logo

گورخوابی های رهبر

چهار شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۱ ژانويه ۲۰۱۷

مهستی شاهرخی

Mahesti-Shahrokhi02.jpg
ده ها نفر را راهی گور کرده بود
صدها نفر به فرمانِ او گور به گور شده بودند
هزاران نفر را امضای او در گور خوابانده بود
سرانجام روزی قلبش از کار ایستاد
قلبی که سالها پیش مرده بود او را راهی گورستان کرد.

گورستان های بسیاری را افتتاح و پُر کرده بود.
سالهای بسیاری در رأس یا در کنار و یا در سایه قدرت مانده بود.
سیاستِ با پنبه سر بریدن و بی سر وصدا اعدام کردن یا در خفا سنگسار کردن از ایده های او بود
سیاستِ کنسرت های ایرانی در کشورهای همسایه و ایجاد تلویزیون های ایرانی در خارج از کشور به همچنین.
هنر صدور اجزاء بدن و فروش کودکان و زنان به شیخان خلیج و فروش هر چه فروختنی بود!
هنر معاملاتی برای سر کیسه کردن ملت از یک سو و از سوی دیگر شیره مالیدن به سرِ مردم با شهرزادهای سریالی.
در دورانِ او، قیمت دلار هشت تومانی چندصد بار بیشتر شد و بر اثر تورم به چهار هزار تومان رسید
در پایان عصرِ او، گرچه ایشان از ثروتمندترین مردان کشور شده بود اما صندوق بازنشستگی خالی، حقوق معلمان و کارمندان دولت و کارگران ماه ها عقب افتاده بود
و مردم از شدتِ فقر به گورخوابی رسیده بودند
آن وقت ایشان مصلحتِ وقت چه دیدند؟ که صدایش را در نیاورند؟ یا چیزی از این قبیل؟
آیا در همان گورستانی دفن شد که به همتِ خودش گسترده و پهناور شده بود؟
بله شخصیت مهمی بود، شخصی مانند امام، پس برای مرگش سه روز عزای عمومی اعلام شد
در عصر او، زندانی و اعدامی لزوماً گوری نداشت تا به خانواده اش تحویل بدهند.
اسیرانِ بسیاری بی نام و نشان از این دنیا رفتند

در دوران او، نسلی قلع و قمع شد. در آن فضای فاسد و آلوده، جوانان کشور مثل درخت اره شدند.
جوانانِ برومندی که یا در جبهه شهید شدند و یا بر اثر اعتیاد پیکر تنومند و جوانشان پُکید.
اما حالا وقت این حرفها نیست
مرگ همه را به یک چشم نگاه می کند
علیرغم تفاوت های طبقاتی و هرمی و مقامی همه بلاخره یک زمانی می میرند
آری، باور کنید بی تردید آخرش همه به گور می روند، چه شاه باشد و چه رهبر
مثالِ فرعون را به یاد دارید؟

مهستی شاهرخی
سه شنبه ده ژانویه 2017


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد