logo

گفتگو رضا گوهر زاد با مهرداد درویش پور

درباره وضعیت جنبش دانشجویی امروز ایران

گاهی به جنبش دانشجویی ایران از گذشته تا اکنون با نگاهی به ویژگی هردوره از جنبش دانشجویی در بررسی بیانیه بیش از یازده هزار نفر از دانشجویان

چهار شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد