logo

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی درايران

به حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به پا خیزیم !

چهار شنبه ۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۳۰ اوت ۲۰۱۷

هموطنان آزاده!

بیش از یکماه از اعتصاب برخی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر و بیست و دو روز از اعتصاب غذای کارگر مبارز رضا شهابی میگذرد . اعتصاب کنندگان به شرایط دشوار زندان، ممنوعیت ملاقات و نادیده گرفته شدن حداقل حقوق زندانیان ، احکام ناعادلانه و نامعلوم بودن وضعیت برخی از آنان اعتراض داشته و به همین دلیل دست به اعتصاب زده اند . رضا شهابی نیز در اعتراض به بازگرداندن خویش به زندان ، و نامعلوم بودن اتهامات ومدت زمان حکم زندان خویش و نیز شرایط غیرانسانی زندان برای او که از درد گردن و مفاصل شدیدی که خود نتیجه دوران حبس پیشین او بوده از همان روز ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زده است . زندانبان به او گفته که این اعتصاب او را "به رسمیت نمی شناسد " و در نتیجه پزشک زندان از کنترل وضعیت او سرباز میزند .

هموطنان آزاده!

دولت "تدبیر و امید " آقای روحانی دست در دست قوه قضائیه در حال سرکوب شدید فعالان کارگری و اجتماعی ، مخالفان و دگراندیشان است . برآورده نشدن امیدهائی که در اثر توافق "برجام" در میان مردم برانگیخته شده بود ، رشد نارضایتی در میان توده مردم ، افزایش شدید بیکاری و قیمتهای بالای مایحتاج اصلی مردم همه و همه رژیم جمهوری اسلامی را با هراس رشد اعتراضات توده ای روبرو کرده است . در برابر این وضعیت که تماما نتیجه سیاستهای جناحهای مختلف حاکم ، هر یک به شکلی، می باشد ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در صدد سرکوب هر چه گسترده تر فعالان جنبشهای توده ای برآمده است .اسماعیل عبدی معلم مبارز در زندان زیر فشار است . علی نجاتی مجددا به زندان فراخوانده شده است ...... نباید اجازه داد تا رژیم جمهوری اسلامی در سکوت و بی تفاوتی عمومی به این سرکوب سیستماتیک فعالان وآزار و اذیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه دهد . این زندانیان مبارز به حمایت گسترده ما نیاز دارند . انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ، ضمن حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی و رضا شهابی ، از همه هموطنان آزاده دعوت میکند تا به تلاش برای برپایی کارزاری در دفاع از این خواسته ها بپیوندند . سندیکای شرکت واحد نیز با انتشار اطلاعیه ای خواستاربرپائی کارزار حمایت از رضا شهابی شده و در مورد خطرات جانی ای که اورا تهدید میکند هشدار داده است. ما ازین خواسته سندیکای شرکت واحد حمایت میکنیم.

انجمن ما از همه انجمنها و سازمانهای ایرانی و بین المللی دفاع از حقوق بشر دعوت میکند تا با صدای بلند به این موج سرکوب اعتراض کرده و فشار را بر دولت روحانی و قوه قضاییه بالا ببرند .

زندانیان سیاسی وعقیدتی آزاد باید گردند !
کارگر زندانی ، معلم زندانی آزاد باید گردد!
نه به اعدام ! زنده باد آزادی !

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی درايران
پاریس - سی اوت ۲۰۱۷

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد