام یک هیئت بین المللی برای رسیدگی به وضعیت غیر انسانی و قرون وسطائی در زندان های کشور، بویژه بند های امنیتی نوساخته در زندان رجائی شهر، پشتیبانی از زندانیانی که در اعتراض به بی قانونی و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندان ها از هفته ها پیش دست به اعتصاب غذا زده اند و اعزام یک هیئت بین المللی جهت بررسی چگونگی قتل عام سال شصت و هفت شدند.

از جمله شعارهائی که بشکل مکرر از سوی شرکت کنندگان در این مراسم به زبان های فارسی و آلمانی سرداده می شد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. رضا شهابی آزاد باید گردد و مرگ بر جمهوری اسلامی بود.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-طرفداران وحدت(سوئیس)
25 شهریورماه96 برابر با 16سپتامبر2017

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد