logo

حزب کمونیست کارگری ایران

معلمان بازنشسته مقابل مجلس
کارگران شرکت واحد مقابل شهرداری

يکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۴ دسامبر ۲۰۱۶

امروز ۱۴ آذرماه بر اساس دو فراخوان قبلی، معلمان بازنشسته در مقابل مجلس و کارگران شرکت واحد در مقابل شهرداری تجمع کردند و بر خواست های مهم خود پافشاری نمودند. فضای رزمنده و تعرضی حاکم بر این دو اعتراض و شعارهای کوبنده آنها که هم خواست هایشان را مطرح میکرد و هم افشاگر فساد حکومتیان بود، اولین مشخصه این دو تجمع بود. در کرمانشاه نیز بیش از هزار معلم بازنشسته دست به تجمع زدند. در رشت و یزد نیز معلمان بازنشسته تجمعات مشابهی برگزار کردند.

طبق گزارشی که به ما رسیده است بیش از هزار معلم بازنشسته در تهران دست به یک تجمع دو ساعته مقابل مجلس زدند و بر چند خواست مهم خود تاکید کردند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، اسماعیل عبدی آزاد باید گردد، خط فقر سه میلیون حقوق ما یک میلیون، هزینه ها دلاریه، حقوق ما ریالیه از جمله شعارهای معلمان بازنشسته بود. بر روی پلاکاردهای متعددی که در دست معلمان بازنشسته در تهران و کرمانشاه بود بر خواست درمان رایگان برای بازنشستگان تاکید شده بود. بر پلاکاردهای دیگری نوشته شده بود: این زندگی حق من بازنشسته فرهنگی نیست. یکی از صحنه های جالب تجمع امروز سخنرانی یکی از معلمان بازنشسته بود که گفت امروز روز معیشت است، امروز روز اعتراض ما به این نابسامانی ها و دستگیر همکارانمان است. و جمعیت با شعار خط فقر سه میلیون ، حقوق ما یک میلیون او را همراهی کردند. در پایان تجمع امروز قطعنامه معلمان بازنشسته خوانده شد و بعد از خوانده شدن قطعنامه معلمان با شعار ما جواب میخواهیم یالا، اعلام کردند که اگر پاسخ نگیرند، دوباره تجمع خواهند کرد و این بار با چادر زدن در مقابل مجلس تحصن خواهند کردند. تجمع امروز ادامه مبارزه قدرتمندی است که معلمان بازنشسته از روز ۶ مهر امسال شروع کرده اند. روز ۶ مهر هزاران معلم در نزدیک به ۲۰ شهر بطور همزمان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران شرکت واحد نیز که قصد داشتند امروز در مقابل مجلس تجمع کنند با سرکوب وحشیانه مزدوران حکومت مواجه شدند. اوباش سرکوب حکومت وحشیانه با باتوم به جان کارگرانی افتادند که برای احقاق حقوق اولیه خود تجمع کرده بودند. کارگران را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و دهها نفر از آنها را دستگیر کردند تا جلو هر نوع تجمعی را بگیرند اما کارگران در خیابان خیام تجمع کردند و به مدت چندین ساعت با خشم و نفرت علیه شهرداری و شورای شهر و نمایندگان دزد و چپاولگر شعار دادند و بر خواست های خود پافشاری کردند. کارگران نه تنها به تجمع خود ادامه دادند بلکه اعلام کردند: «مسکن ما را ندید این وضع ادامه داره، مشکلاتو حل نکنید اعتصاب هم تو راهه». کارگران واحد شعارهای تندی در افشای حقوق های نجومی و وعده های دروغ نمایندگان مجلس و شورای شهر، علیه دزدی و چپاول مدیران و علیه قالیباف شهردار تهران دادند و خواهان استعفای او شدند. لازم به یادآوری است که اخیرا افشای فساد مالی در شهرداری تهران بی آبرویی گسترده ای برای قالیباف شهردار تهران و مدیران ارشد شهرداری ببار آورد. کارگران واحد این فساد را با شعار «بی خانمانی سهم ماست ملک میلیاردی آن تو» به قالیباف یادآوری کردند. یکی از مزدورانی که در ضرب و شتم شدید کارگران نقش داشت سرهنگ جعفری بود که وحشیانه به جان کارگران افتاد و یکی از کارگران را از ناحیه پا و کمر با ضربات باتوم مصدوم کرد. مقامات شهرداری و دم و دستگاه حکومت که فضای اعتراضی و عزم کارگران را دیدند نتوانستند کارگران را در بازداشت نگهدارند و در همان ساعاتی که تجمع ادامه داشت آنها را آزاد کردند و کارگران با سوت زدن و کف زدن همکاران آزاد شده را مورد استقبال قرار دادند.

شعارهای متعدد کارگران واحد فضای اعتراض امروز آنها را بخوبی نشان میدهد:
"نماینده نجومیه وعده هاش هم دروغیه"، "بی خانمانی آن ماست ملک میلیاردی آن تو"، "کارگران درد دارند مشکل مسکن دارند"،" مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی ست"، "تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرد"ه ، "شهردار بالا نشین معضل ما را ببین"، "شهردار نظاره می کنه مدیر چپاول می کنه"، "شهردار تسامح می کنه مدیران دزدی می کنند"، "کارگران بیدارند از دزدی ها بیزارند"، "مدیر دربند نشین استعفا استعفا"، "قالیباف قالیباف پول مسکنم کجاست"، "مشکلاتو رفع نکنی اعتصاب هم تو راهه"، "شورای نظاره گر عامل بی مسکنی ست"، "شورای شهر خنثی نمی خوایم نمی خوایم"، "ملک نجومی تو ما را بی مسکن کرده"، "بی خانمانی سهم ماست ملک نجومی آن تو"، آباد نجومی برده حق ماها را خورده، خصوصی سازی کردند حق ما ها را خوردند، شهردار باید بدونه کارگر بی مسکن به زودی بر می گرده، شورای شهر بدونه کارگر بی مسکن دوباره بر می گرده.

تجمعات امروز معلمان بازنشسته و کارگران شرکت واحد، گوشه ای از خشم روز افزون میلیون ها نفر از مردم علیه حکومت و نظام فاسدی است که زندگی آنها را هر روز مشقت بارتر میکند. افشای حقوق های نجومی و دزدی و فساد و زمین خواری مفتخوران حاکم که بدلیل شکاف های عمیق حکومتیان هر روز در جلو چشم مردم قرار میگیرد، خشم و نفرت مردم را هرروز بیشتر میکند و اعتراضات گسترده تری را دامن میزند. کارگران و توده های وسیع مردم ناراضی هر روز با جسارت بیشتر و در ابعاد گسترده تری به میدان میایند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۴ دسامبر ۲۰۱۶


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد