logo

موضع ما پیرامون اکنون «مسئله کرد»

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱ اوت ۲۰۱۷

aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی آخرین نشست نوبتی خود با توجه به طرح بحث ارایه شده از سوی گروه کار ملی ـ قومی سازمان که به امضاء آن انتشار می یابد، قطعنامه زیر را در رابطه با تاثیرات تحولات منطقه‌ای چند سال اخیر بر مسئله دیرپای "ʼکرد" تصويب کرد. این قطعنامه خطوط کلی سیاست سازمان در قبال "مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران را تصریح می دارد.

موضع ما پیرامون اکنونˏ"مسئله ʼکرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران

۱. "مسئله ʼکرد" هرگز همچون امروز با وضعیت همزمانی فرصت‌ و تهدید همراه نبوده است؛ فرصت‌هایی امید آفرین و تهدیدهایی خطر زا که در اساس ناشی از ورود عامل برونمرز فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در "مسئله ʼکرد"‌اند. تداوم بیش از دو دهه‌ای دولت "اقلیم" از یکسو و حضور معنی‌دار کردهای عراق و سوریه در کشاکش‌های جاری منطقه از دیگر سو، باعث شده تا کردها چونان بازیگرانی موثر وارد معادلات منطقه‌ای شوند و هم از این طریق وزن و حساسیت "مسئله ʼکرد" بیش از پیش فزونی گیرد. ما این وضعیت را فراز و فضایی برای "مسئله ʼکرد" می دانیم که ضرور می نماید تا بهره برداری هوشمندانه از امکانات پدید آمده با حفظ هوشیاری در برابر سوء استفاده‌‌ها از این "مسئله" همراه شود.

۲. با آنکه تامین حقوق ملی کردها در هر چهار کشور کردنشین موضوعی است گره خورده با سرنوشت مبارزه برای دمکراسی سراسری در این کشورها، در همانحال اما مبارزات و دستاوردهای هر بخش از آنها عمیقاً متاثر از یکدیگرند و به میزان قابل توجهی تاثیرگذار بر همدیگر. قدمت و تثبیت "مسئله ʼکرد" و نیز سمتگیری کمابیش مشابه آنها جهت برخوردار شدنشان از حقوق ملی- قومی خود، بیانگر وحدت آنانست در عین متنوع بودنشان. ما طرفدار حل مسئله تاریخی "ʼکرد" در منطقه‌ هستیم و قویاً پشتیبان حق دمکراتیک ʼکردها برای در دست گرفتن اداره امور خود در هر جایی که هستند.

۳. به باور ما جريان‌های ʼکردی برای رسیدن به کامیابی در راه مطالبات برحق ملی خویش نیازمند آنند که رابطه اندامواره حرکت ملی با مبارزات دمکراسی خواهی سراسری را خط راهنمای عمل مبارزاتی خود قرار دهند. ما مدافع و آماده آنیم که بازسازی همبستگی جنبش تبعیض ستیز ملی ʼکرد کشور ما با جنبش دمکراتيک سراسری‌ در دستور کار فعالان هر دو سوی این مبارزه مشترک بماند و بیش از پیش تقویت شود. ما خود را موظف می دانیم که در همدلی با نیروی ʼکرد میهن خود برای تحقق مطالبه تاریخی‌ آن و تقویت مسیر پیشرفت مبارزات در این راه، از هیچ روشنگری و پشتیبانی بازنیایستیم. در همانحال اما این نیز وظیفه خود می دانیم تا تصریح ورزیم که غلبه بر تبعیضات ملی و مذهبی در ایران فقط بر مدار دمکراسی میسر است؛ چه در موضوع راه حل و چه تضمینی برای حفظ هر دستاورد ممکن در همین راستا.

۴. ما ضمن تصریح بر اولویت تلاش در راه اتحاد سراسری همه نیروهای دمکرات و تبعیض ستیز کشور حول آزادی و دمکراسی نسبت به هر نوع اتحادی، از شکل گیری اتحادهای سیاسی دموکراتیک میان نیروهای ʼکرد ایرانی نیز ابراز خرسندی و استقبال می کنیم. همزمان اما، اعلام می داریم که هم میزان دمکراتیسم‌ "اتحاد نوع ʼکردی" برایمان مهم است و هم اینکه محتوی ناسیونالیستی‌اش بر دوستی ملی- قومی استوار باشد.

۵. در پیکار برای تحقق خواست‌ ملی ʼکردهای ایران، تاکید ما بر اتکاء به جنبش‌های اجتماعی و مبارزه سیاسی و مدنی است. ما روی آوردن‌ به مبارزه مسلحانه را زیانبار دانسته و آن را فاقد چشم انداز ارزیابی می کنیم.

۶. نقش جمهوری اسلامی در رشد بنیادگرایی سنی در مناطق سنی نشین کشور محرز و مسلم است. تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و مقابله بنیادگرایانه با آن هر دو محکوم هستند. ما روشنگری علیه بنیادگرایی سنی را که در پی بهره برداری است از اˏعمالˏ تبعیض ملی و دینی جمهوری اسلامی علیه ʼکردها، وظیفه هر جریان دمکرات سکولار در هر کجای کشور می شناسیم. در همان حال اما ما برآنیم که در برابر سرکوبگری‌ها و تشدید سیاست کشتارها در مناطق سنی نشین کشور نیز می باید قاطعانه ایستاد.

۷. برگزاری رفراندوم در کردستان عراق حق ساکنان آنست. اما همه پرسی‌ای که قرار است انجام گیرد بر تامین حضور سازمانگرایانه پارلمان "اقلیم" در آن، بر تحقق بیشترین همبستگی در خود کردستان عراق و کسب حمایت لازم منطقه ای و جهانی از این رفراندوم استوار نيست. ما با دفاع از یک عراق فدرال دمکرات، پشتیبان آنیم که روند همه پرسی و عمل به نتیجه آن، مبتنی بر دمکراتیسم و عدم استفاده از خشونت و تقويت همبستگی‌ها در عراق و منطقه باشد. برگزاری رفراندوم در شرايط کنونی و با مختصات فعلی به سود روندهای دمکراتيک در کردستان عراق و خدمتگزار امر صلح در منطقه نيست.

۸. ما اعلام می داریم که مطلوب ما رفع کدورت موجود بین "اقلیم" و "پ.کا.کا" است زیرا که مناسبات دوستانه بین مبارزان ʼکردهای چهار کشور را امری به سود مبارزه ملی آنها و صلح در منطقه ارزیابی می کنیم. ما از دوستی سازنده بین همه جریان‌های ملی ʼکرد در هر چهار کردستان دفاع کرده و پشتیبان پدیداری هر گونه نهاد ʼکردی منطقه‌ای با هدف اعلام همبستگی ʼکردها با یکدیگر هستیم.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد