logo

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

دستگیری رهبران و نمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها" را محکوم می کنیم!

يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۶ نوامبر ۲۰۱۶

rahe-kargar2.jpg
ما خواهان آزادی بی قیدوشرط و فوری رهبران و نمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها"هستیم. ما همچنین همه نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه را فرا می خوانیم که در همه اقدامات اعتراضی برای رهائی رهبران و نمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها"، الغاء حالت فوق العاده در ترکیه، آزادی بی قیدو شرط سیاسی، لغو سانسور از رسانه ها، رهائی همه زندانیان سیاسی از جمله عبدالله اوجلان رهبر "حزب کارگران کردستان"، آزادی همه خبرنگاران، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه ها که دراعتراض به کودتا ارودغان دستگیر شده اندهستیم.
دراقدامات اعتراضی برای آزادی رهبران ونمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها"، همه زندانیان سیاسی ترکیه، الغاء وضعیت فوق العاده ، آزادی های بی قیدوشرط سیاسی و رسانه ها
فعالانه شرکت کنیم !

رجب طیب اردوغان پس از شکست کودتای گولن، کودتای خود را آغاز و تلاش کرد که همه نیروهای سیاسی و جنبش های اجتماعی و مدنی در ترکیه را به دوراهی انتخاب از یکی از کودتاها سوق دهد."حزب دمکراتیک خلق ها"اولین نیروی سیاسی بود که از پس شروع کودتای گولن آن را محکوم کرد و تنها حزب عمده در صحنه سیاسی ترکیه است که درباره شروع کودتای اردوغان هشدار داده و با قاطعیت و جسارت کم نظیری آن را در تمامی مراحل - که هنوز هم ادامه دارد- محکوم می سازد و به مثابه تنها نیروی طرفدار پیگیر آزادی و دمکراسی افشاگری های خود را ادامه می دهد.

ظهور"حزب دمکراتیک خلق ها" یک پیروزی بی سابقه در تمامی تاریخ جمهوری ترکیه است که طی آن جنبش کرد وسایر جنبش ها درهمراهی با نیروهای چپ و کمونیست درهمایش مشترک تشکلی را بنیاد نهاده اند که در ژوئن 2015 با کسب سیزده درصد آرا به پارلمان ترکیه راه یافته و پرچم دمکراسی و برابرخواهی واقعی برای همه ستم دیدگان در این کشور را برافراشته است.

پیروزی "حزب دمکراتیک خلق ها" از جمله نقشه رجب طیب اردوغان برای کسب دوسوم آرا و تغییر نظام سیاسی ترکیه به نظام ریاستی را درهم ریخت. از آن پس اعلام جنگ علیه کردها تا سرحد قوم کشی، سرکوب حقوق و آزادی های سیاسی، مطبوعات و رسانه ها شروع شد اما با وصف آن در انتخابات اول نوامبر2015 بازهم "حزب دمکراتیک خلق ها" توانست با کسب قریب یازده درصد آراء به پارلمان ترکیه راه یابد.

یکی از اهداف اصلی کودتای رجب طیب اردوغان خارج ساختن"حزب دمکراتیک خلق ها" از صحنه سیاسی ترکیه به مثابه یکی از موانع اصلی پیش برد کودتا و هموار ساختن راه برای تغییر قانون اساسی و پوشاندن لباس قانونی به استبداد مطلقه خود می باشد. درادامه همین سیاست است در چهارم نوامبر صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق ها همراه با تعدادی از نمایندگان پارلمان حزب از جمله سری ثریا اندر، نورسل آی دوغان، لیلا بیرلیک، فرهاد انجو، سلما ایرماک، گلسر یلدرم، محمد علی اصلان، عبدالله زیدان، محمد سینجار، پروین بولدان، آیجان ایرمز و ادریس بالوکن و زیا پیر، بازداشت شدند.
دستگیری هیئت تحریریه روزنامه جمهوریت به عنوان یکی از آخرین صداهای مستقل، بستن پانزده رسانه کردی و 116 رسانه دیگر، دستگیری 113 روزنامه نگار و تصفیه ده ها هزار نفر در سطوح مختلف دستگاه های قضائی، اداری، آموزشی و .... به بهانه سهیم بودن در کودتای گولن و یا اتهام وابستگی به پ.ک.ک از جمله اقدامات کودتای اردوغان است.

درشهرهای ترکیه و اروپای غربی تظاهرات پیوسته ای در اعتراض به دستگیری سران "حزب دمکراتیک خلق ها" درجریان است. دراستراسبورگ تظاهرات دائمی دربرابر پارلمان اروپا برقرار شده است. علیرغم اعتراضات گسترده مارتين شولتس رئیس پارلمان اروپا تنها به اعتراض بسیار ولرمی اکتفا کرد. رجب طیب اردوغان اطمینان دارد که بر سر مسئله پناهندگان می تواند از اتحادیه اروپا گروگشی کرده و آن ها را وادار به غورت دادن سیاست های خود کند. لذا ادامه کارزارها و اعتراضات برای به میدان آوردن فشارافکارعمومی از ملزومات لحظه حاضر برای رهائی دستگیرشدگان و کاهش فشار بر حقوق و آزادی های سیاسی درترکیه می باشد.

ما خواهان آزادی بی قیدوشرط و فوری رهبران و نمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها"هستیم. ما همچنین همه نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه را فرا می خوانیم که در همه اقدامات اعتراضی برای رهائی رهبران و نمایندگان "حزب دمکراتیک خلق ها"، الغاء حالت فوق العاده در ترکیه، آزادی بی قیدو شرط سیاسی، لغو سانسور از رسانه ها، رهائی همه زندانیان سیاسی از جمله عبدالله اوجلان رهبر "حزب کارگران کردستان"، آزادی همه خبرنگاران، روزنامه نگاران، استادان دانشگاه ها که دراعتراض به کودتا ارودغان دستگیر شده اندهستیم.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
شنبه 15 آبان ۱۳۹۵ برابر با 5 نوامبر ۲۰۱۶

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد