logo

اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر )

آنها از صدای پای کارگران و معلمان به وحشت افتاده اند!

در محكوميت تشديد فشار بر فعالان صنفي كارگران و معلمان

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷ اوت ۲۰۱۷

rahe-kargar2.jpg
سازمان ما صدور احكام سنگين زندان براي كنشگران شجاع و امنيتي كردن فضاي فعاليت هاي صنفي را محكوم كرده و خواستار آزادي بي قيد و شرط همه فعالان دربند و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي مي باشد. اکنون که بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی، کارگری، بازنشستگان، برای احقاق حقوق خود، اجتماعات اعتراضی برگزار می کنند، می توانند خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی را نیز بر خواست های خود بیافزایند تا از این طریق مانع گسترش فضای سرکوب امنیتی در محیط های صنفی گردند. سازمان ما همچنین از همه سازمان ها ، احزاب ، تشكل ها و نيروها ي مترقي آزادي خواه و عدالت طلب تقاضا می کند تا از هر طریق ممكن از فعالان کارگری و معلمی و از زندانیان سیاسی و عقیدتی حمايت كنند.
اجراي شرم آور و ننگين احکام شلاق بر تن رنجور كارگران معدن آق دره به فرمان مستقيم علي خامنه اي و یا اجرای احکام شلاق علیه سوسن رازانی و شیوا خیر آبادی، این حقیقت را بیش از پیش آشکار ساخته است که دستگاه ولایت و حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر حتی قصد استفاده از شعارهای "مستضعف پناهی" گذشته را نیز ندارند. از این رو در حالي كه هنوز كارگران و زحمتكشان خاطره تلخ اجرای آن احکام رذیلانه را فراموش نکرده اند و همچنین صدور حكم شنيع شلاق براي كارگران معدن سنگ آهن بافق را از ياد نبرده اند ، بار ديگر دستگاه قضائي جمهوري اسلامي براي شاپور احساني راد ، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران و نماينده سابق كارگران كارخانه پروفيل ساوه ، حكم قرون وسطائي ۳۰ ضربه شلاق به همراه ۹ ميليون تومان جريمه نقدي صادر كرده است. چنين حكم غیر انساني براي يك فعال كارگري در شرایطی صادر می شود كه چندي پيش اسماعيل عبدي ، فعال صنفي معلمان را كه در مرخصي بسر مي بُرد مجددا ً بازداشت و روانه زندان كرده اند. محسن عمراني ديگر فعال صنفي معلمان، هم اكنون محبوس زندان بوشهر است و براي رضا مسلمي و طاهر قادرزاده از فعالان صنفي معلمان نيز احكام زندان صادر كرده اند. به موازات این اقدامات بي شرمانه، رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد را با دروغ و نيرنگ براي تسويه حساب فراخوانده اند و با وقاحتي كم نظير او را بلافاصله به۱۷ ماه زندان محكوم كرده اند. اقدامی که با اعتراض این فعال کارگری روبرو شده و او در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. علاوه بر اينها با وارد آوردن فشار بر وثيقه گذار جعفر عظيم زاده ديگر فعال كارگري كه بعد از شصت و سه روز اعتصاب غذا به مرخصي آمد ، خواسته اند تا این فعال کارگری خود را به زندان معرفي كند. همه این اقدامات سرکوبگرانه در شرایطی صورت می گیرد كه احكام زندان را، همچون شمشير داموكلس بر سر محمود بهشتي لنگرودي، محمود صالحي و عثمان اسماعيلي آويزان كرده اند. در کنار تشدید فشار بر فعالان کارگران و معلمان، نیروهاي اطلاعاتی، ده کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران را روز دوشنبه در خلال تجمع اعتراضی بازداشت و به اداره اطلاعات اهواز منتقل كرده اند و سپس و با اخذ اجباري تعهد نامه اي مبني بر عدم شركت در اعتراضات كارگران، فعلا ً آزادشان كرده اند. همانگونه كه پيش از آن بيش از ۵۰ نفر از كارگران نيشكر هفت تپه را بازداشت و يا احضار كرده و بعد از گرفتن وثيقه هاي ۲۰ ميليوني و يا اخذ اجباري تعهد آزاد كرده بودند.

واکنش یک پارچه حاکمیت اسلامی به اعتراضات گسترده ی كارگران در مراكز مختلف که اخبار آن هر روز منتشر می شود، تشديد فشار بر فعالان صنفي معلمان و كارگران از يك سو و موج اعدام قربانيان آسيب هاي اجتماعي از سوي ديگر است. این واکنش حاکمیت نشان می دهد که آن ها از صدای پای کارگران، زحمتکشان و تهیدستان به وحشت افتاده اند. از این روست که مجموعه ي دستگاه هاي حكومت اسلامي در پايمال كردن حق و حقوق توده ميليوني كارگران و زحمتكشان، يكدست عمل مي كنند و با امنيتي كردن فضاي فعاليت هاي صنفي تلاش دارند هزينه مبارزات برحق آنها را به چنان درجه اي بالا ببرند كه كسي قادر به پرداخت آن نباشد. اما علیرغم این سیاست بشدت سرکوبگرانه، فعالان صنفي كارگران و معلمان با مبارزات درخشان و ستودني خود در دفاع از خواست ها و مطالبات بر حق هم طبقه اي هاي خود ، مشعلي فرا راه انبوه بیشمار كارگران و زحمتكشان برافروخته اند. اين فعالان جسور(كه نمك جهانند) نبايد تنها بمانند! اگر كارگران و زحمتكشان در تشكل هاي صنفي مستقل و سراسري خود متحد شده و اراده یکپارچه خود را در مقابله با سركوب و فشارها و چپاول و غارت حاصل دسترنج كارگران به نمايش بگذارند، نه تنها مي توانند بر اين بي حقي ها و سركوب عريان نقطه پايان بگذارند، بلکه زمانی که در کنار دیگر جنبش های اجتماعی ارادۀ واحدی را سازمان دهند قادر خواهند بود افق های روشن تری بیاندیشند که به تعبير زيباي سرود انترناسيونال در آن '' هيچ بوده گان هرچيز گردند! ''

سازمان ما صدور احكام سنگين زندان براي كنشگران شجاع و امنيتي كردن فضاي فعاليت هاي صنفي را محكوم كرده و خواستار آزادي بي قيد و شرط همه فعالان دربند و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي مي باشد. اکنون که بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی، کارگری، بازنشستگان، برای احقاق حقوق خود، اجتماعات اعتراضی برگزار می کنند، می توانند خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی را نیز بر خواست های خود بیافزایند تا از این طریق مانع گسترش فضای سرکوب امنیتی در محیط های صنفی گردند. سازمان ما همچنین از همه سازمان ها ، احزاب ، تشكل ها و نيروها ي مترقي آزادي خواه و عدالت طلب تقاضا می کند تا از هر طریق ممكن از فعالان کارگری و معلمی و از زندانیان سیاسی و عقیدتی حمايت كنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ برابر با ۱۶ اگوست ۲۰۱۷نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد