logo

اتحاد جمهوریخواهان برگزار می کند:

چشم انداز تقابل تندروها با آقای روحانی

با حضور آقایان رضا علوی و تقی رحمانی
روز یکشنبه ۲۸ آگوست ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق پالتاک اتحاد جمهوریخواهان ایران

چهار شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷ اوت ۲۰۱۶نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد