logo

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه(اردیبهشت ۱۳۸۸) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۲ مه ۲۰۰۹نهادهای مدافع حقوق بشر!
ايرانيان مدافع حقوق بشر!

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم:

بين المللی:
۱ ـ سازمان عفو بين المللی با انتشار بيانيه ای صدور حکم ۸ سال زندان برای رکسانا صابری را قويا محکوم کرد. در اين بيانيه آمده است: اتهام جاسوسی عليه رکسانا صابری فاقد هرگونه اعتباری قانونی است زيرا مقامات کشور هيچگونه مدرکی ارائه نکرده اند که اتهام جاسوسی رکسانا را ثابت کند. عفو بين الملل می گويد محکوميت رکسانا صابری درست چند روز بعد از اعلام حکم ۶ سال زندان برای روناک صفارزاده مدافع حقوق زنان در ايران اتفاق افتاده است. سازمان عفو بين الملل مقامات دولت جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در هفته های گذشته تعدادی وبلاگ نويس، روزنامه نگار، کارگر، دانشجو و پيروان ساير اديان در ايران را روانه زندان کرده اند. اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در بيانيه خود، از تمامی افرادی که در گوشه و کنار جهان در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند خواسته است تا با ارسال نامه از مقامات جمهوری اسلامی ايران بخواهند رکسانا صابری را آزاد کرده و يا او را به اتهامی طبق اصول پذيرفته شده يک دادگاه صالحه محاکمه کنند.
(راديو امريکا ۱/۲/۸۸)

۲ ـ ديده بان حقوق بشر با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد محکوميت رکسانا صابری به جاسوسی، در پشت درهای بسته دادگاهی در ايران چنان بسرعت انجام شد که وکيلش فرصت کافی برای دفاع کامل از او را پيدا نکرده است. دادگاه اين خبرنگار را به ۸ سال زندان محکوم کرد. معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد:" حبس ۱۱ هفته ای صابری و محاکمه يک روز او حاکی از فقدان کامل شفافيت بوده است. وی می افزايد:" حتی با معيار های ضعيف ايران هم اين مضحکه ای بيش نيست." نامبرده ادامه داد "اصول اوليه يک محاکمه عادلانه مبتنی بر حق علنی بودن محاکمه و امکان دفاع از متهم است، که دادگاه انقلاب هيچ يک از اين دو اصل را به صابری نداد. " (ايران امروز ۱/۲/۸۸)

۳ ـ اتحاديه اروپا با انتشار اطلاعيه ای خواستار آزادی رکسانا صابری شد. در اين اطلاعيه آمده است: به نظر اتحاديه اروپا روند دادگاه قضائی رکسانا صابری مطابق استانداردهای يک محاکمه عادلانه و شفاف نبوده است. اتحاديه اروپا به فوريت از مقامات ايرانی خواستار آزادسازی صابری می باشد. اتحاديه اروپا همچنان مؤکدا از جمهوری اسلامی ايران ايفاء تعهد به تمامی ابزارهای بين المللی حقوق بشر مصوب ايران را خواستار می گردد. به ويژه ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و اعلاميه جهانی حقوق بشر، که هر دو حق برخورداری از محاکمه عادلانه را متعهد می گردند. (ايران امروز ۱/۲/۸۸)

۴ ـ ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای اعلام کرد، گزارش هايی دريافت کرده است داير بر اينکه دادگاهی در شهر رشت در شمال ايران حکم سنگسار عليه محمد علی نويد خمامی را تاييد کرد است. معاون بخش خاورميانه در سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: ديده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در کليه اشکال آن مخالف است. سنگسار شيوه ای به ويژه بی رحمانه است که اهانتی فاحش به حيثيت باطنی هر انسانی به حساب می آيد. همچنين کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن درخواست برای توقف اجرای حکم سنگسار در ايران، سنگسار را مجازاتی بی رحمانه، غير انسانی و تحقيرآميز خوانده و اجرای آن را نقض آشکار پيمان های بين المللی حقوق بشر خوانده است. (بی بی سی ۴/۲/۸۸)

۵ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خطاب به مقامات ايران خواهان توقف حکم اعدام يونس آقايان شد. يونس آقايان پيرو اهل حق بعد از محکوميت در دادگاه به جرم " محاربه با خدا " در معرض خطر قريب الوقوع اعدام قرار دارد. او در زندان اروميه در استان آذربايجان غربی نگهداری می شود. اعدام مهدی قاسم زاده بعداز محکوميت به جرم مشابه در ۲۸ فوريه سال ۲۰۰۸ نگرانی هااز امکان اعدام قريب الوقع يونس آقايان را افزايش داده است. يونس آقايان در نوامبر ۲۰۰۴ بازداشت و در ژانويه ۲۰۰۵ در شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد و با تاييد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شده است. (اخبار روز ۸/۲/۸۸)

۶ ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کرد: دست کم ۱۲۰ نفر تنها در دوماه و نيم اول امسال در ايران اعدام شده اند. بدين ترتيب بر شمار اعدام ها در ايران افزوده شده است. به گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۸، ۳۴۶ مورد اعدام در ايران ثبت شده است. در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۳۵ نفر در ايران اعدام شده اند. عنوان گزارش " فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر " عبارت است از " مجازات اعدام، سياست دولتی ايجاد وحشت ". در اين گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی می خواهد در ميان مردم ايران جو رعب و وحشت ايجاد کند. (دويچه وله ۱۱/۲/۸۸)

۷ ـ اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای به اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی اعتراض و آن را محکوم کرد. بيانيه اتحاديه اروپا يادآور می شود، که اعدام دل آرا برخلاف تعهدات بين المللی است، تعهداتی که دولت ايران بطور دواطلبانه آن را پذيرفته است. اتحاديه اروپا در اين بيانيه بار ديگر از ايران خواسته است، که حکم اعدام نوجوانان و جوانان را متوقف کند. (دويچه وله ۱۳/۲/۸۸)

۸ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای شديدا به اعدام دل آرا دارابی اعتراض و آنرا محکوم کرد. در اين بيانيه آمده است: حتی وکيل مدافع دل آرا دارابی از اجرای حکم اعدام اطلاعی نداشته است. به نظر سازمان عفو بين الملل، برغم مهلت دو ماهه، که از سوی رئيس قوه قضائيه، مقرر شده بود، اين اقدام عملی شد. اين بدان معنا است، که جمهوری اسلامی با مخفی نگاه داشتن اجرای حکم اعدام خواهان جلوگيری از اعتراضات وسيع در سطح داخلی و بين المللی بوده است. اين سازمان دادرسی و دادگاه دل آرا دارابی را ناعادلانه خواند. سازمان عفو بين المللی با استناد به مدارک وکيل مدافع بر اين نظر است که دادگاه شواهد و اسناد را ناديده گرفته، که دال بر بی گناهی متهم داشته اند. بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، تنها در ۳ سال گذشته ۳۲ کودک در جهان اعدام شده اند که ۲۶ مورد آن در ايران بوده است.(دويچه وله ۱۳/۲/۸۸)

۹ ـ پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواسته تا بدون قيد و شرط رکسانا صابری، خبرنگار ايرانی – امريکايی را آزاد کند. رئيس پارلمان اروپا اعلام کرد که ۷۵۸ عضو شورای اتحاديه ی اروپايی خواستار آزادی فوری رکسانا صابری شده اند. وی گفت: پارلمان اروپا از وضعيت صابری عميقا نگران بوده و معتقد است که پرونده او بيانگر وضعيت نابسامان حقوق بشر در ايران است. (راديو فردا ۱۴/۲/۸۸)

۱۰ ـ جمهوری چک رئيس دوره ای اتحاديه اروپا با انتشار اطلاعيه ای از طرف اتحاديه اروپا اعدام از طريق سنگسار در جمهوری اسلامی ايران را شديدا محکوم کرد. در اين بيانيه آمده است: ولی آزاد از طريق سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه در زندان لاکان رشت اعدام شده است. اتحاديه اروپا همچنين عميقا نگران گزارش هايی درباره محمد علی نويد خمامی و اشرف کلهری است که به مرگ از طريق سنگسار محکوم شده اند. اتحاديه اروپا مصرانه از مقامات جمهوری اسلامی ايران فسخ موثر و دائم اجرای اعدام از طريق سنگسار را خواستار می گردد، که در جهت مطابقت با ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و اعلاميه جهانی حقوق بشر است و ايران آن را امضاء و تصويب نموده است. (ايران امروز ۱۴/۲/۸۸)

۱۱ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای دستگيری سه روزنامه نگار در روز ۱۱ ارديبهشت در حاشيه تظاهرات اول ماه مه را محکوم کرد. عليرضا ثقفی سردبير نشريه توقيف شده راه نو و عضو کانون نويسندگان ايران به همراه فرزندش محسن ثقفی، کاوه مظفری و جلوه جواهری وب نگاران سايت مدرسه فميستی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند. در بيانيه گزارشگران بدون مرز آمده است: دستگيری اين روزنامه نگاران غيرقانونی است. مقامات مسئول جمهوری اسلامی ايران سرکوب روزنامه نگاران را بدون دليل و ارائه هيچ حکمی ادامه می دهند. (گزارشگران بدون مرز ۱۵/۲/۸۸)

۱۲ ـ ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای خواستار متوقف کردن حکم اعدام امير خالقی و صفر انگوتی شد. اين دو نفر بخاطر ارتکاب جرايمی به ترتيب در ۱۶ و ۱۷ سالگی مجرم شناخته گشته اند. معاون بخش حقوق کودکان ديده بان حقوق بشر می گويد: ايران برای دومين بار در طی يک هفته در صدد ادامه اين کشتار هاست. کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل متحد و نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ـ دو پيمان بين المللی که ايران عضو آنهاست ـ اعدام بزهکارانی را که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، ممنوع می کند. ايران سردمدار اعدام بزهکاران نوجوان در جهان است. آمار بدست آمده از وکلای حقوق بشر در ايران حاکی از آن است که حداقل ۱۳۰ بزهکار نوجوان در اين کشور در انتظار مرگ هستند. (ايران امروز ۱۶/۲/۸۸)

۱۳ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای نگرانی خود را از افزايش تعداد روزنامه نگاران زندانی در ايران اعلام کرد. در ايران هم اکنون پانزده روزنامه نگار و وب نگار از جمله دو زن در زندان بسر می برند. مسعود لقمان سردبير سايت فرهنگی " روزنامک "، عليرضا ثقفی سردبير نشريه توقيف شده " راه آينده "، کاوه مظفری وب نگار و همسرش جلوه جواهری وب نگار فمنيست و همکاران سايت های مدافع حقوق زنان، امير يعقوب علی روزنامه نگار روزنامه اعتماد و همکار سايت تغيير برای برابری و نيکزاد زنگنه وبلاگ نويس " نيک نوشت " در تاريخ ۱۱ ارديبهشت بازداشت شدند. همچنين سجاد خاکساری خبرنگار مجله توقيف شده " قلم معلم " در تاريخ ۶ ارديبهشت در پی شرکت در تظاهرات معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی بازداشت شد.
(گزارشگران بدون مرز ۲۲/۲/۸۸)

۱۴ ـ سازمان عفو بين الملل و انجمن پزشکان مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه هائی خطاب به مقامات ايران خواستار آزادی آرش و کاميار علائی شدند. آرش و کاميار علائی، دو پزشک متخصص مبارزه با ايدز، سال گذشته به اتهام عضويت در "شبکه براندازی نرم" به ترتيب به ۶ و ۳ سال زندان محکوم شدند. سازمان عفو بين الملل بار ديگر از مقامهای جمهوری اسلامی درخواست کرد، برادران علائی را که به اتهامی مشابه رکسانا صابری در زندان بسر می برند، نيز آزاد کند. انجمن پزشکان مدافع حقوق بشر از مقامهای ايران خواستند که اتهام عليه اين دو برادر را لغو کرده و هر چه سريع تر آنها را آزاد کند. مدير انجمن پزشکان مدافع حقوق بشر گفته است برادران اعلائی صرفا به دليل همکاری شان با جوامع پزشکی جهانی دستگير شده اند. روز گذشته تعدادی از مدافعان حقوق بشر با تجمع مقابل دفتر حافظ منافع ايران در واشنگتن، خواستار آزادی برادران علائی شدند.
(راديو زمانه ۲۳/۲/۸۸)

۱۵ ـ ديده بان حقوق بشر با انتشار بيانيه ای اعلام کرد: ايران بايد هفت تن از رهبران محبوس جامعه بهائيان را به سرعت آزاد کند و يا بی درنگ آنها را محاکمه کند تا بتوانند در يک روند منصفانه و علنی در مقابل اتهام های جدی که عليه شان مطرح شده از خود دفاع کنند. فريبا کمال آبادی، مهوش ثابت، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضائی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم رهبران محفل ملی بهائيان يکسال پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. معاون بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: يکسال است که اين رهبران بهائی در زندان پژمرده شدند بدون آنکه به وکيلی دسترسی داشته باشند و يا نشانی از تاريخ محاکمه ببينند. وی می افزايد: اتهام های گزارش شده جديد تنها افزونگر ترس آنها از جان خود تحت حکومتی است که بطور سيستماتيک بهائيان را مورد تبعيض قرار می دهد. حدود ۳۰۰ هزار بهائی در ايران زندگی می کنند. امروز بهائيان برای تحصيلات عاليه و نيز اشتغال در حوزه های بسياری تحت تبعيض قرار می گيرند. (گويا نيوز ۲۴/۲/۸۸)

۱۶ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای خطاب به مقامات ايران به ادامه بازداشت آيت الله سيد حسين کاظمينی بروجردی اعتراض کرد. در اين بيانيه آمده است. آيت الله بروجردی در زندان يزد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شده است. وی را می توان زندانی وجدانی بحساب آورد زير تنها به خاطر عقايد مذهبيش در زندان بسر می برد. سازمان عفو بين الملل خواستهای خود را به اين شرح طرح کرده است: تحقيق و رسيدگی منصفانه و فوری نسبت به اظهاراتی که گويای شکنجه، آزار و اذيت آيت الله بروجردی دارد و انجام بازجويی هابه سبک وسياق عمومی. درخواست از مسئولين زندان برای پايان بخشيدن به حبس انفرادی ايشان، به روشی که توسط گروه سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه پيشنهاد شده است. درخواست تعهد به اينکه ايشان ديگر در طول مدت زندان مورد شکنجه و هر گونه آزار و اذيت جسمی قرار نگيرد. درخواست از مسئولين مربوطه برای برخورداری ايشان از امکانات و تجهيزات پزشکی و برخورداری وی از حق داشتن ملاقاتهای خانوادگی. درخواست فوری برای آزادی هرچه سريعتر آيت الله بروجردی و يارانش که زندانی وجدانی بوده اند. دسترسی به وکلای منتخب خود. در ضمن دادگاه ويژه روحانيت خارج از چاچوب قوه قضائيه عمل می کند که برای محاکمه روحانيون معترض توسط خمينی در ايران تاسيس شد. (اخبار روز ۲۵/۲/۸۸)

۱۷ ـ سازمان عفو بين الملل با انتشار اطلاعيه ای احمد جنتی دبير شورای نگهبان را فرا خوانده، تضمين کنند که انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد در ايران بدور از هر گونه تبعيض، به ويژه عليه زنان برگزار خواهد شد و در جريان مبارزات انتخاباتی، نامزدها و رای دهندگان، از حقوق خود برای آزادی بيان و اجتماعات برخوردار خواهند بود. عفو بين الملل همچنين از شورای نگهبان خواسته است، هيچ شهروندی را به دلايلی چون نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين و خواستگاه اجتماعی يا مواضع عقيدتی سياسی از حق نامزد شدن محروم نکند. عفو بين الملل به ويژه می خواهد مطمئن شود که هيچ يک از ۴۲ زنی که در اين انتخابات ثبت کرده اند، بخاطر جنسيت شان از حضور در رقابتهای انتخاباتی محروم نگردند. عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين از "سرکوب ادامه دار مخالفان سياسی“ که به اعتقاد اين سازمان در ماههای اخير افزايش يافته است، ابراز نگرانی کرده است. در اين بيانيه آمده است: عفو بين الملل گزارش هائی را دريافت کرده که بيانگر افزايش موج بازداشتهای خودسرانه و آزار و اذيت به ويژه اعضای اقليت های دينی، قومی، دانشجويان، سنديکاليستها و مدافعان حقوق زنان است. بسياری از اين بازداشت شدگان در معرض خطر شکنجه و ديگر بدرفتاری ها قرار دارند.
(دويچه وله ۲۷/۲/۸۸)

۱۸ ـ گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای توقيف مجدد روزنامه "ياس نو" را محکوم کرد. در اين اطلاعيه آمده است: روزنامه حزب مشارکت ايران اسلامی يکی از بزرگترين احزاب قانونی مخالف دولت با انتشار اولين شماره خود از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات و بنابر در خواست سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران توقيف شد. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می کند:" ما خواهان باز انتشار فوری „ياس نو „ هستيم. يک ماه پيش از برگزاری انتخابات همه احزاب سياسی بايد از امکاناتی برابر و منصفانه در استفاده از رسانه ها و راديو و تلوزيون برخوردار باشند.(گزارشگران بدون مرز ۲۸/۲/۸۸)

۱۹ ـ فدرسيوان جهانی اتحاديه های کارگری، فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، سازمان آموزش جهانی و اتحاديه بين المللی صنايع مواد غذايی، کشاورزی و خدمات با انتشار بيانيه ای مشترک روز ۵ تير را روز اقدام جهانی با خواست اجرای عدالت برای کارگران ايران اعلام کرده اند. در اين روز در اعتراض به ناديده گرفتن پايه ای ترين حقوق اتحاديه ای کارگران و دستگيريهای مستمر در ايران، تظاهرات هايی در مقابل سفارتخانه ها و دفاتر نمايندگی رژيم ايران برگزار خواهدشد. اين چهار تشکل بين المللی کارگری در بيانيه منتشره خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط همه فعالين حقوق اتحاديه ای زندانی هستند.(اخبار روز ۲۹/۲/۸۸)
اخبار دانشجويی:
۲۰ ـ يک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد شهر رودهن توسط ماموران نيروی انتظامی از ناحيه بينی بشدت مجروح شده و به بيمارستان منتقل گرديده است. نيروی انتظامی با باتوم و گاز اشک آور برای دستگيری دو نفر از دانشجويان دختر به اين دانشگاه حمله کرده بود. افراد نيروی انتظامی با الفاظی رکيک به دانشجويان دختر توهين می کردند. (جمهوريت ۱۱/۲/۸۸)

۲۱ ـ يکی از دانشجويان دانشگاه اميرکبير که از زندان آزاد شد اعلام کرد: انگشت کورش دانشيار بر اثر شکنجه شکسته شده است. در مدت بازداشت روزی ۲ تا ۴ بار مورد بازجوئی قرار گرفته و تحت شکنجه های جسمی و روحی بوده اند. (روز ۱۶/۲/۸۸)

۲۲ ـ در ارتباط با اخبار منتشره در رابطه با دانشجويان در فاصله زمانی ۱۶ آذر ۸۶ تا ۱۶ آذر ۱۳۸۷ دست کم ۵۶۱ دانشجو به کميته انضباطی و دادگاهها احضارشده و يا تعليق از تحصيل، محروميت، اخراج، بازداشت و در نهايت با زندان مواجه شده اند. همچنين بر اساس آمار در اين فاصله ۸۲ نفر از دانشجويان زندانی برای آزاد شدن از زندان مبلغ ۸ ميليارد و ۴۴۰ ميليون تومان وثيقه سپرده اند. (جمهوريت ۲۴/۲/۸۸)

توقيف نشريات دانشجويی:
۲۳ ـ نشريه دانشجوئی "هفت نون" به اتهام توهين به مقدسات بدستور هيئت نظارت بر نشريات دانشجوئی دانشگاه صنعتی اصفهان توقيف شد. (اميرکبير ۲۷/۲/۸۸)

۲۴ ـ نشريات دانشجوئی "روزنه" و "گچ پژ" پس از انتشار ۲ شماره بدستور معاونت فرهنگی و به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای مدت يکسال توقيف شدند. (اميرکبير ۲۷/۲/۸۸)

دانشجويان: بازداشت شده
۲۵ ـ مسعود دهقان عضو انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. منزل نامبرده مورد بازرسی قرار گرفت. ماموران امنيتی بسياری از وسائل شخصی وی را نيز ضبط کردند. اين دانشجو در حالی بازداشت شد که پس ازگذشت هفته ها از وضعيت ۹ دانشجوی بازداشت شده اين دانشگاه هيچ اطلاعی در دست نيست. (اميرکبير ۱/۲/۸۸)

۲۶ ـ مسعود لقمان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، روزنامه نگار آزاد و سردبير وبسايت روزنامک، با ضرب و شتم توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. (اميرکبير ۱۲/۲/۸۸)

۲۷ ـ عليرضا فيروزی دانشجوی دانشگاه زنجان و از همکاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران توسط نيروهای امنيتی در پارک لاله تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد. نامبرده از متهمان پرونده دانشگاه زنجان است که دو هفته پيش با قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده بود.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۴/۲/۸۸)

۲۸ ــ علی کلايی فعال دانشجويی و عضو کميته گزارشگران حقوق بشر توسط پليس امنيت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد. نامبرده در رابطه با پرونده مربوط به بازداشت آذر ۸۶ به دادگاه احضار شده بود. وی در آذر ۸۶ به مدت ۵۰روز در بند ۲۰۹ زندانی بود.
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۰/۲/۸۸)

۲۹ ـ حميد ملک زاده دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران و مدير مسئول نشريه دانشجويی توقيف شده "توقيف شد" که در روز جهانی کارگر در پارک لاله توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده تاکنون اطلاعاتی از وضعيت نامبرده در دست نيست. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۶/۲/۸۸)

دانشجويان: احضار:
۳۰ ـ پيام حيدرقزوينی دبير تشکل اسلامی اصلاح طلب دانشگاه بين المللی خمينی قزوين و فرهاد کياشمشکی دبير واحد سياسی اين تشکل به اتهام توهين به رئيس حراست در جريان مراسم سخنرانی مهدی کروبی و بکار نبردن اسم خدا در سايت خبری اين تشکل، جهت بازجوئی به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند.
(اميرکبير ۲/۲/۸۸)

۳۱ ـ نادر احسنی فارغ التحصيل رشته مهندسی منابع طبيعی دانشگاه مازندران و از بازداشت شدگان ۱۶ آذر سال ۸۶ جهت محاکمه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نامبرده در روز دانشجو بازداشت و پس از ۶۸ روز با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از بند ۲۰۹ زندان اوين آزاد شد.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۷/۲/۸۸)

۳۲ ـ ميلاد حسينی کشتان دبير فرهنگی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه مازندران به دليل شکايت حراست به کميته انضابطی احضار شد (جمهوريت ۱۸/۲/۸۸)

۳۳ ـ بهاره هدايت و فريد هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، جهت بازجوئی به شعبه ۲ امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. (اميرکبير ۲۲/۲/۸۸)

۳۴ ـ مهران عباس زاده دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم و امين شجاع عضو شورای مرکزی اين انجمن برای سومين بار در سه ماه گذشته به کميته انضباطی احضار شدند. تاکنون در رابطه با دستگيری شبنم مددزاده دانشجوی اين دانشگاه طی ۸۵ روز گذشته ۶ نفر از اعضای انجمن اسلامی به کميته انضباطی احضار شده اند. (اميرکبير ۲۴/۲/۸۸)

۳۵ ـ پس از برگزاری تجمع تريبون آزاد دانشجوئی "برای آزادی“ در طی يک هفته اخير بيش از ۱۰ دانشجوی دانشگاه اميرکبير به کميته انضباطی احضار شده اند. همچنين تعداد ديگری از دانشجويان به حراست دانشگاه احضار و توسط نيروهای امنيتی مورد بازجوئی قرار گرفته اند. (اميرکبير ۲۷/۲/۸۸)

دانشجويان: محاکمه:
۳۶ ـ علی نيکونسبتی مسئول سابق روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت در شعبه ۱۰۳۸ دادگاه عمومی تهران با شکايت وزارت علوم محاکمه شد. نامبرده بعلت مصاحبه با خبرگزاری ايلنا در اعتراض به ستاره دار شدن دانشجويان، تعرض مامور حراست دانشگاه کرمانشاه به يک دختر دانشجو و سايتهای سرکوبگرانه وزارت علوم مورد محاکمه قرار گرفت. (اميرکبير ۲۲/۲/۸۸)

دانشجويان: احکام صادر شده
۳۷ ـ محمد صيادی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان در دادگاه تجديد نظر استان همدان به ۲ سال حبس تعزيری محکوم شد. (آزادنا ۲۱/۲/۸۸)

۳۸ ـ هدايت غزالی دانشجوی رشته روان شناسی در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه و صباح نصيری دانشجوی رشته علوم سياسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از ادامه تحصيل محروم شدند. اين دو دانشجو در تير ماه ۸۶ به اتهام تبليغ عليه نظام و شرکت در تجمع غير قانونی روز جهانی زبان مادری، هر يک به ۱۸ ماه حبس تعزيری محکوم شده بودند، پس از طی کردن دوران محکوميت خود در دی ماه سال ۸۷ از زندان آزاد شدند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۱/۲/۸۸)

۳۹ ـ مامورين انتظامات و حراست دانشگاه اميرکبير از ورود ۳۵ دانشجوی اين دانشگاه به کلاسهای درس جلوگيری بعمل آوردند و اعلام کردند، دانشجويان ممنوع الورود شده اند. دانشجويان دانشگاه اميرکبير با برگزاری تربيون آزاد دانشجويی " برای آزادی " نسبت به بازداشت دانشجويان و ممنوع الورود شدن آنها اعتراض کردند.(اميرکبير ۲۲/۲/۸۸)

۴۰ ـ هفت نفر از دانشجويان شرکت کننده در تجمع اعتراضی دانشکده پزشکی دانشگاه زنجان در کميته انضباطی به تذکر شفاهی، يک نفر توبيخ کتبی، يک نفر ۶ ماه تعليق معلق و يک نفر ۶ ماه تعليق محکوم شدند. جرم اين ده دانشجو اعتراض به تبعيد دبير انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه می باشد. (اميرکبير ۲۹/۲/۸۸)

۴۱ ـ سهراب کريمی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران به پرداخت دو ميليون و يک صد هزار تومان جزای نقدی بدل از ۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.نامبرده از دانشجويانی است که در ۱۶ آذر ۸۶ در دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد و پس از تحمل ۷۶ روز حبس در سلول انفرادی با قرار وثيقه از زندان آزاد شد.(امير کبير ۳۰/۲/۸۸)

دانشجويان: صدور قرار وثيقه
۴۲ ـ اسماعيل سلمانپور، نريمان مصطفوی، حسين ترکاشوند، کورش دانشيار و ياسر ترکمن، ۵ دانشجوی دانشگاه اميرکبير، پس از ماهها بازداشت با قرار وثيقه های ۲۰۰ و ۳۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. اين دانشجويان پس از تحمل ماهها سلول انفرادی و شکنجه وحشيانه و بدون هيچ گونه ملاقاتی با خانواده و وکلای خود، با وثيقه های سنگين از زندان آزاد شدند. (اميرکبير ۱۵/۲/۸۸)

۴۳ ـ احمد قصابان دانشجوی دانشگاه اميرکبير پس از ۸۰ روز بازداشت و تحمل فشارهای شديد نيروهای امنيتی با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.(اميرکبير ۲۱/۲/۸۸)

جلوگيری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدني
۴۴ ـ مقامات امنيتی و انتظامی، با برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت دکتر يدالله سحابی از بنيانگذاران نهضت آزادی ايران مخالفت کردند. (ميزان نيوز ۱/۲/۸۸)
۴۵ ـ در هنگام سخنرانی مهدی کروبی نامزد رياست جمهوری، برق مسجد سيدها در شهر اراک توسط مسئولين استان قطع گرديد. عده ای با شعار حمايت از دولت اقدام به ايجاد تشنج در سخنرانی کردند.(اعتماد ملی ۱/۲/۸۸)

۴۶ ـ در زمان سخنرانی ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات رياست جمهوری در سالن بهشتی مشهد، نيروهای امنيتی اقدام به پرتاب گاز فلفل نمودند. سه نفر دچار مصدوميت شديد شده و به بيمارستان فارابی منتقل شدند. تنی چند از حضار نيز دچار مشکل تنفسی و بينائی شدند. (ياری نيوز ۳/۲/۸۸)

۴۷ ـ سخنرانی مهدی کروبی دبيرکل حزب اعتماد ملی و نامزد انتخابات رياست جمهوری در دانشکده خبر بدستور آشوری معاونت دانشجوئی دانشکده لغو گرديد. (تريبون ۵/۲/۸۸)

۴۸ ـ نيروهای امنيتی از برگزاری جلسه "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" جلوگيری به عمل آوردند. اين جلسه قرار بود در دفتر مؤسسه حقوقی "راد" متعلق به محمدعلی دادخواه، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، برگزار شود. نيروهای امنيتی اعلام کردند: از اين پس هيچ جلسه ای تحت هيچ عنوانی نبايد در اين محل برگزار شود. (ميزان نيوز ۹/۲/۸۸)

۴۹ ـ سخنرانی اکبر اعلمی کانديدای رياست جمهوری در تالار معلم تبريز بدستور شورای تامين شهرستان تبريز لغو گرديد. همچنين سخنرانی های نامبرده در شهرهای اردبيل، مشکين شهر و اهر بدليل مخالفت فرمانداران لغو گرديد. (کميته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی اکبر اعلمی ۲۴/۲/۸۸)

۵۰ ـ سخنرانی مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی در دانشگاههای علوم پزشکی و علم صنعت بدستور حسن آصفری فرماندار اراک لغو گرديد.(نوروز ۳۰/۲/۸۸)

سانسور و توقيف کتاب:
۵۱ ـ چاپ سوم کتاب "زنان خود سوخته" نوشته پروين بختيارنژاد به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف گرديد. اين کتاب تحقيقی است در خصوص پديده خودسوزی زنان در استانهای مختلف که در سال ۱۳۸۲ نوشته شده است. (مدرسه فمنيستی ۷/۲/۸۸)

۵۲ ـ بدستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعدادی از ناشران از حضور در بيست و دومين نمايشگاه بين المللی کتاب در تهران محروم شدند. ويستار، جامه دران، نسل نوانديش، ديگر، آگاه و اختران از جمله ناشرانی بودند که اجازه حضور در نمايشگاه به آنها داده نشد. هم چنين به کتابهايی که حتی دارای مجوز بودند، از جمله کتابهای هوشنگ گلشيری، صادق هدايت، صادق چوبک و چارلز بوکوفسکی نويسنده امريکايی اجازه توزيع ندادند. تعدادی از آثار عباس معروفی، ابراهيم گلستان، احمد محمود و حسين شناپور روز قبل از آغاز نمايشگاه کتاب لغو مجوز شدند.(راديو فردا ۲۲/۲/۸۸)

۵۳ ـ دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران طی نامه ای سرگشاده خطاب به صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: نزديک به ۳ سال است که وزارت ارشاد برای چاپ کتاب اينجناب تحت عنوان " بازرگان اسوه صداقت و تقوی " مجوز صادر نمی کند. اين کتاب توسط انتشار قلم برای دريافت مجوز چاپ به وزلرت ارشاد داده شده است. اما مسئولان مربوطه نه تنها مجوز چاپ صادر نکرده اند، حتی علت خودداری از صدور مجوز را هم، نه کتبا و نه شفاها به مسئولان انتشارات قلم، برغم مراجعات و مکاتبات مکرر، توضيح نداده اند. (ميزان نيوز ۲۲/۲/۸۸)

۵۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جلوی توزيع کتاب " قايق سواری در تهران" نوشته محمدعلی سپانلو را به جرم چاپ عکس مولف در پشت جلد کتاب گرفته است.(اعتماد ملی ۲۹/۲/۸۸)

۵۵ ـ امير حسين زادگان مدير انتشارات ققنوس گفت: در ۴ سال اخير مميزی و سانسور به همراه اعمال سليقه به اوج خود رسيده است. در دولت نهم مميزی با احتساب اعمال سليقه در زمينه نشر دردسرهای بسياری را برای ناشران ايجاد کرده و بخش خصوصی نشر را به آستانه ورشکستگی رسانده است. برای نمونه در بخش رمان „بررسان کتاب“ بيشترين مميزی و اعمال سليقه را به کار می برند، هيچ کتابی در اين حوزه ممکن نيست بدون اصلاحی و حذفی موفق به دريافت مجوز شود.(اعتماد ملی ۲۹/۲/۸۸)

۵۶ ـ محمد علی جعفريه مدير نشر ثالث گفت: همه ناشران اين روزها درگير مميزی، آن هم از نوع سليقه ای هستند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه عريض و طويلی را برای کنترل و قيچی کردن عرصه فرهنگ دارد. بحث مميزی در تمام اين سال ها هرگز در چارچوب خاصی نگنجيده است و برای همين اين عرصه با روی کار آمدن دولت ها تنگ و فراخ می شود. اين روزها به مدد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سايه مميزی بيش از هر روز گار ديگری بر سر حوزه فرهنگ سايه انداخته است.(اعتماد ملی ۲۹/۲/۸۸)

مطبوعات: احضار روزنامه نگاران
۵۷ ـ روزنامه اعتماد بدليل مصاحبه با ابراهيم نبوی از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تذکر شديد دريافت کرد. (ايرنا ۷/۲/۸۸)

۵۸ ـ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سايت " ياری نيوزی " به علت درج خبری با اين عنوان " معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مديران مسئول روزنامه ها تماس گرفته و از آنها خواسته شده که مطلبی در نقد حضور احمدی نژاد در ژنو منتشر نکنند " آخرين اخطار را داد. (فارس ۷/۲/۸۸)

۵۹ ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه های توقيف شده " ياس نو " و " روز نو " به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد. (ايسنا ۱۴/۲/۸۸)

۶۰ ـ احمد حسن نژاد ازريل مسئول سرويس اجتماعی و اقتصادی ماهنامه " تدبير فردا " و مسئول وبلاگ "مازار نيوز" جهت محاکمه به شعبه دوم خرداد کيفری تبريز احضار شد. (ساوالان سسی ۲۰/۲/۸۸)

۶۱ ـ امير بابکری مدير مسئول نشريه توقيف شده کردی – فارسی " ريوان " و معلم تبعيدی از پيرانشهر به شاهين دژ به همراه همسرش به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار شدند. وی مدت ۱۶ ماه اخير را در زندان بسر برده بود. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۰/۲/۸۸)

مطبوعات: بازجويی روزنامه نگاران
۶۲ ـ خانم صبا آذر پيک خبرنگار حوزه مجلس روزنامه „ اعتماد“ به جرم پوشيدن مانتو کوتاه (۴ انگشت بالای زانو) توسط مامورين گشت ارشاد زن در ميدان ونک تهران با ضرب و شتم بازداشت شد و به مدت ۴ ساعت در بازداشتگاه وزرا مورد بازجويی قرار گرفت.(اعتماد ۲۷/۲/۸۸)

۶۳ ـ حامد عطائی مدير مسئول „آينانيوز“ به اتهام نشر اکاذيب با شکايت „ موسسه قرض الحسنه و پس انداز جوانان خير“ در شعبه پنجم بازپرسی اروميه توسط قاضی حسينی مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار کفالت ۶ ميليون تومانی آزاد شد.(ساوالان سسی ۲۸/۲/۸۸)

مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران
۶۴ ـ سجاد خاکساری، خبرنگار هفته نامه توقيف شده "قلم معلم" که برای تهيه گزارش و عکس از اعتراض معلمان حق التدريسی به ميدان بهارستان رفته بود، توسط نيروهای امنيتی بازداشت گرديد. شعبه دوم دادگاه انقلاب برای آزادی نامبرده مبلغ ۵۰ ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده است. (کانون صنفی معلمان ايران ۸/۲/۸۸)

مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران:
۶۵ ـ محمد صديق کبودند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام انتشار مطالبی تحريک آميز بر عليه جمهوری اسلامی از طريق سايت " انسانيت " با شکايت اداره کل حفاظت اطلاعات ستاد مشتر سپاه پاسداران، در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کيفری استان تهران محاکمه شد. لازم به يادآوری است که آقای کبودوند در دادگاه انقلاب تهران به ۱۱ سال زندان محکوم شده و در زندان اوين بسر می برد، وی را بدون اطلاع قبلی از زندان به دادگاه بردند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۸/۲/۸۸)

مطبوعات: اخراج و بيکاری روزنامه نگاران
۶۶ ـ بدستور ملک زاده مدير عامل ايسکانيوز ۳۰ نفر از خبرنگاران پاره وقت و ۲۰ نفر از خبرنگاران تمام وقت با ۳ تا ۵ سال سابقه، از کار اخراج شدند. خبرنگاران اخراجی علت اين امر را بيمه نکردن خبرنگاران دانستند و اظهار داشتند: مديريت می خواهد در هنگام مراجعه بازرسان سازمان تامين اجتماعی کسی در تحريريه حضور نداشته باشد. (ايلنا ۱۳/۲/۸۸)

مطبوعات: توقيف
۶۷ ـ اعظم طالقانی مدير مسئول هفته نامه توقيف شده " پيام هاجر " اعلام کرد، از سال ۷۹ تا حالا بلاتکليفم هنوز منتظر دادگاه هستم. وی افزود تقاضای يک نشريه ديگر کردم به نام " رهرو " که پروانه آن صادر شد اما اجازه چاپ ندادند. هر وقت به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می روم و تقاضای نشريه می کنم به من می گويند که شما مجوز داريد اما اجازه چاپ آن را ندارم. بازی خوبی را پيش می برند و ما را معلق نگه داشته اند.(ايران دخت ۱۲/۲/۸۸)

۶۸ ـ امتياز هفته نامه " مردم و جامعه " به مدير مسئولی رحيم حمزه بدستور هئيت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گرديد. (اعتماد ملی ۲۴/۲/۸۸)

۶۹ ـ روزنامه "ياس نو" به مدير مسئولی محمد نعيمی پور پس از انتشار يک شماره در دوره دوم، به درخواست قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به حکم ملکيان معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ودبير هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف گرديد. اين روزنامه ۵ سال قبل توقيف شده بود، در اسفند ماه سال گذشته در دادگاه محاکمه و به پرداخت جريمه نقدی محکوم شده بود و برای انتشار مجدد تمامی موانع حقوقی حل شده بود. (امروز ۲۷/۲/۸۸)
۷۰ ـ سايت تحليلی خبری " فرارو " به مدير مسئولی محمد حسين خوشوقت فيلتر شد.(تابناک ۳۰/۲/۸۸)

اخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی:
۷۱ ـ کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بيانيه ای خواهان نظارت بين المللی بر انتخابات رياست جمهوری در ايران شده است. دکتر محمد سيف زاده حقوق دان و عضو کميته می گويد: نمايندگان مجلس شورای اسلامی سال ۱۹۹۴ در کنفرانس اتحاديه بين المجالس شرکت کردند و تمام اصول و ضوابط پيش بينی شده برای تحقق انتخابات آزاد را تصويب کردند. جناح راست حکومت ايران حتا نظارت داخلی را هم از جناح مقابل که تماما احزاب درون حکومتی هستند نمی پذيرد، چه رسد به نهادهای داخلی مستقل و بالاتر از آن نهادهای بين المللی. دليل مخالفت اين است که جناح حاکم نمی خواهد هيچ کس جز خودش ناظر بر اعمالش باشد. (دويچه وله ۲/۲/۸۸)

۷۲ ـ نيروهای امنيتی لباس شخصی در روز ۵ ارديبهشت در تاريکی هوا با استفاده از چندين دستگاه کاميون و لودر اقدام به خاک برداری از قسمت جنوب شرقی گورستان خاوران که تعلق به گورهای دست جمعی دارد و سپس خاک ريزی جديد در آن مکان کردند. خانواده هايی که به گورستان مذکور مراجعه کرده بودند، ضمن مشاهده ی آثار حرکت ماشين های سنگين و هم چنين خاک ريزی در اين نقطه، قسمت هايی از اسکلت اجساد را که در خاک برداری منتقل نشده بودند و به سطح زمين آمده بودند را مشاهده کردند.اجساد به مکان نامشخصی انتقال پيدا کرده اند و خانواده ها هيچ اطلاعی از محل جديد ندارند. گورستان خاوران محل دفن هزاران زندانی سياسی قتل عام شده در تابستان ۱۳۶۷ است. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۱/۲/۸۸)

۷۳ ـ دکتر محمد حسن جعفری سهاميه استاد دانشکده خبر بدستور روح الله احمدزاده کرمانی رئيس دانشکده از کار اخراج شد.اين دانشکده وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی است.طی ۳ سال اخير اکثر استادان صاحب نام و ممتاز اين دانشکده که با باند حاکم همراه نبوده اند،از کار برکنار و از تدريس محروم شده اند.(فرارو۳۰/۲/۸۸)

۷۴ ـ شورای نگهبان ۴۷۲ نفر از نامزدهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری را رد صلاحيت کرد. لازم به ياد آوری است که همه ۴۲ زن داوطلب به همراه برخی از نمايندگان سابق مجلس شورای اسلامی همچون اکبر اعلمی نماينده دوره ششم و هفتم تبريز و قاسم شعله سعدی نماينده سابق شيراز رد صلاحيت شدند.
(ايسنا ۳۰/۲/۸۸)

احضار فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی به دادگاهها:
۷۵ ـ محمد اوليائی فرد وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر به علت اطلاع رسانی در خصوص وضعيت ۳ تن از دانشجويان بازداشت شده سابق، به اتهام نشر اکاذيب و افترا، با شکايت مدعی العموم به شعبه يک دادياری ويژه امنيت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۷/۲/۸۸)

۷۶ ـ عبدالله رمضان زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به علت انتقاد از دولت احمدی نژاد با شکايت معاون حقوقی رئيس جمهور به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احضار شد.(قلم نيوز ۱۵/۲/۸۸)

۷۷ ـ شيوا سبحانی از فعالين کارگری و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به اداره حراست مخابرات استان کردستان احضار شد.(شبکه همبستگی کارگری ۳۱/۲/۸۸)

بازجويی فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی:
۷۸ ـ پدر و مادر ميلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به همراه مادر نريمان مصطفوی دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امير کبير، از بازداشت شدگان لحظه تحويل سال در مقابل زندان اوين، در شعبه ۲ امنيت دادگاه انقلاب مورد بازجوئی قرار گرفتند. (اميرکبير ۲۲/۲/۸۸)

بازداشت فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی:
۷۹ ـ مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به اتهام اقدام عليه امنيت کشور توسط مامورين امنيتی دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين تهران منتقل گرديد. منزل وی مورد بازرسی قرارگرفت، کامپيوتر لپتاپ و تعداد زيادی لوح فشرده و اوراق شخصی معتمدی را ضبط کرده و با خود بردند.(ميزان نيوز ۱/۲/۸۸)

۸۰ ـ نقی احمدی آذر عضو انجمن نويسندگان ايران و از فعالين فرهنگی آذربايجانی توسط مامورين اداره اطلاعات تبريز بازداشت گرديد.(ساوالان سسی ۲/۲/۸۸)

۸۱ ـ علی عبادی ۶۰ ساله از زندانيان سياسی دهه ۶۰ به همراه فرزندش توسط مامورين اداره اطلاعات در مشهد دستگير شدند. منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت، مامورين امنيتی آلبوم عکس خانوادگی، کتابها، کامپيوتر، سی دی و ساير وسايل را ضبط کرده و با خود بردند.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۸/۲/۸۸)
۸۲ ـ پدر و مادر رضا يونسی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير ۱۰ روز پيش توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. تاکنون نيز هيچ اطلاعی از وضعيت آنان در دسترس نيست.(اميرکبير ۱۱/۲/۸۸)

۸۳ ـ رسول بداقی عضو هيئت مديره کانون صنفی معلمان تهران، در پی حضور در تجمع معلمان در برابر وزارت آموزش و پرورش توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. (کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی ۱۴/۲/۸۸)

۸۴ ـ محمد مصطفايی وکيل مدافع امير خالقی و صفر انگوتی که برای پی گيری وگرفتن دستور توقف اجرای حکم اعدام موکلينش به قوه قضائيه رفته بود تا با عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه مذاکره کند، برای مدت چند ساعت بازداشت شد. اين دو متهم در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده اند.
(کانون زنان ايران ۱۵/۲/۸۸)

۸۵ ـ محمود باقری عضو کانون صنفی فرهنگيان ايران گفت: حدود ۱۵۰ نفر از معلمان که برای گفتگو با عليرضا علی احمدی وزير آموزش و پرورش در مقابل اين وزارتخانه تجمع کرده بودند، توسط نيروهای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ۶ نفر از معلمان بازداشت شدند. معلمان خواستار اجرای قانون خدمات کشوری و استاندارد سازی مدارس هستند. (کانون زنان ايران ۱۵/۲/۸۸)

۸۶ ـ به علت سفر سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به استان کردستان درتمام شهرهای اين استان دست کم يک هفته است که تدابير شديد امنيتی کم سابقه ای برقرار است که تا حدی زيادی زندگی روزمره شهروندان اين استان را مختل کرده است. بيش از ۴۵ نفر بازداشت شده اند. پست بازرسی شبانه و استقرار پاسداران و بسيجيان در سطح شهر و بخصوص در محلات افزايش محسوسی داشته است.نيروهای سپاه پاسداران بيش از ۳۰۰ دستگاه خودروی دولتی متعلق به ادارات را از هفته گذشته توقيف کرده و در اختيار تيم های حفاظتی قرار داده اند.(روز ۱۶/۲/۸۸)

۸۷ ـ سامان پرويزی، اکام پرويزی، ادريس پرويزی، قهرمان پرويزی و کيهان پرويزی از اهالی روستای "الک" از توابع شهرستان کامياران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۷/۲/۸۸)

۸۸ ـ چيا رحيمی ۲۲ ساله اهل روستای صلوات آباد از توابع سنندج توسط نيروهای امنيتی با ضرب و شتم بازداشت گرديد. جواد مارابی وکيل دادگستری توسط نيروهای امنيتی در شهرستان کامياران بازداشت شد. خالد غلامی اهل روستای پلنگان از توابع کامياران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.وريا نقشبندی از فعالان کارگری شهر مريوان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.مسلم خاطری، زاهد قيادی و انور رستمی از اهالی روستای شاهين از توابع کامياران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۰/۲/۸۸)

۸۹ ـ سهيل صادقی و يونس قادری توسط نيروهای امنيتی شب گذشته در شهرستان پاوه از توابع کرمانشاه بازداشت شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۸)

فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی: احکام صادر شده توسط دادگاهها:
۹۰ ـ صديقه فلاحت زاده ۴۰ ساله به جرم سفر به عراق و ملاقات با برادرانش در قرارگاه اشرف، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی محمد مقيسه ای به ۸ سال زندان محکوم شد. صديقه فلاحت زاده در ۲۶ بهمن توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل گرديد. منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت، کامپيوتر، سی دی ها، آلبوم عکس خانوادگی و کتابها را ماموران وزارت اطلاعات با خود بردنده اند.(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۱۱/۲/۸۸)

۹۱ ـ جعفر اقدامی زندانی سياسی سابق و از همکاران " مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران " به اتهام ارتباط با اپوزيسيون در دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شد. وی ۹ ماه پيش در تاريخ ۸ شهريور ۸۷ در جريان تجمع خانواده های بازماندگان قتل عام سال ۶۷ در گورستان خاوران بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوين بسر می برد. نامبرده قبلا به مدت ۴ سال در زندان بوده و در سال ۸۶ از زندان آزاد شده بود.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۷/۲/۸۸)

۹۲ ـ کبری بنازاده اميرخيزی ۵۶ ساله از زندانيان سياسی بند ۲۰۹ زندان اوين در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست قاضی محمد مقيسه ای به ۵ سال حبس و تبعيد به زندان گوهردشت کرج محکوم شد. در حاضر دو برادر نامبرده بنامهای حميد و اصغر بنا زاده در بند ۴ زندان گوهردشت بدليل ديدار با اعضای خانواده شان در قرارگاه اشرف در کشور عراق، به دو سال زندان محکوم شده اند و در زندان بسر می برند.
(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۲۴/۲/۸۸)

۹۳ ـ محمد قادری اهل بوکان به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب مهاباد به ۴ ماه حبس تعزيری محکوم شد. نامبرده روز گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان بوکان منتقل گرديد. (موکريان نيوز ۲۴/۲/۸۸)

۹۴ ـ ابراهيم رحمانی و محمد ابراهيمی اهل کامياران به جرم ارتباط با احزاب کردی در دادگاه انقلاب سنندج هرکدام به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شدند. نامبردگان از آذر ماه گذشته در بازداشت بسر می بردند.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۶/۲/۸۸)

۹۵ ـ احمد نموئی اهل شهرستان سلماس به اتهام ارتباط با گروههای مخالف در دادگاه انقلاب مهاباد به ۱۵ سال حبس تعزيری محکوم شد. دادگاه انقلاب اسلامی اجازه اختيار وکيل و اعتراض به حکم صادره بدوی را به اين متهم نداده است.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۸/۲/۸۸)

صدور قرار وثيقه برای آزادی زندانيان سياسی:
۹۶ ـ فرهاد حاج ميرزايی پس از تحمل ۱۶ ماه بازداشت موقت با قرار وثيقه ۴۳۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. (وبلاگ آزادی – برابری ۱۹/۲/۸۸)

۹۷ ـ رامين صادقی اصل از فعالين آذربايجانی پس از تحمل ۸۷ روز بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان اردبيل آزاد شد. (ساوالان سسی ۲۴/۲/۸۸)

۹۸ ـ عليرضا فيروزی، زانيار احمدی و محمود ايران مهر از بازداشت شدگان مراسم روزجهانی کارگر در پارک لاله با قيد وثيقه و کفالت از بند ۲۴۰ زندان اوين تهران آزاد شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۸/۲/۸۸)

۹۹ ـ طاها ولی زاده از فعالين کمپين يک ميليون امضاء، به همراه عيسی عابدينی و ابوذر خادمی با توديع ۵۰ ميليون تومان کفالت و علی پيری بدون توديع کفالت از زندان اوين آزاد شدند.اين چهار نفر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر بودند.(تغيير برای برای ۳۰/۲/۸۸)

اخبار مربوط به زندانيان سياسی:
۱۰۰ ـ ماموران امنيتی بند ۲۰۹ زندان اوين از ملاقات عبدالفتاح سلطانی، شيرين عبادی و مهناز پراکند با رکسانا صاری برای تنظيم وکالتنامه جلوگيری بعمل آوردند. (کانون مدافعان حقوق بشر ۱/۲/۸۸)

۱۰۱ ـ يوسف رحمانی پور از زندانيان سياسی در زندان مرکزی شهر مهاباد در اعتراض به عدم رسيدگی به پرونده خود و ناعادلانه بودن حکم از ۳ روز پيش در اعتصاب غذا بسر می برد. نامبرده در ۲ پرونده جداگانه به اتهام همکاری با يکی از احزاب کردی به ۳ سال زندان و به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به ۲ سال حبس محکوم شده است. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۲/۸۸)

۱۰۲ ـ خانواده های ۹ نفر از دانشجويان زندانی دانشگاه امير کبير طی نامه ای سرگشاده خطاب به احمدی نژاد رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ايران اعلام کردند. واقعيت تلخ آن است که حاصل چهار سال صدرات شما بر قوه مجريه چيزی جز دستگيری فرزندان ما در دانشگاه به جرم انتقاد نبود، علت نگارش اين نامه تداوم بازداشت فرزندانمان در زندان است.در ادامه اين نامه آمده است: آقای احمدی نژاد در روزهای گذشته شما به طور شخصی خواهان بررسی پرونده رکسانا صابری شده ايد و از سوی ديگر بارها از نقض حقوق فلسيطنيان و ساير افراد دردمند جهان گلايه کرده ايد. بی شک ما نيز از تلاش برای آزادی صابری و هر گونه احقاق حق مظلومان جهان خوشحال می شويم، اما چرا اين اقدامات شما تنها متوجه شهروندان ساير کشورهای جهان است چرا از تضييع حقوق فرزندان اين مملکت توسط عوامل تحت امرتان جلوگيری نمی کنيد؟ چرا بايد دانشجويان اميرکبير به جرم انتقاد در زندان باشند؟ مگر فرزندان جوان و بی گناه ما شهروند نيستند؟ چرا بايد جوانان ارزشمند اين کشور روزهای جوانی را در سلولهای انفرادی زندان اوين بگذرانند؟ چرا ما مادران حتی اجازه يک ديدار با آنها را طی دو ماه نداشته ايم؟ بارها برای ديدار عزيزانمان تلاش کرديم و جلوی زندان اوين و دادگاه انقلاب رفتيم اما چيزی جز جواب سربالا نشنيديم. اجازه ملاقات داده نمی شود. خانواده های دانشجويان زندانی ترکاشوند، ترکمن، توکلی، حکيم زاده، دانشيار، دهقان، قصابان، مشايخی و مصطفوی. (اميرکبير ۴/۲/۸۸)

۱۰۳ ـ دکتر هانی يازرلو پدر دانشجوی زندانی حامد يازرلو اعلام کرد: حامد کارشناس ارشد مهندسی هوا فضا دانشگاه امير کبير در تاريخ دوم اسفند ماه ۸۷ بدستور شعبه سوم امنيت دادگاه انقلاب بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است. از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و از حق تماس تلفنی با خانه هم محروم می باشد. برادر ديگر اين دانشجو بنام هود يازرلو از ۱۵ آبان در زندان بسر می برد. لازم به ياد آوری است که پدر و مادر اين دو دانشجوی زندانی هانی يازرلو و نازيلا دشتی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به جرم فعاليت سياسی در زندان بوده اند. گفتنی است که برادر خانم دشتی در سال ۱۳۶۰ و خواهرش در تابستان ۱۳۶۷ به جرم سياسی اعدام شده اند.(کميته گزارشگران حقوق بشر ۵/۲/۸۸)

۱۰۴ ـ رکسانا صابری بعد از محکوم شدن به ۸ سال زندان، در اعتراض به حکم صادره از دو هفته پيش در زندان اوين در اعتصاب غذا بسر می برد. رضا صابری پدر اين خبرنگار اعلام کرد، دخترش به اعتصاب غذا پايان داده است. (بی بی سی ۱۶/۲/۸۸)

۱۰۵ ـ آيت الله کاظمينی بروجرودی از روز ۱۵ اريبهشت در زندان يزد دست به اعتصاب غذا زده است. اين زندانی عقيدتی از بند عمومی، به سلول انفرادی منتقل شده است. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۷/۲/۸۸)

۱۰۶ ـ محمد خاکساری مدير مسئول هفته نامه توقيف شده قلم معلم و ثريا دارابی سردبير اين هفته نامه با انتشار نامه ای خطاب به دبير کل آموزش بين الملل اعلام کردند: فرزندمان سجاد خاکساری، خبرنگار قلم معلم از سال ۱۳۸۵ تاکنون سه بار دستگير و زندانی شده است. آخرين بار از تاريخ ۶/۲/۸۸ به اتهام اطلاع رسانی از تجمع معلمان حق التدريس در جلوی مجلس دستگير و هم اکنون در زندان اوين بسر می برد، ۵۰ ميليون تومان قرار وثيقه برای او صادر شده است حتی اجازه ملاقات با او را نداشته ايم.(پيک ايران ۱۸/۲/۸۸)

۱۰۷ ـ مهسا نادری ۱۹ ساله دانشجويی که ۳ ماه پيش به اتهام فعاليت سياسی بازداشت و به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده، از سرنوشت وی اطلاعی در دست نيست. اين دانشجو ممنوع الملاقات می باشد. شايان ذکر است، محسن نادری پدر مهسا از يکسال پيش به اتهام فعاليت سياسی در حبس بسر می برد. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۹/۲/۸۸)

۱۰۸ ـ عبدالعلی مددزاده پدر شبنم و فرزاد مددزاده طی نامه ای خطاب به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه اعلام کرد: فرزندان اينجناب بيش از ۸۰ روز است که در بازداشت موقت بسر می برند. از آنجا که در اين مدت طولانی اجازه هيچ گونه ملاقات و يا آگاهی از وضعيت فرزندانم را به من نداده اند و مراجعات هر روزه ی بنده و وکيل فرزندانم تاکنون بی نتيجه مانده است؛ بشدت نگران سلامتی روحی و جسمی آنها هستم.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۱/۲/۸۸)

۱۰۹ ـ خانواده های ۲۵ نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که برای اطلاع از وضعيت بازداشت شدگان به دفتر سخنگوی قوه قضائيه مراجعه کرده بودند، موفق به ملاقات نشدند. دادگاه انقلاب به خانواده ها می گويد به دادسرای امنيت مراجعه کنيد. مسئولين زندان اوين از پذيرش پول برای بازداشت شدگان خودداری می کنند. خانواده ها دو نامه خطاب به کميسيون اصل ۹۰ و کميسيون امنيت مجلس شورای اسلامی نوشته اند. مادر طه ولی زاده يکی از بازداشت شدگان می گويد: هر جا می رويم به در بسته می خوريم. هيچ کس به فرياد نمی رسد. رزا دختر مريم محسنی يکی ديگر از بازداشت شدگان می گويد: خواهرم با نامه کتبی آقای حيدری فرد داديار امنيت داروهای مادرم را به زندان اوين برده بود، اما ديشب که مادرم تماس گرفت دارويی به دستش نرسيده بود. (تغيير برای برابری ۲۲/۲/۸۸)

۱۱۰ ـ مادر محمد پور عبداله از دانشجويان طيف چپ که از بهمن ماه گذشته در بازداشت بسر می برد اعلام کرد: ديروز توانستم با پسرم در زندان قزل حصار ملاقات کنم. متوجه شدم که نمی تواند خوب راه برود. هر چه از او پرسيدم چه شده؟ پاسخی نداد. وقتی شلوارش را بالا زد، ديدم از ۲۸ اسفند که بچه م را در بند ۲۰۹ کتک زدند، تا حالا هنوز پای اين بچه از زانو به پائين متورم و زخمی است. خودش چيزی در اين مورد نمی گويد اما من می دانم که در بند ۲۰۹ بشدت بچه من را شکنجه کرده اند. الان دندان درد دارد، به او دارو نمی دهند. من خودم دارو خريدم برای دندان دردش، اما اجازه نمی دهند دارو را به او برسانم.
(کميته گزارشگران حقوق بشر ۲۷/۲/۸۸)

نقض حقوق اقليتهای مذهبی:
۱۱۱ ـ منزل مسکونی يحيی هدايتی از بهائيان سمنان طی يک هفته در ۳ نوبت در نيمه های شب مورد حمله و سنگ اندازی افراد موتور سوار قرار گرفت. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۲/۸۸)

۱۱۲ ـ سهيل نصيرزاده، بابک روحی و عزت الله احمديان از بهائيان مشهد به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند. از نامبردگان خواسته اند تا تعهدی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مذهبی امضا نمايند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱/۲/۸۸)

۱۱۳ ـ وحدت دانا، شهروند بهائی ساکن شيراز بدستور قاضی رضائی، رئيس شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب شيراز توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۵/۲/۸۸)

۱۱۴ ـ سهند علی محمدی، بخشعلی محمدی و عبادالله قاسم زاده ۳ تن از علويان آذربايجانی در زندان يزد، در اعتراض به نقض حقوق اوليه خود از طرف مسئولين زندان، دست به اعتصاب غذا زده اند. مامورين زندان از عبادت عبادالله قاسم زاده در شب هنگام جلوگيری نموده اند، او را کتک زده و به سلول انفرادی منتقل کرده اند. نامبردگان به ۱۳ سال حبس و تبعيد در زندان يزد محکوم شده اند. (ساوالان سسی ۷/۲/۸۸)

۱۱۵ ـ غلامرضا هرسينی وکيل مدافع دراويش بازداشت شده نعمت اللهی گنابادی اعلام کرد: ۱۲ تن از دراويش گنابادی که از اسفند ماه سال گذشته در زندان اوين بسر می برند، از زندان آزاد شدند. ۳ تن از دراويش همچنان در زندان بسر می برند. (راديو زمانه ۱۶/۲/۸۸)

۱۱۶ ـ بدستور شعبه چهارم اجرای احکام اروميه، حقوق بازنشستگی فاطمه پاکی ۵۸ ساله از نو کشيان مسيحی قطع گرديده است. اين معلم بازنشسته از سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد تهديد قرار گرفته است.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۸)

۱۱۷ ـ هفت نفر از بهائيان مشهد به اسامی رزيتا واثقی، نسرين قديری، سيما رجبيان، ناهيد قديری، کاويز نوزدهی، هومن بخت آور و داور نبيل زاده به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی در دادسرای انقلاب مشهد محاکمه شدند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۸)

۱۱۸ ـ سيما اشرقی و جلاير وحدت از بهائيان مشهد پس از تحمل ۳ ماه بازداشت در اداره اطلاعات مشهد هر کدام با قرار وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی از نزدان آزاد شدند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۸)

۱۱۹ ـ مهران محمودی ۲۸ ساله از نوکشيان مسيحی به اتهام "توطئه بر عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی“ به دادگاه انقلاب اسلامی اروميه احضار شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۷/۲/۸۸)

اخبار فعالان جنبش زنان:
۱۲۰ ـ مريم مالک، دانشجوی ۲۶ ساله و عضو کمپين يک ميليون امضاء که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام بازداشت شده بود، پس از ۵ روز با قرار وثيقه ۲۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد. (تغييربرای برابری/۲/۸۸)

۱۲۱ ـ پرستو الهياری فعال کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی مغيثی به يکسال حبس تعزيری محکوم شد.
(تغيير برای برابری ۵/۲/۸۸)

۱۲۲ ـ هانا عبدی به اتهام تبليغ عليه نظام، در شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان کردستان به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم شد. (تغيير برای برابری ۱۰/۲/۸۸)

۱۲۳ ـ جلوه جواهری فعال کمپين يک ميليون امضاء در آخرين ساعت شب توسط مامورين امنيتی بازداشت شد. همسر وی کاوه مظفری در تجمع کارگری پارک لاله بازداشت شده بود. منزل اين فعالين کمپين مورد بازرسی قرار گرفت، دو کامپيوتر، تعداد زيادی سی دی، کتاب و دست نوشته های آنها را مامورين امنيتی با خود بردند.(تغيير برای برابری ۱۱/۲/۸۸)

۱۲۴ ـ نفسيه آزاد از فعالان کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد ۸۷ به اتهام تمرد از دستور پليس در شعبه ۱۰۵۴ دادگاه مجتمع قضايی عدالت به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.(تغيير برای برابری ۱۷/۲/۸۸)

۱۲۵ ـ فاطمه مسجدی و مريم بيدگلی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در قم به همراه غلامرضا اسلامی پژوهشگر و مولف حوزه زنان توسط مامورين اداره اطلاعات قم بازداشت شدند و منزلشان مورد بازرسی قرار گرفت.(ميدان زنان ۱۸/۲/۸۸)

۱۲۶ ـ نرگس محمدی رئيس هيات اجرايی شورای ملی صلح و ثريا عزيز پناه عضو کانون مشارکت برای پاکسازی مين و مدير مسئول ماهنامه راسان در فرودگاه بين المللی خمينی تهران ممنوع الخروج اعلام شدند. نامبردگان قرار بود در نشست جهانی زنان در گواتمالا شرکت کنند. محور سخنرانی نرگس محمدی " نقش زنان در دمکراسی در ايران " و محور سخنرانی ثريا عزيز پناه " نقش زنان در دمکراسی در خاورميانه " بود. (کانون مدافعان حقوق بشر ۱۸/۲/۸۸)

۱۲۷ ـ خديجه مقدم از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در دفتر معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران توسط مامورين وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفت. به نسرين ستوده وکيل مدافع، خديجه مقدم اجازه ورود به اتاق بازجويی را ندادند. (تغيير برای برابری ۲۱/۲/۸۸)

۱۲۸ ـ نسرين ستوده وکيل دادگستری، فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان ۲۳ خرداد ۸۷ به اتهام اخلال در نظم عمومی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (مدرسه فمنيستی ۲۲/۲/۸۸)

۱۲۹ ـ مريم مالک از اعضای کمپين يک ميليون امضاء در دادگاه امنيت انقلاب توسط مامورين وزارت اطلاعات مورد بازجويی قرار گرفت. به وکيل نامبرده اجازه ورود به جلسه بازجويی را ندادند. (تغيير برای برابری ۲۲/۲/۸۸)

۱۳۰ ـ فاطمه مسجدی و مريم بيدگلی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء در قم پس از تحمل ۱۲ روز بازداشت موقت از سلول انفرادی زندان لنگرود قم آزاد شدند.نامبردگان در مدت بازداشت ممنوع الملاقات بودند و از دسترسی به وکيل مدافع محروم بودند. (کانون زنان ايرانی ۲۹/۲/۸۸)
اخبار کارگری:
۱۳۱ ـ داوود رضوی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از بازداشت شدگان سال ۸۴ در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب و با تائيد شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر به يک سال حبس تعليقی محکوم شد. (سلام دمکرات ۱/۲/۸۸)

۱۳۲ ـ مراد پناهی از فعالين کارگری اخراج شده کارخانه ايران خودرو، به اتهام تشويش اذهان عمومی، توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد. (سلام دمکرات ۱/۲/۸۸)

۱۳۳ ـ عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر گفت: ۴۰۰ بنگاه توليدی تعطيل و ۲۰۰هزار کارگر از بيکار شدند.(ايلنا ۱/۲/۸۸)

۱۳۴ ـ کارگران کارخانه " آذر آب " اراک مدت ۸ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. (سلام دمکرات ۱/۲/۸۸)

۱۳۵ ـ بيش از ۴۰۰ تن از کارگران کارخانه صنعتی مخابراتی راه دور ايران مدت ۶ ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارگران برای اعتراض به عدم دريافت حقوق و عيدی و مطالبات ۲ سا گذشته در ميدان پيام شيراز دست به تجمع زدند.(فارس ۷/۲/۸۸)

۱۳۶ ـ صديق خسروی، خسرو بوکانی، عمر اسماعيل پور، ابراهيم اسماعيل پور، اسعد مولو پور، جليل شريفيان، خليل شريفيان و مصطفی شريفی از فعالين کارگری و از اعضای کميته هماهنگی برای ايجاد تشکيلات کارگری به حفاظت اطلاعات کردستان احضار و مورد بازجوئی قرار گرفتند. ماموران امنيتی با تهديد، از کارگران خواسته اند تا در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. (کميته هماهنگی برای ايجاد تشکيلات کارگری ۷/۲/۸۸)

۱۳۷ ـ ماموران امنيتی به مراسم مستقل روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم شرکت کنندگان در مراسم نمودند. در اين مراسم بيش از ۱۰۰ نفر از فعالين کارگری، دانشجوئی، زنان و کار کودکان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. اسامی تعدادی از بازداشت شدگان به شرح زير است:
جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران، منصور حيات غيبی عضو هيئت سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، شاپور احسانی راد نماينده اخراجی کارخانجات نورد و پروفيل ساوه، عليرضا ثقفی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده راه نو، کاوه مظفری، امير يعقوبعلی، پوريا پورشتاره، نيکزاد زنگنه و طاها ولی زاده از فعالين کمپين يک ميليون امضاء، محسن ثقفی، مريم محسنی، شريفه محمدی، لاله محمدی، سعيد يوزی، بهرام عابدينی، بهروز خباز، فايق کيخسروی، سعيد مقدم، فاطمه شاه نظری، پروانه قاسميان، محمد فرجی، زانيار احمدی، غلامرضا خانی، فرج الله سعدی، نجما رنجبران، علی معدب، سعيد سجودی، جمال سيدعلی، سيروس رهياد، حميد قربانی، سيدجواد موسوی، داريوش عسگری، يونس ارژنگ، علی پارسا، ابوذر خادمی، سيد غفور ميرزايی، غلامحسين رجبی، سجاد سبز علی پور، ميثم جعفرنژاد، مهدی زلال، احد عسگری، رحمان علی دوستی، نعمت ابراهيم نژاد، همايون جابری، يونس ارژنگ، بهنام ابراهيم زاده، احمد داودی، يونس عبدی، محمد اشرفی، اميد شفيعی، مهران يزدی، صالح کياآبادی، مهدی شانديز فراهانی، سيروس فتحی، عين الله بصيری، اسدالله پور فرهاد، محسن احمدی، اسماعيل اصحابی، حسين مير بهاری، فاطمه اقدامی، مريم مير بهاری، افسانه عظيم زاده، بهناز فرمانفر، مريم يمينی فر، نرگس رحيمی، زری رستمی، سميه نوتيی، ايسان ضرفام، نسرين عليزاده، محمد لطفی.(فعالان حقوق بشر در ايران، کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی، کميته گزارشگران حقوق بشر، تغيير برای برابری، کانون صنفی معلمان تهران و روزنامه سرمايه ۱۱،۱۲،۱۶،۲۹/۲/۸۸)

۱۳۸ ـ اسعد ابراهيمی کارگر شرکت لوله سازی و از فعالان انجمن " کار کودکان " به همراه مهدی آميزش دانشجوی اخراجی رشته روانشناسی عمومی از شهرری و عضو انجمن " کار کودکان " در مراسم روز جهانی کارگر توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. دهها تن از فعالين کارگری، فرهنگی و دانشجويی در مراسم روز جهانی کارگر توسط نيروهای امنيتی در پارک لاله تهران دستگير شدند.
(کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ۱۲/۲/۸۸)

۱۳۹ ـ شب بو خليلی، شيوا سبحانی، فرزام عبدی، فواد کيخسروی، بابک باجلانی و منصور کريميان از بازداشت شدگان مراسم روز کارگر در سنندج هر کدام با قرار وثيقه ۲۶ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند.(کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ۱۲/۲/۸۸)

۱۴۰ ـ هما اژدرنيا و خانم عسگری به همراه فرزند خردسالش از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر با قرار وثيقه از زندان آزاد شدند. (مدرسه فمنيستی ۱۲/۲/۸۸)

۱۴۱ ـ بيش از ۹۰ کارگر کارخانه شيميايی کرم کيميکال ساری مدت يکسال است که حقوق دريافت نکرده اند. عيدی، پاداش و بن ۵ ساله کارگران پرداخت نشده است، همچنين مدت ۳ ماه است که دفترچه بيمه های درمان کارگران تمديد نمی شود. کارگران برای اعتراض در مقابل استانداری دست به تجمع زدند.
(ايلنا ۱۳/۲/۸۸)
۱۴۲ ـ حسين اکبری مسئول بخش کارگری نشريه توقيف شده نامه، رئيس کميسيون تشکيلات شورای ملی صلح و کارگر بازنشسته قالب سازی، ستار امينی، محمد گيلانی، عبدالله وطن خواه، حسن شفا، حميد شرفی، عزيز ياری، مصطفی حاتمی، ناصر ابراهيمی، جمشيد رجبی، داود ميرزايی، عزيز محمدی، نبی معروفی، اسدالله اقبالی و نودهی کارگران عضو تعاونی مسکن فلزکار و مکانيک از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر از بند عمومی زندان اوين به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شدند.لازم به ياد آوری است که خانواده اين ۱۵ نفر طی نامه ای خطاب به رئيس قوه قضائيه اعلام کردند: اين کارگران در روز ۱۱ ارديبهشت در محل تعاون مسکن واقع در نعمت آباد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند. حيدری فرد قاضی دادگاه انقلاب با آزادی کارگران بازداشت شده مخالفت می کند و از ۱۶ ارديبهشت تماس تلفنی بازداشت شدگان با منزلشان قطع شده است.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۴/۲/۸۸)

۱۴۳ ـ حسين کوه خواهی عضو هئيت رئيسه کانون هماهنگی شورای اسلامی کار کرج گفت: ۴۵ کارگر شرکت توليدی فنر مدت ۵ ماه است که حقوق نگرفته اند. وی افزود: عيدی، بن و پاداش اين کارگران پرداخت نشده است. (ايلنا ۱۳/۲/۸۸)

۱۴۴ ـ عيد علی کريمی دبير اجرائی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: از سال ۱۳۷۶ تا کنون صد واحد صنعتی در استان قزوين تعطيل شده است. در خال حاضر ۶۰ هزار کارگر استان بلاتکليف هستند زيرا سوابق کاری آنها بين ۱۸ تا ۲۹ سال است و هنوز نمی توانند بازنشسته شوند. (ايلنا ۱۵/۲/۸۸)

۱۴۵ ـ يک کارگر ۲۷ ساله که در روستای سمس واقع در اطراف رشت مشغول کار بود بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.(قدس ۲۰/۲/۸۸)

۱۴۶ ـ محمدرضا مددی مسئول روابط عمومی نيروگاه برق حرارتی قم گفت: بر اثر انفجار در نيروگاه برق حرارتی قم ۲ نفر از کازشناسان کشته شدند. (فارس ۲۲/۲/۸۸)

۱۴۷ ـ در طبقه دوم شرکت زندلاستيک قزوين تعدادی خانم کارگر را به صورت مخفيانه و روز مزد با حقوق خيلی کم بدون بيمه، سنوات، عيدی، پاداش و مابقی مزايا به کار گرفته اند. هزينه اياب و ذهاب، نهار، حتی ماسک و دستکش از اين کارگران دريغ می شود. (ايلنا ۲۳/۲/۸۸)

۱۴۸ ـ رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به اتهام تبليغ عليه نظام و ايجاد آشوب به شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان شوش احضار شد.
(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۸/۸/۸۸)

۱۴۹ ـ ايرج محمدی نوره کارگر برق ساختمانی توسط مامورين اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شد.
(اتحاديه آزاد کارگران ۲۸/۲/۸۸)

۱۵۰ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعلام کرد: ۴۰ کارگر شرکت قارچ نمونه مدت ۶ ماه است که حقوق نگرفته اند در حاليکه اين شرکت مشکل نقدينگی ندارد.(ايلنا ۲۸/۲/۸۸)

۱۵۱ ـ عيد علی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: ۸۰ کارگر شرکت قفل ايران مدت ۳ ماه است که حقوق نگرفته اند.وی افزود:اين شرکت مشکل نقدينگی ندارد،به نظر می رسد هدف از نپرداختن حقوق کارگران، قراردادی کردن کارگران رسمی است.(ايلنا ۳۰/۲/۸۸)

قتل مردم توسط نيروهای انتظامی و امنيتی:
۱۵۲ ـ يک جوان ۳۰ ساله بر اثر تيراندازی مستقيم ماموران گشت نيروی انتظامی در مقابل بانک مسکن شعبه نقليه کرمانشاه کشته شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۵/۲/۸۸)

۱۵۳ ـ عبدالله عزيز عثمانی، کاسبکار اهل روستای کونه خانه از توابع شهرستان پيرانشهر به ضرب گلوله نيروی انتظامی کشته شد.(دانشجويان مدافع حقوق بشر کردستان ۲۹/۲/۸۸)

اخبار مربوط به قتلهای مشکوک در زندانها:
۱۵۴ ـ شعبه اول بازپرسی ناحيه ۲۸ کارکنان دولت با ارسال احضاريه ای برای خانواده دکتر زهرا بنی يعقوب اعلام کرد: برای همه متهمان اين پرونده در خصوص قتل عمد، قرار منع تعقيب صادر شده است. ابوالقاسم بنی يعقوب پدر زهرا گفت: معنای اين قرار منع تعقيب اين است که همه متهمان اين پرونده از قتل عمد تبرئه شده اند. زهرا بنی يعقوب پزشک ۲۷ ساله، روز ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۸۶ توسط ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان بازداشت و به ستاد منکرات منتقل گرديد. دو روز بعد به شکل مشکوکی در زندان به قتل رسيد. مسئولان زندان اعلام کردند که زهرا خود را حلق آويز کرده و جان باخته است. پدر زهرا گفت: ما بيش از ۲۵۰۰ وکيل در اين کشور داريم، اميدوارم که در برابر اين حکم ناعادلانه سکوت نکنند. (کانون زنان ايرانی ۳/۲/۸۸)

قتلهای مشکوک:
۱۵۵ ـ مجيد محمودی تبريزی ۶۸ ساله از نوکشيان مسيحی پس از تهديد های بسيار مبنی بر انکار مسيحيت، در تاريخ ۸/۵/۱۳۸۴ بطور مشکوکی در محل کار خود مورد حمله قرار گرفته و بطرز فجيعی به قتل رسيد. در گزارش پزشکی قانونی کشور که در تاريخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ صادر شد، علت فوت مجيد محمودی تبريزی را پس از معاينه و کالبد شکافی، شکستگی کليه دنده های چپ و راست به علت شدت ضربات وارده و خونريزی وسيع بدنبال صدمات وارده به ريه ها وقلب بدنبال اصابت متعدد جسم برنده نوک تيز اعلام داشتند. به گواه فرزندان مقتول، اشخاصی با ارسال پيامهای تهديد آميز از آنان خواسته بودند تا نسبت به پيگيری جريان اين پرونده خودداری نمايند چرا که به صلاح خانواده نمی باشد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۲۳/۲/۸۸)

اجرای حکم سنگسار:
۱۵۶ ـ عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه گفت: در اسفند ماه بدستور قوه قضائيه يک مرد (بنام ولی آزاد) در رشت سنگسار شده است. (ايسنا ۱۵/۲/۸۸)

محکومين به اعدام:
۱۵۷ ـ رمضان ۳۹ ساله به اتهام سرقت مسلحانه و قتل از سوی شعبه ۵ دادگاه عمومی شهرستان داراب و با تاييد ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. (اعتماد ۱/۲/۸۸)

۱۵۸ ـ ۹ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر با حکم دادگاه کيفری انقلاب کرمان محکوم به اعدام شدند که حکم ۵ نفر از آنها مورد تاييد مقامات قضايی قرار گرفت.(ايران ۳/۲/۸۸)

۱۵۹ ـ محمد به اتهام قتل رزگار از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد.(ايران ۳/۲/۸۸)

۱۶۰ ـ سعيد به جرم آدم ربائی در شعبه ۱۲۱ دادگاه جزائی استان اصفهان و با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (ايران ۷/۲/۸۸)

۱۶۱ ـ رضا ۵۶ ساله به اتهام قتل احمد ۷۸ ساله (پدرش) از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد. (قدس ۹/۲/۸۸)

۱۶۲ـ ميلاد ۲۰ ساله به اتهام قتل علی در طی يک درگيری گروهی به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد. (ايسکانيوز ۹/۲/۸۸)

۱۶۳ ـ حبيب ۲۵ ساله به اتهام قتل جوانی بنام " توحيد " از سوی شعبه ۵ دادگاه کيفری استان خراسان رضوی و با تاييد شعبه ۲۸ ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. (قدس ۱۴/۲/۸۸)

۱۶۴ ـ اکبر ۲۶ساله به اتهام قتل طبيه ۱۸ ساله (خواهر زنش) از سوی دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد شعبه ۲۲ ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۱۶/۲/۸۸)

۱۶۵ ـ امين کارانديش به جرم قتل در شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور به اعدام محکوم شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم مست و ۱۷ ساله بوده است. (روز ۱۶/۲/۸۸)

۱۶۶ ـ مصطفی ۲۰ ساله به اتهام قتل رضا ۴۵ ساله (پدرش) از سوی شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد. (ايسکانيوز ۱۸/۲/۸۸)

۱۶۷ ـ هاشم ۳۵ ساله به اتهام قتل ميثم ۲۳ ساله از سوی شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد. (اعتماد ۱۹/۲/۸۸)

۱۶۸ ـ نويد ۱۸ ساله به اتهام قتل مريم.خ ۳۵ ساله از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد.(ايسکانيوز ۲۰/۲/۸۸)

۱۶۹ ـ بهمن ۳۸ ساله به جرم قتل فرهاد و همسرش مهناز ۲۲ ساله در شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی نورالله عزيز محمدی محکوم به دوبار اعدام شد. (ايران ۲۳/۲/۸۸)

۱۷۰ ـ يک مرد ۳۸ ساله به جرم قتل دختر ناتنی ۱۶ ساله اش در شعبه ۷۱ دادگاه کيفر استان تهران و با تائيد شعبه ۳۱ ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (۲۷/۲/۸۸)

۱۷۱ ـ رکسانا به اتهام قتل سيروس (همسرش) به حکم شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد ديوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۷/۲/۸۸)

۱۷۲ ـ يک جوان ۱۸ ساله به اتهام قتل يک زن ۳۰ ساله در به حکم دادگاه کيفری شهرستان خواف به اعدام محکوم شد. (قدس ۲۸/۲/۸۸)

۱۷۳ ـ امير به اتهام قتل سه برادرش به نام های احمد، اصغر و اکبر به حکم شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس و با تاييد ديوانعالی کشور به اعدام محکوم شد. (ايسکانيوز ۲۸/۲/۸۸)

۱۷۴ ـ مجيد به جرم قتل غلامرضا مردانی آذر در شعبه ۷۴ داداگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد. (اعتماد ۲۸/۲/۸۸)

صدور حکم اعدام زندانيان سياسی، عقيدتی، امنيتی:
۱۷۵ ـ شاکر باقی تبعه ترکيه در دادگاه تجديد نظر استان کردستان محکوم به اعدام شد. اين زندانی فاقد وکيل مدافع می باشد و مدت ۲ سال است که در زندان مرکزی سنندج بسر می برد.(فعالان حقوق بشر در ايران ۱۸/۲/۸۸)

احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:
۱۷۶ ـ به گزارش نشريه کارون چاپ اهواز، دو تن به اتهام قتل و يک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به دستور قوه قضائيه در زندان اهواز اعدام شدند. (راديو فردا ۸/۲/۸۸)

۱۷۷ ـ دل آرا دارابی به اتهام قتل دختر عموی پدرش به حکم قوه قضائيه در زندان رشت به دار آويخته شد. نامبرده در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بود. (کميته گزارشگران حقوق بشر ۱۱/۲/۸۸)

۱۷۸ ـ بيژن.ج ۴۰ ساله به جرم تعرض به عنف ۱۰ کودک به حکم دادگاه کيفری استان اصفهان و با تاييد ديوانعالی کشور به دار آويخته شد. (اعتماد ۱۲/۲/۸۸)

۱۷۹ ـ سيد رضا اطهرنيا ۳۲ ساله به جرم قاچاق مواد مخدر پس از تحمل ۶ سال زندان بدستور قوه قضائيه در زندان اردبيل به دار آويخته شد. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۴/۲/۸۸)

۱۸۰ ـ به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پليس، ۸ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر با تاييد ديوانعالی کشور در زندان شهرستان تايباد به دار آويخته شدند. (اعتماد ۱۵/۲/۸۸)

۱۸۱ ـ زينب نظرزاده ۳۰ ساله به جرم قتل همسرش موسی به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران و با تاييد شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور در محوطه زندان اوين تهران به دار آويخته شد. (ايران ۱۷/۲/۸۸)

۱۸۲ ـ صفر علی ۲۵ ساله به جرم قتل حسن ۵۱ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران و با تاييد شعبه ۴۲ ديوانعالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد. (ايران ۱۷/۲/۸۸)

۱۸۳ ـ حميد ۲۹ ساله به جرم قتل اکبر ۲۰ ساله به حکم شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران و با تاييد شعبه ۱۱ ديوانعالی کشور در زندان اوين به دار آويخته شد. (ايران ۱۷/۲/۸۸)

۱۸۴ ـ حسين ۳۸ ساله به جرم قتل باجناقش علی ۳۶ ساله به حکم شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران و با تاييد ديوانعالی کشور در زندان اوين تهران به دار آويخته شد. (ايران ۱۷/۲/۸۸)

۱۸۵ ـ سعيد. د، ستار. ن، مجيد. پ، محمود. م و سرور. و به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و با تاييد ديوانعالی کشور در زندان کرمان به دار آويخته شدند. (ايران ۱۹/۲/۸۸)

۱۸۶ ـ ع. م ۲۹ساله و الف. ر ۳۶ساله به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه ۵ دادگاه انقلاب شيراز و با تاييد ديوان عالی کشور در زندان شيراز به دار آويخته شدند. (اعتماد ۱۹/۲/۸۸)

۱۸۷ ـ محمد مهدی. خ و رضاقلی. س به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم دادگاه انقلاب زاهدان و با تاييد ديوانعالی کشور در زندان زاهدان به دار آويخته شدند. (ايسکانيوز ۲۱/۲/۸۸)

۱۸۸ ـ عباس. پ ۳۸ ساله معروف به آشپز به اتهام قتل حسينعلی ۳۵ ساله به حکم شعبه دوم دادگاه کيفری استان قزوين و با تاييد شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور در محوطه زندان چوبيندر قزوين به دار آويخته شد.
(ايسکانيوز ۲۲/۲/۸۸)

۱۸۹ ـ مصطفی کيانی ۲۶ ساله به اتهام قتل حيدر علی به حکم دادسرای عمومی و انقلاب خمينی شهر و با تاييد ديوانعالی کشور در محوطه زندان اصفهان به دار آويخته شد. (ايسکانيوز ۲۲/۲/۸۸)

۱۹۰ ـ حسين به اتهام قتل ليلا (همسرش) به حکم شعبه ۱۷ دادگاه کيفری استان اصفهان و با تاييد ديوانعالی کشور در محوطه زندان اصفهان به دار آويخته شد. (ايسکانيوز ۲۲/۲/۸۸)

۱۹۱ ـ محسن صادقی ۳۵ ساله و رضا چوپانی ۴۰ ساله به جرم قتل، بدستور قوه قضائيه در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شدند. (فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ۲۲/۲/۸۸)

۱۹۲ ـ آزيتا ۳۰ ساله و محمد به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوين و با تاييد رئيس ديوانعالی کشور در زندان مرکزی قزوين به دار آويخته شدند. (ايران ۲۴/۲/۸۸)

۱۹۳ ـ يک مرد به جرم خفه کردن همسرش در زندان عادل آباد شيراز به حکم شعبه پنجم دادگاه کيفری استان فارس و با تائيد ديوان عالی کشور، در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد. (اعتماد ۲۶/۲/۸۸)

۱۹۴ ـ يک مرد به جرم قتل يک مرد به حکم دادگاه کيفری استان فارس و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان عادل آباد شيراز بدار آويخته شد. (اعتماد ۲۶/۲/۸۸)

۱۹۵ ـ يک مرد به جرم قتل پدر و مادر همسرش به حکم شعبه دوم دادگاه خرامه و با تائيد شعبه ۱۵ ديوانعالی کشور در زندان عادل آباد شيراز اعدام شد. (اعتماد ۲۶/۲/۸۸)

۱۹۶ ـ يک جوان ۲۴ ساله به جرم قتل يک مرد ۴۵ ساله به حکم دادگاه کيفری استان فارس و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان عادل آباد شيراز به دار آويخته شد. (اعتماد ۲۶/۲/۸۸)

۱۹۷ ـ يک جوان ۲۵ ساله به جرم قتل يک مرد به جکم شعبه ۵ دادگاه کيفری استان فارس به رياست قاضی رضائيان و با تائيد شعبه ۴۱ ديوانعالی کشور در زندان عادل آباد شيراز بدار آويخته شد. (اعتماد ۲۶/۲/۸۸)

۱۹۸ ـ محمود به جرم قتل سعيد به حکم دادگاه کيفری استان اصفهان و با تائيد ديوانعالی کشور در زندان مرکزی اصفهان بدار آويخته شد. (اعتماد ۲۷/۲/۸۸)

۱۹۹ ـ عليرضا – چ و يک مرد ديگر به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم قوه قضائيه در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شدند. (اعتماد ۲۷/۲/۸۸)

دستگيری های عمومی
۲۰۰ ـ ۲ زن به همراه ۷ پسر دانشجو در يک مجلس جشن در خيابان بزرگمهر نيشابور توسط نيروی انتظامی دستگير شدند. (قدس ۳/۲/۸۸)

۲۰۱ ـ ۹ مرد و ۸ زن در مجلس جشنی در يکی از باغ های اطراف منطقه طرقبه مشهد توسط نيروی انتظامی دستگير شدند. (خراسان ۵/۲/۸۸)

۲۰۲ ـ سرهنگ مجيد فقيه رئيس اداره اجتماعی پليس اطلاعات و امنيت نيروهای انتظامی اعلام کرد: ۵۳ مرد و ۳۶ زن به جرم شرکت در يک جشن تولد دستگير شدند. (فارس ۶/۲/۸۸)

۲۰۳ ـ ماموران نيروی انتظامی سمنان با همکاری ضابطان مرکز اجرائی امر به معروف و نهی از منکر سپاه، ۱۸ دختر و ۱۶ پسر را به جرم شرکت در يک مجلس پارتی شبانه دستگير کردند. (ايسنا ۶/۲/۸۸)

۲۰۴ ـ ۶۰ نفر مرد و ۵۳ نفر زن به اتهام شرکت در يک پارتی شبانه در يکی از محله های تهران توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. (جمهوری اسلامی ۶/۲/۸۸)

۲۰۵ ـ در يک ميهمانی شبانه در يک کافه تريا واقع در جاده ناهارخوران استان گلستان ۳۴ دختر و پسر توسط نيروی انتظامی بازداشت شدند. (ايسکانيوز ۷/۲/۸۸)

۲۰۶ ـ سرهنگ مهدی خانی فرمانده پايگاه نهم پليس امنيت تهران اعلام کرد: ۲۲ نفر تحت عنوان اراذل و اوباش در يک ميهمانی شبانه در شهر ری دستگير شدند. (قدس ۱۳/۲/۸۸)

اخبار اجتماعی:
۲۰۷ ـ بر اثر انفجار مين در اطراف شهر بستان يک مامور مين روبی کشته شد. همچنين در منطقه شلمچه دو مامور مين روبی مجروح شدند و پای يکی از مجروحين قطع گرديد. (تابناک ۳/۲/۸۸)

۲۰۸ ـ بيش از ۵۰ زن بازداشتی به همراه يک نوجوان ۱۳ ساله و ۳ کودک خردسال ۸روزه، يک ساله و چهار ساله در غير انسانی ترين شرايط در بازداشتگاه کلانتری بانوان مشهد بسر می برند. کل فضای بازداشتگاه ۶۰ متر است، که بيش از ۵۰ نفر در آن، بدون هيچ گونه طبقه بندی نگه داری می شوند. همه اين زندانيان در همين فضای کوچک، تاريک و فاقد نور کافی در کنار هم جای داده شده اند. ضرب و شتم بازداشتی ها از سوی پليس های زن، امری عادی و روزمره است. زندانيان برای تکه ای نان خشک ساعتها به ماموران کلانتری التماس کرده اند. (ميدان زنان ۸/۲/۸۸)

۲۰۹ ـ فرجی نژاد معاون حفاظت زندان رجائی شهر کرج پنج زندانی را به اتهام "سرپيچی از اوامر" به وسيله باتوم برقی مورد ضرب و شتم قرارداد. يکی از زندانيان بنام صلاح الدين از ناحيه دو دست و يک پا دچار جراحت و شکستگی شد. عليرغم وضعيت نامناسب جسمی اين زندانی، مسئولان بهداری و زندان از رسيدگی پزشکی به وی خودداری نموده اند. (فعالان حقوق بشر در ايران ۱۳/۲/۸۸)

۲۱۰ ـ سليمان مزين ۳۲ ساله بر اثر انفجار مين در شاهراه مرکزی سردشت مجروح شد، اتومبيل وی از بين رفت. عثمان مزين برادر نامبرده اعلام کرد: دولت در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد استان کردستان از وجود مين پاکسازی شده است.(جمهوريت ۱۶/۲/۸۸)

۲۱۱ ـ محمد علی زنجيره ای معاون توسعه و مديريت منابع سازمان زندانها اعلام کرد: در حال حاضر ۷۰ کودک به دليل زندانی بودن مادران خود در زندان بسر می برند. (اعتماد ۱۹/۲/۸۸)

۲۱۲ ـ زندانيان زندان مرکزی سنندج بيش از ۴ ماه است، به بهانه ساخت و ساز و تغييراتی در سالن مربوط به ملاقات حضوری زندانيان، از حق ملاقات با خانواده های خود محروم هستند.(فعالان حقوق بشر در ايران ۲۱/۲/۸۸)

۲۱۳ ـ نوريان معاون اجتماعی-فرهنگی شهردار تهران، از صدور ۱۰ هزار شناسنامه برای کودکان کار در پايتخت خبر داد. (ايلنا ۲۲/۲/۸۸)

۲۱۴ ـ بر اثر انفجار مين در يکی از روستاهای اطراف شهر سقز، دست و پای ابوبکر خديجی و دستان دخترش خاور خديجی قطع گرديد. دو برادر در روستای "قلعه رش" سردشت در ايام نوروز در حال تردد در زمين زراعی شان بر اثر انفجار مين کشته شدند و نفر سوم چشمانش را از دست داد. در هفته گذشته بر اثر انفجار مين در شهر اشنويه دو نفر ناقص شدند. اين انفحارها در حالی صورت می گيرد که حميدرضا ارشادمنش دبير شورای عالی پاکسازی ميادين مين کشور دو ماه پيش اعلام کرد: پاکسازی ميادين مين در استانهای آذربايجان غربی و کردستان از نظر آنها تمام شده است. (اعتماد ۲۲/۲/۸۸)

"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی“

ihrnena@gmail.com ۳۱/۰۲/۱۳۸۸ برابر با ۲۱/۰۵/۲۰۰۹

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران – فرانسه
اتحاديه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران – واشنگتن – آمريکا: adhri۱@yahoo.com
info@bashariyat.de کانون دفاع از حقوق بشر در ايران – آلمان:
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانی در آلمان:
HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسی در ايران– هلند
info@komitedefa.org: کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com:کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – کاليفرنيا – آمريکا
komitenoran@yahoo.noکميته نوران(کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – نروژ):
yebarak@yahoo.ca: سازمان ايرانيان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de: کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران- برلين
mnrecht@hotmail.comفعالين ايرانی حقوق بشر- سوئيس:
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.com

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد