logo

به یاد نیکِ ماسیس عزیز خانیان

پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹ مارس ۲۰۱۷... درگاه و فرش خون الود
گواهی می دهند
که از جاده ای
پر از شمشیر
گذشته ایم!

با اندوه فراوان آگاه شدیم ماسیس عزیزخانیان، رفیقِ همراه و همبندِ زندان های شاه، از پس دست و پنجه نرم کردن دشوار با بیماری، سرانجام زندگی نه چندان آسوده را واگذاشت و از میان ما رفت. دوستانی که از نزدیک او را می شناختند از خصائل انسانی، از سادگی و صمیمیت، از صداقت و پاکدلی او یاد می کنند. ماسیس از دوران نوجوانی در دیبرستان به مبارزه با رژیم شاه پیوست. در ارتباط با مبارزه مردم در مورد گران شدن بلیط اتوبوس در سال ۱٣۴٨ فعال بود. وی سپس در ارتباط با مهدی فضیلت کلام به مبارزه ی چریکی روی آورد. چندی بعد از این شیوه مبارزه گسست و هنگامی که برای باز پس دادن اسلحه ی خود به فضیلت کلام مراجعه کرد، مهدی اسلحه را به او برگرداند و گفت: «تو همچنان شایسته ترین کسی هستی که باید آنرا پیش خود نگهداری.» این بالاترین نشانه اعتماد ممکن در آن شرائط بود. او به آرمان های ترقی خواهانه وفادار ماند و در زندان شاهی با تحمل شرائط سخت، استوار ایستاد. فروتن بود. نمونه ای از فروتنی خالص چشم نواز همراه با غرورِ سرخوشِ درونی دورانِ جوانی و مبارزه جوئی. صمیمی و شوخ بود و با خنده های شیطنت آمیز با همبندان سلوک می کرد. ماسیس، خاطره های خوب بسیار برای همبندان از خود به جای گذاشت. داستان زندگی وی پس از سال ها تحمل زندان شاهی و فرار از ایران جمهوری اسلامی در امریکا ادامه داشت. در این سال های آخر، ماسیس عزیزخانیان گرفتارِ سرطان شد و سر انجام عفریت سرطان رفیق و یار دیرین ما را از پای در آورد.
ما جمعی از یاران همبند و همرزم قدیمی، همدردی خود را به بازماندگان و عزیزان ماسیس عزیزخانیان ابراز داشته، خود را در اندوهِ آنان شریک می دانیم. یادش گرامی باد.

ناصر آذرافروز - رسول آذرنوش - محمد آزادگر - فرج آلیاری - ابراهیم آوخ - داود ابراهیمی - رضا ابراهیمی - باقر ابراهیم زاده - مهدی ابراهیم زاده - فریدون احمدی - جواد اسکوئی - محمد اعظمی - تقی اغنیا - رضا اکرمی - حسام امام - بهمن امینی - مهرداد باباعلی - رضا بدیعی - علی برزو - بیژن برهمندی - یداله بلدی - فرامرز بهار - امیر حسین بهبودی - علیرضا بهتوئی - اژدر بهنام - مهدی پرویز - حسین پورجانکی - احمد پورمندی - علی پورنقوی - تقی تام - اسداله ترابی - ایرج تقی زاده - مریم تنگستانی - مهدی جباری - حسن جعفری - عاطفه جعفری - فردوس جمشیدی - رضا جوشنی - ناصر جوهری - محمد حدادپور - محسن حرمتی پور - زینال حقانی - نقی حمیدیان - اسماعیل ختائی - اصغر خرسند - بهروز خلیق - عباس خلیلی - مجید دارابیگی - رضا دقتی - اکبر دوستدار - ناصر رحمانی نژاد - ناصر رحیمخانی - فرهمند رکنی - رحمت رنجبر - سلامت رنجبر - حسین سازور - علی ستاری - فرج سرکوهی - فاطمه سعیدی (مادر شایگان) - هدایت سلطانزاده - اکبر سوری - فریدا سهرابیان - محمد تقی سیداحمدی - اکبر سیف - بهمن شریعت - اسفندیار صادق زاده - عیسی صفا - حسن صمدیان - نبی صمیمی - جمشید طاهری پور - علی طلوع - مجید عبدالرحیم پور - حسن عزیزی - نادر عصاره - رضا علامه زاده - مهدی فتاپور - اصغر فتاحی - مسعود فتحی - حسن فخاری - مسعود فروزش راد - محسن فومنی - پرویز قلیچ خانی - قدرت قلی زاده - عبداله قوامی - اسفندیار کریمی - بهزاد کریمی - فرزاد کریمی - حسن گلشاهی - روبن مارکاریان - عفت ماهباز - مهناز متین - احمد محمدی - مرتضی محیط - ضرغام محمودی - منوچهر مختاری - سیرون مرادیان - بهروز مطلب زاده - عباس مظاهری - امیر ممبینی - ناصر مهاجر - حمید نعیمی - فرخ نگهدار - پرویز نویدی - ایرج نیری - ایرج واحدی پور- پروین واحدی پور - محسن یلفانی


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد