logo

مجازات اعدام در حکومت اسلامی و در آمریکا

جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۴ آپريل ۲۰۱۴

کوروش گلنام

هدف حکومت اسلامی از اعدام
حکومت اسلامی از مجازات اعدام به ویژه در ملاء عام، هم زمان دو هدف را مد نظر دارد. نخستین آن بر این پایه استوار است که در جامعه ایجاد ترس و هراس کرده و خود را قدرت مند نشان دهد. هدف دوم او نهادینه کردن خشونت در جامعه است که اعدام در ملاء عام نمونه بارز آن است. سردمداران حکومت کوشش کرده اند اعدام در ملاء عام را به نمایشی خیابانی تبدل نمایند که شوربختانه در این مورد نیز موفق بوده اند. باید از وجود انبوه تماشاگر در اجرای حکم اعدام در خیابان های ایران، شرمنده بود. در این زمینه، بی خردی حکومت اسلامی و اثر شوم اعدام های خیابانی بر روح و روان کودکان، نو جوانان و جوانان امری نیست که پنهان باشد. ولی دردناک تر از خود صحنه اعدام در ایران این است که پس از اجرای حکم، کسانی از مأموران حکومت که در درون تماشاچیان قرار گرفته اند ندای "الله اکبر" سر داده و یا در مواردی در کمال بی شرمی ندای "تشکر" از مأموران اجرای حکم اعدام و نیروی انتظامی سر می دهند!

آیا بزه کاری کاهش یافته است؟

حکومت اسلامی 35 سال است که به بهانه هاب گوناگون از آن میان قاچاق و انجام جنایت اعدام کرده است بی آن که کوچکترین اثری از کم شدن میزان جرم و جنایت پدید آمده باشد. کاربرد مجازات اعدام ولی از سویی دست حکومت را باز گذاشته است که با رذالت هر چه تمام تر، شماری از مخالفان سیاسی خود را زیر عنوان "قاچاقچی" و یا "جاسوسی" برای این و آن دشمن، از آن میان اسرائیل، به چوبه دار بسپارد.
در این بیش از سه دهه اعدام و تجاوز به حقوق انسانی شهروندان ایران، نه تنها اعدام ها اثری نداشته است بلکه فشار فقر،گرسنگی وبی عدالتی، شمار بیشتری را به سوی بزه کاری سوق داده است و بیکاری، اعتیاد، فقر و فساد همه جامعه را فرا گرفته است. یکی از مضحک ترین سخنان در حکومت اسلامی آن است که می گویند دیگران و از آن میان آمریکا نیز دارای مجازات اعدام است و بدین ترتیب خود را با آمریکا برابر می دانند.

مجازات اعدام در آمریکا

برای درک بیهوده گویی سران حکومت در مقایسه خود با کشور پهناور آمریکا می توان به نکته های زیر توجه نمود:
1 ـ در 18 ایالت از 50 ایالت آمریکا مجازات اعدام وجود ندارد.
2 ـ بیشتر اعدام ها در ایالت هایی که هنوز مجازات اعدام دارند، وسیله تزریق مواد مرگبار اجرا می شود که روشی راحت و بدون درد است.
3 ـ در 14 ایالت آمریکا که دارای مجازات اعدام هستند،به ندرت اعدامی صورت گرفته است؛ برای متال در دو ایالت کانزاس و نیو همشایر، چندین دهه است که کسی اعدام نشده است.
4 ـ میزان اعدام ها در آمریکا هر روز کاهش یافته و از 98 مورد در سال 1999 به 43 مورددر سال 2012 کاهش یافته است که می توان آن را با شمار اعدام ها در ایران با توجه به میزان جمعیت دو کشور مقایسه نمود.
5 ـ خلاف حکومت اسلامی ایران، ایالت های آمریکا در راه محدود کردن حکم اعدام، ممنوعیت اعدام در ملاء عام، لغو حکم اعدام ویافتن جایگزینی برای آن بوده اند.
6 ـ برای همین شمار اعدام ها در آمریکا نیز می باید مراحل دراز مدت قضایی طی شده و اگر کسی محکوم به اعدام شد، کوشش می شود که هنگام اجرای حکم، محکوم درد و عذاب زیاد نکشد.
به هر رو اعدام در هیچ کشوری مشکل گشا نیست و باید کوشش نمود که حکم اعدام که در سال 2010 در 95 کشور جهان لغو شده است در دیگر کشورها نیز از میان برداشته شود. به امید آن روز.

کورش گلنام
۱۵ فرودین ۱۳۹۳ - ۴ آوریل ۲۰۱۴

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد