logo

دشمن در خانه است

يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۲ ژانويه ۲۰۱۴

کوروش گلنام

پس از منشور حقوق بشر روحانی که در وافع بندهایی از قانون اساسی حکومت است و سخن تازه ای ندارد، اینک پیش نویس لایحه فعالیت احزاب را تهیه نموده اند تا به همه پرسی بگذارند ولی این پیش نویس، فریب کاری ای بیش نیست و یکی از اصول تاسیس حزب را هم چنان "التزام به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه "می داند:
"تبصره 5 [در ماده تاسیس حزب]:متقاضيان دريافت پروانه بايد در مرام نامه و اساس نامه صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي و اصل ولایت فقیه اعلام دارند."
با وجود منشورحقوق شهروندی و این روزها پیش نویس لایحه تشکیل احزاب از سوی روحانی، دشمن هم چنان در خانه است. واقعیت امر این است که انقلاب مردم ایران دزدیده شده و میهن ما 35 سال است که وسیله ملایان اشغال شده است و این کوشش ها با عنوان های در نما مردم گرایانه، دگرگونی ای در این مورد به وجود نمی آورد وبیشتر نمایشی است در برابر غربی ها تا بتوانند بگویند که حقوق بشر در ایران رعایت می شود! بنا بر این در سرزمینی اشغال شده، وظیفه همگان است که به هر وسیله که می توانند و در هر جا که هستند، علیه اشغال کنندگان و برای آزادی میهن خود به مبارزه بپردازند.

می بایست علیه علی خامنه ای که بنام ولایت مطلقه فقیه، برای خود سلطنت براه انداخته، خود را برتر از هر قانونی دانسته و به هیچ کس نیز جواب گو نیست و مسئولیت بسیاری جنایت ها و خیانت ها را نیز مستقیم بر عهده دارد، به هر شکل بر خاسته و کوشش نمود که او را از تخت سلطنت به زیر کشید. این که روحانی بر سر کار آمده است شاید اندک گشایشی در کارها پدید آید زیرا گزینش او نیز دقیقن در همین راستا بوده است که هم بتوانند با غرب به سازش رسیده و " قهرمانانه" تسلیم شوند و هم بتوانند تن به گشایش هایی هر چند اندک دردرون بدهند تا عمر حکومت را طولانی تر کنند.

پیش نویس لایحه فعالیت احزاب

پس از منشور حقوق بشر روحانی که در وافع بندهایی از قانون اساسی حکومت است و سخن تازه ای ندارد، اینک پیش نویس لایحه فعالیت احزاب را تهیه نموده اند تا به همه پرسی بگذارند ولی این پیش نویس، فریب کاری ای بیش نیست و یکی از اصول تاسیس حزب را هم چنان "التزام به قانون اساسی و اصل ولايت فقيه "می داند:
"تبصره 5 [در ماده تاسیس حزب]:متقاضيان دريافت پروانه بايد در مرام نامه و اساس نامه صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي و اصل ولایت فقیه اعلام دارند."

شمشیر" التزام عملی به قانون اساسی" هم چنان در ماده مربوط به هیئت مؤسس و اعضا حزب نیز نمایان است. بنا بر این لایحه، همه چیز در ید قدرت کمسیونی است بنام "کمیسیون احزاب"که بر ریز و درشت حزب کذایی نظارت داشته و همه کاره است. ماده 10 کمسیون احزاب به قرار زیر است:
ماده ( 10
به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت احزاب و انجام وظايف مصرحه در اين قانون
كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:
1. نماينده دادستان كل كشور.
2. نماينده رئيس قوه قضائيه.
3. معاون سياسي وزارت كشور.
-4 دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب
ودر بند"ب"حقوق و مسئولیت های حزب، چنین می گوید:
"ب ـ انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جهت اجراي اصل هشتم قانون اساسي در چارچوب مقررات این قانون."
بررسی همه جانبه این لایحه پیشنهادی که از همآن آغاز، بنیانش بر تفتیش عقیده وکنترل همه جانبه زیر نظر کمیسیون احزاب است خود به نوشته مفصلی نیاز دارد و من به همین کوتاه بسنده می کنم.

این پیش نویس لایحه احزاب نیز هیاهو و تبلیغی بیش نیست و روشن می سازد که در بر همآن پاشنه گذشته چرخیده و هدف ایجاد حزب های دولتی است که کاملن زیر کنترل حکومت بوده و آزادی آن ها در چهارچوب قانون ولایی باشد! وچنان که پیش تر آمد نمایشی است در برابر غربی ها و اعتراض آنان به پایمال شدن هر روزه حق و آزادی انسانی در ایران زیر سلطه ملایان.

برای ایرانیان آزادی خواه دشمن هم چنان در خانه و میهن ماهم چنان اشغال شده است. تا این حکومت پا بر جاست تحولی اساسی در آن رخ نداده و مردم وسرزمین ما هر روز بیش از گذشته دچارگرفتاری و ویرانی خواهند شد.باید به هوش بودو فریب نخورد که دشمن در خانه است!

کوروش گلنام
شنبه 21 دی 1392 ـ 11 ژانویه 2014

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد