logo

سبز

جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰ مارس ۲۰۱۷

بیژن باران

bijan-baran.jpg
بر قائم قامت فریاد
سبز حریر پیرهن
سبز روبان مچ چپ
سبز چنار گشن
سبز بالون بالا در آسمان
سبز زمین زیر پا

کبوتر خونین بال
بر فراز میدان سبز
در سیاهی ظلمات یلدایی
خورشید- تکرار می شود:
حریق سِحر سَحر
سیمین صلات ظهر
باز طوق حریق غروب

زمان داروی شفا
راهی برای سراب آسمان سبز
سبزه 13بدر در رود روان

اکنون سبز در خیابان
تار و مار شده
سران در بند.
آزادی آرمان است نه تجارت.

062311


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد