logo

سندی انکار ناپذیر در دخالت فیزیکی سپاه در سوریه

يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۰۳ نوامبر ۲۰۱۳

کوروش گلنام

با انتشار سند تازه و گویای دیگری بر دخالت مستقیم و فیزیکی حکومت اسلامی که تقیه و دروغ یکی از پایه های اساسی سیاست های داخلی و خارجی اش را تشکیل می دهد، کار بر حکومت که تا کنون حضور فیزیکی اش را در سوریه انکار کرده و آن را تبلیغ دشمنان می خواند، بسیار سخت تر خواهد شد. خوانندگان گرامی می توانند نخست خود این فیلم و سند انکار ناپذیر را ببینند:
http://www.youtube.com/

همآن گونه که خوانندگان نیز متوجه شده و در فیلم نیز به آن اشاره رفته است، تهیه این فیلم برای انتشار عمومی نبوده و جنین می نماید که هدف از این فیلم برداری، نمایش آن برای سران حکومت و نیروهای سپاه بوده است تا هم از کارکرد سپاه در سوریه درک درست تری داشته باشند و هم از آن به عتوان تبلیغ برای فرستادن نیروهای بیشتری از سپاه به سوریه استفاده کنند. آن چه که یکی از کارشناسان نیز، که فیلم را به دقت مورد بازبینی قرار داده است، به درستی به آن اشاره می کند این است که جنگ در سوریه اکنون جنبه فرقه ای یافته یعنی به شکلی روشن به در گیری بین شیعه و سنی در آمده است. همآن سرنوشتی که با سیاست های مخرب حکومت اسلامی در منطقه، امروزه در عراق نیز شاهد آن هستیم. بمب گذاری ها در عراق چنان وضع فاجعه باری را یه وجود آورده است که در شش ماه گذشته به مرگ 5000 انسان و آسیب دیدن هزاران تن دیگر در این کشور منجر شده است.

نیروهای جهادی

شوربختانه سیر رویدادها در سوریه آن گونه که پیش بینی می شد نشد و گروه های تند رو اسلامی هم چون "جبهته النصره" و "امارات اسلامی عراق و شام" ،که وابسته به القاعده است، و ده هاگروه دیگر اسلامی مسیر مبارزه مردم سوریه را بسیار منحرف و آن را دشوار نموده اند. اکنون درگیریها هم در درون خود نیروهای جهادی و هم میان این نیروها با مخالفان گرد آمده در ارتش آزاد سوریه و هم مبارزه همه این گروه های گوناگون با ارتش پشار اسد، نیروهای حزب الله لبنان، سپاه پاسداران و مجاهدان عراقی، وضع بسیار نگران کننده و آشفته ای را در سوریه پدید آورده است. در گیری ها در چند جبهه در جریان است و برای سوریه آینده بسیار مبهمی حتا پس از سرنگونی بشار اسد را به تصویر می کشد. نیروهای جهادی در شبکه های اسلامی موجود در کشورهای اروپایی، گذشته از یاری های مالی، شماری خود نیز به این گروه ها پیوسته که نگرانی هایی را در این کشورها بر انگیخته است.

حکومت اسلامی برای جلوگیری از سرنگونی بشار اسد تا کنون به هر کاری دست یازیده است و خود رادر حنگ در سوریه سخت درگیر نموده است و این در حالی است که ریا کارانه در گیری مستقیم سپاه در سوریه را انکار و هزینه های گزاف شرکت در این درگیری را به شکلی پنهان به مردم ایران تحمیل نموده است. بشار اسد سر انجام رفتنی است و هر آنجه در سوریه رخ دهد به حساب حکومت اسلامی (نه مردم ایران)، نیز نوشته خواهد شد.

کوروش گلنام
شنبه 11 آبان 1392 ـ 2 نوامبر 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد