logo

خامنه ای جام زهر را نوشید!

سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ - ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳

کوروش گلنام

مسئله این نیست که گفت و گو و تفاهم و دوری از جنگ و درگیری بد است، مشکل از آن جا پیدا می شود که سحنگویان حکومت چون همیشه همه چیز را به دروغ و ریا آلوده کرده و کوشش می کنند که در این مورد نیز حقیقت را با وجود سند موجود و منتشر شده، واژگونه بنمایند.
همآن گونه که پنداشته می شد، حکومت اسلامی توافق با کشورهای 1+5 را یک پیروزی برای خود دانسته و هیاهویی براه انداخته اند که این حکومت است که به خواسته های خود رسیده و پیروز میدان شده است! این در حالی است که حکومت اسلامی با این قرارداد به چهار میخ کشیده شده و تعهد های سنگینی را به عهده گرفته و در عمل با دریافت امتیاز هایی حقارت آمیز، از پیش برد برنامه اتمی خود باز ایستاده و علی خامنه ای جام زهر را سر کشیده است.

حق غنی سازی
با وجود این که هیچ گاه هیچ یک از کشورهای غربی غنی سازی در راه استفاده صلح آمیز را نه تنها برای حکومت ایران که برای هر کشور دیگری را ممنوع ندانسته اند، حکومت اسلامی با نیرنگ و حیله گری با عنوان این که "غنی سازی حق مسلم ما است" کوشش کرده و می کند که چنین وانمود کند که غرب با هر گونه غنی سازی در ایران مخالف بوده است!
در توافق به دست آمده حکومت تعهد می دهد که غنی سازی بیش از 5% نداشته و عنی سازی 3/5 % را در همین میزانی که امروز است باقی گذارده و آن را افزایش ندهد (یعنی غنی سازی در عمل متوقف می شود)؛ نیمی از اورانیم غنی شده 20% را به میله های سوخت تبدیل و بقیه را به کمتر از 5% تقلیل داده و خنثی کند، زمینه کنترل و نظارت بر فردو، نطنز و آب سنگین اراک را فراهم کرده و تعهد می دهد که فعالیت در آن ها را افزایش ندهد. در حقیقت آن ها نیز از فعالیت باز می مانند! ایران تعهد می دهد که سایت ها و محل های تازه ایجاد نمی کند. بازرسان می توانند دسترسی روزانه به کارگاه های تولید و مونتاژ سانتری فوژ، معدن های اورانیوم و تلخیص آن داشته باشند. این تعهدها تا آن جا پیش رفته است که اجازه بازدیدهای سر زده به سایت ها را در اختیار بازرسان قرار داده است. از سوی دیگر تحریم ها ی اساسی و کمر شکن هم چنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
در مقابل ایران می تواند تا میزان 7 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده خود را در مدت شش ماه دریافت کند و به شرط آن که تخلفی از قرارداد انجام ندهد با تحریم های تازه ای روبرو نشود. این شاید تنها امتیاز مهمی است که حکومت اسلامی به دست آورده است. میزان فروش نفت ایران نیز در همین سطح امروز باقی مانده و پول فروش آن نیز هم چنان بلوکه خواهد بود. تعلیق تحریم طلا و فلزهای گرانبها، صادرات پتروشیمی ایران، صنعت خود رو، قطعات یدکی برای ایمنی پروازهای غیر نظامی و خدمات مرتبط با این بخش ها، از دیگر تعهد های 1+5است که در عمل امتیاز هایی بسیار جزئی در اختیار حکومت نهاده است.
اینک و پس از این قرداد خفت بار، سران حکومت کوشش می کنندکه نشستن بر سر میز مذاکره و تسلیم شدن به خواسته های 1+5را نه بر اثر تحریم ها و وضع اسفناک اقتصادی حکومت، که بر اثر نیرومندی خود به دیگران بقبولانند. ولی خوشبختانه متن کامل توافق در سایت های گوناگون در اختیار همگان است و نمی توان آن را منکر شد. باید دید که در این شش ماه حکومت اسلامی تا چه اندازه پابند این توافق نامه خواهد بود. البته حود به خوبی می دانند که کمترین تخلفی از این تعهد نامه که امضای نمایندگان حکومت را بر خود دارد، می تواند چه نتیجه ویران کننده ای برای حکومت اسلامی داشته باشد.

کوروش گلنام
سه شنبه 5 آذر 1392 ـ 26نوامبر 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد