logo

گفت وگو ها با ۱+۵

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳

کوروش گلنام

کمتر ایرانی را بتوان یافت که از دور شدن سایه شوم جنگی ویرانگر بر سر مردم ایران خشنود نبوده و به بهانه کینه ای که از حکومت اسلامی و جنایت ها و خیانت هایش به دل دارد، خواستار یورش آمریکا و هم پیمانانش به ایران باشد. بنا بر این می باید از هر گام و عملی که به سالم سازی و تنش زدایی در این میدان دامن بزند استقبال کرد. مشکل ولی در این است که اکنون که نمایندگان حکومت اسلامی در راه "نرمش قهرمانانه " پا پیش نهاده اند، همه کوشش خود را به کار می برند که همه چیز پنهان و سری باشد و مردم ایران آگاه نشوند که پشت درهای بسته دیدار و گفت و گو ها چه می گذرد.

چرا چنین است؟

1 ـ اصل مطلب این است که حکومت در تنگنایی سخت به ویژه اقتصادی گرفتار آمده است و تحریم هایی که تا دیروز کاغذ پاره خوانده می شد، همراه با سوء مدیریت، اثرهای کشنده خود را نهاده است و بنا بر قول رفسنجانی" ما در محاصره، تحریم و بایکوتیم و نمی‌توانیم از منابع استفاده کنیم، باید گران بخریم و در دریافت پول هم با مشکلات فراوان روبرو هستیم."
همین چند جمله از زبان رفسنجانی که همچنان یکی از پایه های انقلاب اسلامی است، نشان از وضع شکننده حکومت دارد. حکومت در انزوایی سخت قرار داشته و خزانه اش خالی است به گونه ای که هم اکنون در پرداخت یارانه ها درمانده و تصمیم دارند سه دهک دیگر را از دریافت یارانه ها کنار بگذارند.حتا در چند روز گذشته، خبر از احتمال قطع پرداخت یارانه ها رفته است.
2 ـ این که در نشست های دو روزه با 1+5، نمایندگان حکومت از سویی چون همیشه از کیسه مردم خرج نموده و از نگذشتن مردم ایران از حق مسلم خود یعنی غنی ساری سخن گفته و در همآن حال حق مسلم مردم ایران از آگاهی در باره گفت وگو ها را بکلی ندید گرفته و کوشش می کنندکه آن چه در گفت وگو ها پیش امده رااز مردم پنهان نمایند، نشان از آن دارد که نمی خواهند مردم از چگونگی به زانو در آمدن حکومت با خبر شوند.
3 ـ شگفت انگیز ترآن است که ظریف و دیگر نمایندگان حکومت پس از نشست ها، گونه ای سخن می گویند که گویا این غرب بوده است که خواستار دگرگونی در سیاست های گذشته خود بوده و همه تقاضا ها از سوی 1+5 انجام گرفته است و حکومت هم چنان با کمی نرمش در موصع خود پایدار مانده است! و در همین راستا ظریف از عدم تاثیر تحریم ها بر ملت ایران سخن می گوید!
4 ـ بر خلاف گذشته اکنون این حکومت اسلامی است که فرا فکنی نموده و همه توانش را بکار میبرد که این نشست ها هر چه زودتر انجام گرفته و در مدت شش ماه تا یکسال همه اختلاف ها پایان یافته و تحریم ها بر داشته شوند. اکنون ظریف با ریا کاری می گوید که ما خواهان گفت و گو تنها برای گفت و گو نیستیم و کوشش می کنیم که هر چه زودتر به نتیجه قابل قبولی برسیم. غربی ها البته به خوبی از وضع اسفناک حکومت اسلامی با خبرند و روشن است که از موضع محکمی بر خوردارند وبه سادگی تحریم ها را بر نخواهند داشت.
با آگاهی از پیشینه حکومت بسیار سخت بتوان پذیرفت که حکومت اسلامی دست از پنهان کاری در پروژه اتمی خود که تا کنون میلیارد ها دلار هزینه آن کرده است بر دارد. این امکان وجود دارد که حکومت تا آستانه ایجاد بمب هسته ای پیش رفته ولی تولید آن را اجرایی نکند وآن را به زمانی دیگر واگذارد. این در حالی است که غرب همیشه اظهار داشته است که غنی سازی برای مصرف صلح آمیز را نفی نکرده و این حق را هم چون دیگر کشورها برای حکومت ایران نیز قائل است.

کوروش گلنام
آدینه 26 مهر 1392 ـ 18اکتبر 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد