logo

این سودائیان سمج

برای رفیق باقرمؤمنی در نودو یکمین بهار زندگی اش

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۲ ژوين ۲۰۱۷

حسن حسامبا فصل های در گذرِ باد
پیرا نه سر،
ایام را ورق می زنند
آوازهای بومی می خوانند
واسب ِباد پای زمان را
در شبخوانی ها یشان
مثل ستاره
رصد می کنند :
ای جان ِ جان
جان ِ جهان
نمان
در چله ی زمستان !
میعادگاه
سحرگا هی ا ست
شنگرفی و شکوفان
در مرغزار ِ بی افق ِ خیس
سرشار ِشیهه اسبان باردار
و نم نم باران
آنجا ؛
جهان
جوان .
و نان و آزادی
با آبادی
در هفت خانِ شادی
خان ِاول
خواهد شد


در این گذارسخت سر ِ تلخ
راه ِ بهار ،
چون داس ِماه
در شب ِ ا بری
پنهان است !
و را هپیمایان ،
دسته
دسته
گروه
گروه
با چشما نی خسته
دریایی آرزو
خورشیدی در سر
بغضی در گلو
بی خیال ِ تاول ِ پا
بر سنگلاخ ِ سخت
پای می کشند
و راه می بُرند
تا از شبانه ی خرافه و غارت ،
گذر کنند
در فصل های برگ ریزان
در فصل های سرد
مه۲۰۱۷ پاریس

متن PDF


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد