logo

موضوعی جهت توجه هنرمند ارجمند خانم پری زنگنه

پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۱ مه ۲۰۰۹

ایرج شکری

اگر اين کتاب يا گزيده وخلاصه يی از آن به صورت کاست و سی دی صوتی توليد شود، طبعا امکان استفاده آن برای گروه کثيری فراهم می شود. در فرانسه کتابهايی که به شکل کاست و سی دی صوتی توليد شده اند وجود دارند و اين البته در برگيرنده رمانهای معروف هم می شود. تهيه کتابهای صوتی با هدف ايجاد در آمدی برای خدمت نيکوکارانه و غير انتفاعی می تواند با شرکت دواطلبانه هنرمندان مورد علاقه مردم، از جمله هنرمندان سينما(خوانده شدن کتابی با صدای آنان) هم صورت بگيرد، کاری که در اين سوی دنيا انجام شده است.
خبر حضور هنرمند ارجمند خانم پری زنگنه را در کتابفروشی خاوران در روز يکشنبه ۱۷ مه به مناسبت انتشار کتابشان با عنوان آنسوی تاريکی، در عصر نو ديدم اما برای به خاطر مسافرت کوتاهی نتوانستم به کتابفروشی خاوران بروم و موضوعی که در نظرم بود به خودشان بگويم. مساله در مورد همان کتاب است. من هنوز کتاب را نخوانده ام، اما آنطور که اشاره شده بود کتاب در مورد رويا رويايی اين هنرمند ارجمند با مساله از دست دادن بينايی و ادامه تلاش کوشش فرهنگی و هنری و تبديل شرايط ناشی از از دست دادن بينايی به عرصه جديدی برای تلاش و ارتقاء توانايی های خويش بوده است. اين مساله بسيار مهمی است و انتقال چنين تجربهً، حتی به آدمهايی که مشکل نقص بدنی ندارند، می تواند در ايجاد اعتماد به نفس و ايستادگی در برابر مشکلات و ايجاد انگيزه قوی برای تلاش و پشت سر گذاشتن مشکلات بسيار موثر و مفيد باشد. طبيعی است وقتی آدم بخشی از زندگی خود را در سلامت بينايی گذرانده، حادثه منجر به از دست دادن بينايی، حادثه يی بسيار سنگين و ناگوار است که انطباق دادن خود با وضع پيش آمده و دشواريهای ناشی از آن، کار آسانی نيست. وضع اين گونه حادثه ديدگان با کسانی که از بدو تولد نابينا به دنيا می آيند بسيار متفاوت است و دنيای تاريکی برای آنان، محروم شدن از نعمت بزرگی است که از آن برخوردار بوده اند. به همين دليل اطلاع از شرح تجربه ها و نحوه رويارويی خانم پری زنگنه با شرايط بعد از از دست دادن بينايی و باز نايستادن از تلاش و پيشرفت، برای کسانی که به علت های گوناگون بينايی چشمان خود را از دست می دهند، بسيار ارزنده است، اما آنان چگونه می توانند اين کتاب را بخوانند؟ کتاب ايشان حتی اگر به خط مخصوص (بريل يا بر آی)* برای استفاده نابينايان چاپ بشود، باز آن دسته از نابينايانی که يا بيسوادندو يا اين که آن خط را نياموخته اند، به ويژه آنها که در سنين بالا بينايی خود را از دست داده اند و آموختن اين خط برايشان بسيار دشوار است، نمی توانند از کتاب ايشان بهره ببرند. در حالی که اگر اين کتاب يا گزيده وخلاصه يی از آن به صورت کاست و سی دی صوتی توليد شود، طبعا امکان استفاده آن برای گروه کثيری فراهم می شود. در فرانسه کتابهايی که به شکل کاست و سی دی صوتی توليد شده اند وجود دارند و اين البته در برگيرنده رمانهای معروف هم می شود. تهيه کتابهای صوتی با هدف ايجاد در آمدی برای خدمت نيکوکارانه و غير انتفاعی می تواند با شرکت دواطلبانه هنرمندان مورد علاقه مردم، از جمله هنرمندان سينما(خوانده شدن کتابی با صدای آنان) هم صورت بگيرد، کاری که در اين سوی دنيا انجام شده است. اين کتابها البته تنها برای استفاده نابينايان نيست. می تواند برای علاقمند کردن يا آشنا کردن کسانی که کمتر با مطالعه سرو کار دارند، با کتاب و مطالعه و ادبيات صورت بگيرد. کاری که در مورد اشعار بعضی از شاعران در ايران شده است. به هر حال به نظرم رسيد که با توجه شهرت خانم زنگه به عنوان يک هنرمند و افزودن فعاليت اجتماعی به فعاليت هنری، اگر ايشان مبتکر توليد کتاب صوتی از کتاب خودشان و کتابهای ديگر، برای نابينان بشوند و در اين زمينه دعوت به کمک دواطلبانه از جمله از هنرمندان سينما يا چهرهای مورد علاقه مردم بکنند، درخواستشان بی پاسخ نخواهند ماند. اطلاع ندارم که در ايران اولياء امور، که عرصه زندگی را با سرکوب و راه انداختن گشتهای مختلف و ريختن به خانه های مردم در جشنها و ميهمانيها، برای دستگير کردن مرتکبان „منکرات“ بر مردم تنگ کرده و می کنند چه قدمهايی برای ايچاد رفاه و آسان کردن زندگی برای نابينايان برداشته اند، اما در اين سوی دنيا در حد اطلاعاتی که از طريق اخبار و گزاشها يی که در مورد تلاشهايی که برای ايجاد تسهيلات و امکان برخورداری افرادی که به شکلهای گوناگون دچار نقص عضو شده اند، انجام می شود، کسب کرده ام در فرانسه برای برخورداری نابينايان از تفريحاتی که افراد سالم از آن برخوردار می شوند نيز تلاش می شود در مواردی هم ابتکار عمل از سوی افراد داوطلب کارهای نيکوکارنه است. از جمله اين تلاشها بردن نابينايان به کوهنوردی و سنگ نوردی و يا پرواز با کايت(به همراه مربی با تجربه) است. انجام چنين کارهايی تاثيرات بسيار مثبتی در روحيه افراد نابينا دارد. در اينجا همچنين روی قوطی و بسته بندی برخی داروهای ضروری مثل داروی کاهش فشار خون، نام دارو با خط ويژه نابينايان نوشته شده تا آنان بتوانند بدون نياز به کسی برای خواندن نام داروها، داروی مورد نظر خود را تشخيص بدهند. با آرزوی موفقيت و شادکامی برای هنرمند ارجمند خانم پری زنگنه.
„برآی“ نامگذاری شده است Louis Braille اين خط به نام مبتکر و مخترع فرانسوی آن.*
در مطالب و نوشته های فارسی نام اين خط بيشتر بريل ديده می شود. لويی برآی در کودکی بينايی خود را در اثر حادثه يی از دست داد. در زندگی نامه او آغاز اختراع اين خط توسط وی در زمان سيزده سالگی او ذکر شده است. وی بعدا اين خط را با افزودن روشی برای نوشتن رياضيات و نت موسيقی تکميل کرد. او در سن ۴۹ در اثر بيماری سل در ۶ ژانويه ۱۸۵۲ در پاريس در گذشت.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد