logo

اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی

قرار مصوب کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶

aksariat.jpg
با انتشار این اطلاعیه، برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را به آگاهی همهٔ یاران، دوستان و دوست‌داران سازمان و جنبش فداییان خلق می‌رسانیم.
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان، که پانزدهمین کنگرهٔ سازمان ما بود، در روزهای آدینه تا یک‌شنبه، ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ (۷ تا ۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی) در نزدیکی شهر کلن آلمان برگزار شد. دستور کار کنگره بررسی مجموعهٔ پدیده‌های مرتبط با روند و وضعیت لحظهٔ «پروُژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» در پی‌آمد تغییرات به وجود آمده در چارچوب نیروهای آن بود.

کنگره با بررسی نقادانهٔ روند پیش‌گفته و عمل‌کرد شورای مرکزی سازمان در این ارتباط، با کاری فشرده و متمرکز قرار پیش‌نهادی «کمیسیون ۷نفرهٔ» شورای مرکزی چهاردهم سازمان با عنوان «برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی» را مبنای کار کمیسیون منتخب خود قرار داد و آن را با انجام تغییراتی به تصویب رساند. متن این قرار به هم‌راه این اطلاعیه منتشر می‌شود.
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان با نظرداشت فضای تعامل و توافق حاکم بر خود اعضای شورای مرکزی چهاردهم را در سمت خود ابقاء کرد و هم زمان با اتخاذ تصمیم مبنی بر افزایش شمار اعضای شورای مرکزی، چند رفیق دیگر را به عضویت در شورای مرکزی سازمان برگزید.

کنگره هم‌چنین ترکیب تا کنونی نهاد داوری، هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را در مسئولیت خود ابقاء و ترمیم ضروری دو نهاد هیئت تدارک کنگره و هیئت بازرسی مالی را به شورای مرکزی سازمان واگذار کرد.

متناسب با دستور کار کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان، میهمانان ما در این کنگره، تنها رفقایی از اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، نمایندگانی از کنش‌گران چپ شریک در روند «پروُژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» و شمار اندکی از یاران پیشین سازمان بودند.
گزارش تفصیلی کنگرهٔ سازمان و پیام‌های سیاسی آن به زودی انتشار عمومی خواهد یافت.

چهارشنبه، ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی)
هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

*****

قرار مصوب کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در بازهٔ زمانی میان کنگرهٔ چهاردهم و کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران پایان مشارکت خود در «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» را رسماً اعلام کرد و در سازمان اتحاد فداییان خلق ایران بر سر مشارکت متشکل در «پروژهٔ چپ» اتفاق نظر وجود ندارد. هم‌زمان در میان بخش‌هایی از نیروهای سهیم در «پروژهٔ چپ» هم‌گرایی و عزمی مشترک برای پاسخ‌گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروهای چپ ایران و ادامهٔ تلاش در این راه وجود دارد.

برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی

۱) کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران نهادهای منتخب خود را موظف می‌کند با تامین توافق هم‌راهان کنونی خواهان فعالیت تشکیلاتی واحد، هم‌راه آنان اقدام به بنیان‌گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادهٔ کنگرهٔ سازمان معطوف به شرکت مجموعهٔ سازمان در روند تشکیل «تشکل مشترک حزبی» به شمول شرکت در اجلاس‌های بنیان‌گذاری آن (مانند کنگرهٔ مؤسس) است. عضویت در «تشکل مشترک حزبی» به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرهٔ سازمان همهٔ نهادهای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت همهٔ اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» می‌کند.

۲) کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان پیش‌نهاد دارد کنگرهٔ بنیان‌گذار «تشکل مشترک حزبی» حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحاً در ۱۹ بهمن سال جاری، سالروز بنیان‌گذاری جنبش فدایی، برگزار شود

۳) کنگرهٔ سازمان با تاکید بر ارادهٔ خود مبنی بر گفتگو و هم‌کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا می‌خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان‌های تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامهٔ تلاش‌های مشترک چندین ساله، در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» مشارکت جوید. هم‌چنین کنگرهٔ سازمان همهٔ تشکل‌ها و کنش‌گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی هم‌پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» فرا می‌خواند.

۴) بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و اختصاص نیروی لازم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم‌گیری بلافصل در بارهٔ چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش‌رفت روند بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و وضعیت لحظهٔ آن، با برگزاری کنگره یا از طریق همه‌پرسی پیرامون گام‌های بعدی خود در این زمینه تصمیم می‌گیرد و برنامهٔ عملی برای مشارکت دادن نیروهای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز می‌کند. باز یا بسته بودن دورهٔ گذار توسط کنگرهٔ سازمان تعیین خواهد شد.

۵) الزام دورهٔ گذار پذیرش «دوعضویتی» است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی در مورد عضویت در «تشکل مشترک حزبی» تا کنگرهٔ آیندهٔ سازمان معلق می‌شود. کنگرهٔ آیندهٔ سازمان باید به صراحت در بارهٔ تمدید این تعلیق تصمیم‌گیری کند.

۶) نام «تشکل مشترک حزبی» برپایهٔ توافق همگانی برگزیده می‌شود. کنگرهٔ سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی، وجود شکلی از نام «فدایی» در نام «تشکل مشترک حزبی» را پیش‌نهاد می‌کند.

یک‌شنبه، ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۵ (۹ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی)
کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)google Google    balatarin Balatarin    twitter Twitter    facebook Facebook     
delicious Delicious    donbaleh Donbaleh    myspace Myspace     yahoo Yahoo     


نظرات خوانندگان:


you are russian terrorist group
2016-10-15 17:56:38
Putin is pouring false information in the internet to disappoint people about Democracy, Freedom of speech, Free Market, and anything keeps him and Alexandr Du gin reach their goals which is occupation of all former USSR allies and create a war between East and West

Americans are getting a dangerous fact which is Russian penetration to opponent organizations, institutions, Media, and parties to promote, under cover, Putin and Euro Asia

Clinton and Democrats finally getting closer to the fact that Putin and Russia are more than a just threat
They know what he is up to and how far has gone under Obama negligence

I have one more reason and tactic which Toudeh party, Fadayee and Melli mazhabi are behind it
They want to divert attentions from Russian Backed criminals inside Islamic Republic. Those who are responsible for Syria destruction, Yemen civil war, and Iraq chaos

This is a news that is trying to accuse China instead of Russia on provocative attacks to American Navy

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/10/218817.php

Look inside the News. it is from Alarabiah which is an Iranian made website to fool Arabs and its writers are pro-Russian Marxists

Pro-Russian Marxists are quiet about killing kids and Women in Aleppo
but make a lot of noise about Deyre Yasin and Sanaa
Any Farsi media, Iranian activist, journalist, Elite, political party, University professor, and TV anchor who is quiet about Iranian presence in Assad war crimes, Russian genocide in central Asia, Syria, and East Ukraine, do not hesitate he or she is a Russian agents

You can not call yourself human and be quiet about what Assad -Russia- Putin are doing in Syria, Ukraine, and very soon in all former USSR colonial members

They have penetrated in Trump campaign as advisor, they have penetrated in Obama think thank circles, they have penetrated in American enterprise institutions, they have penetrated in all Farsi media paid by American and European paid media

They have penetrated as professor and academic figures in American universities like Stanford and Colombia
Their job is twisting political facts about Democracy, Free Market, Russian involvement in creating and keeping the worst cruel Dictators while trashing independent political figures, nationalist political leaders like Mosadegh and promoting criminals like Assad, Saddam, Ghazzafi and extend it to Castro, Stalin, Lenin, poppets like Kim family

Independent opposition groups should inform Americans about this dangerous Russian Trojan
before it is too late. Before Putin can create a poppet government in Iran or divide Iran into pieces to swallow a piece. What he is exactly doing right now in Syria
He wants Aleppo, Damascus and north of Iraq to draw a Russian belt in the region at any price including killing hundreds of thousands of people of the region
Americans are divided right now and busy with election they might give up and give him this piece but remember we can not reverse what Russian gain for decades

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد