logo

کودک بوده است خانم

دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴ اوت ۲۰۱۷

مهستی شاهرخیکودک بوده است خانم!
هنگامِ انقلاب، کوچک بوده است خانم!
از کُشتار کوردستان بی خبر مانده است خانم!
خون های ریخته را به چشم ندیده است خانم!
روزنامه ها و عکس اعدام های گروهی را ندیده است خانم!
پژوهشگر است خانم و سرش به کار خود مشغول خانم!
*
از آن دورانِ شوم، مبادا کلامی بگویید که خاطرِ نازکش زود رنجور می شود خانم!
هنوز در حسرتِ از دست دادنِ کفش و لباسهای کودکی اش است خانم!
از داغِ دلِ خانواده هایی که جگرگوشه و میوه عمرشان را جلادی تیر و تبر زد، چه می داند خانم؟!؟
از تبرزنان و احکامِ فوری حاکمِ شرع برایش هیچ نگویید که دستهای سبز و جوان ملتی بریده شد.
از قلع و قمعِ سروهای برومند در بهار کوردستان، نع، به او هیچ نگویید اینها مربوط به گذشته است؛ که قامتِ ملتی هنوز از آن تکیده است و چشمانش هنوز خون باران.
*
گر چه، از تمامِ آن گذشته ها، جاده ای صاف، بلکه شاهراهی پدیدار شد در برابرِ اقامتگاهِ کوتوله ها تا فرزندان و وابستگانِ خون آشامِ شان با اندکی سواد، از این خوان گسترده به راحتی به مقام های از پیش ساخته، «حقوقدان» و «پژوهشگر» و «جامعه شناس» و «متخصص» و غیره دست پیدا کنند و در صدر هر مجلسی بنشینند.
در این جاده، فقط این فرزندانِ کودنِ حاکمِ شرع با خروارها ادعا و ژشت به پشتوانه همان احکامِ پدری، با یکدندگی و سرسختی قاطعانه می تازند و مدام حرف پوک خود را باز تکرار می کنند. چه شباهتی!
*
با عینکِ ذره بینی میراثِ پدری، از نوکِ دماغش آن طرف تر را نمی بیند خانم!
علوم انسانی خوانده است اما از «انسانیت» یا «مسئولیت» چیزی می داند خانم؟!؟
از آن خلبان عراقی* که در دوران جنگِ ایران – عراق، در برابر فرمانِ بمب باران شیمیایی حلبچه سرپیچی کرد و به فرمانِ صدام اعدام شد چیزی نشنیده است خانم! تا بداند انسان همیشه مأمور و معذور نیست خانم!
انسانِ بالغ مسئول است خانم!
انسانِ بالغ در هر شرایطی حقِ انتخاب دارد خانم!
*
کودک مانده است خانم!
یعنی تقصیری ندارد چون کودن بوده است خانم!
هیچ نفهمیده است و هرگز نخواهد فهمید خانم!
مهم تویی که می خوانی و می بینی چگونه ، به پشتوانه همان خوانِ گستردهِ پدر، یک شبه حرفهای پوکِ این حضرات، در چه سطح گسترده ای در فضای رسانه ای پخش می شود.
وگرنه ذهنش کودک مانده است خانم!
*

یکشنبه 13 ژوییه یا 21 مرداد ماه 1396 پاریس
مهستی شاهرخینظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد