logo

رابطه با آمریکا دیگر "بی غیرتی" نیست!

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳

کوروش گلنام

سخنان خامنه ای در باره رابطه با آمریکا فراموش نشده است. او حتا سخن گفتن از چنین رابطه ای را ممنوع، بی غیرتی، حماقت و خیانت می دانست چه رسد به بر قرار نمودن این رابطه. امروز ولی در نتیجه پایداری و مبارزه آزادی خواهان در ایران که شمار زیادی از آنان گرفتار و زیر شکنجه به زندان های دراز مدت محکوم شدند ولی از پای ننشستند از سویی و فشار خرد کننده تحریم ها از سوی دیگر، همآن گونه که پیش بینی می شد حکومت با شتاب در پی معامله و رابطه با آمریکا شده است. این کوشش ها برای بر قراری رابطه با آمریکا در درون حکومت شکافی ایجاد نموده است که با هر چه آشکارتر شدن تماس ها با آمریکا، که از چشم گروه های تند رو گونه ای شکست و تسلیم است، ژرف تر و جدی تر خواهد شد و زمینه مناسبی را برای همه کوشندگان راه آزادی پدید می آورد که می باید ار آن به بهترین شکل استفاده نمود.

سخنان روحانی در سازمان ملل

ـ سخنان روحانی در سازمان ملل همآن سخنان همیشگی و کلیشه ای گذشته بود با زبانی نرم تر و محترمانه تر تنها با یک تفاوت چشم گیر. در این سخنرانی بر خلاف عادت همیشگی با اسراییل برخوردی نشد و خبری از "رژیم اشغال گر صهیونیستی" و یا نفی هلوکاست در میان نبود. در دیگر نشست ها و مصاحبه های روحانی نیز این مورد دیده شد که حتا از کشور اسرائیل یاد کرد نه رژیم صهیونیستی.
ـ آن چه در سخنان روحانی ناگفته ماند مسئله حقوق بشر و پای مال نمودن هر روزه آن در ایران بود گر چه او در مصاحبه ای گفت که آرزو دارد زندان ها خالی شده و زندانی نداشته باشند و در این راه کوشش خواهد نمود.
ـ چون همیشه روحانی نیز از کیسه ملت خرج کرد و وهمه خواسته های حکومت را از زبان ملت ایران بیان داشت در حالی که خود به خوبی می داند که خواست نخستین مردم ایران آزادی، امنیت،آزادی همه زندانیان سیاسی و انجام یک همه پرسی آزاد با کنترل نمایندگان سازمان های حقوق بشری است.

گفت و گوی تلفنی

در آخرین دقیقه های سفر روحانی ولی رویدادی مهم رخ داد و بین او و اوباما گفت و گویی تلفنی انجام گرفت. بانو سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می گوید در خواست برای این گفت وگو از سوی روحانی انجام گرفته است ولی روحانی عکس آن را گفته و در خواست را از سوی اوباما دانسته است! سوزان رایس هیچ انگیزه ای ندارد که در این باره سخن ناراستی بگوید ولی روحانی با توجه به جو حاکم در ایران و وجود گروه های تند رو که در باز گشت او در فرودگاه به سویش لنگه کفش پرتاب نمودند و اغتشاشی بپا کردند، مجبور شد که در همین گام های نخست به دروغ متوسل شود تا خشم تند روان را بیش از این موجب نشود.

سیاست کلی حکومت در این زمینه

حکومت اسلامی که در وضع بحرانی اقتصادی و نارضایتی شدید مردم قرار گرفته است و تحریم ها راه تنفسش را بسته است، هیچ چاره ای جز تسلیم و نوشاندن جام زهر رابطه با امریکا به خامنه ای ندارد. ولی همآن گونه که شاهد هستیم و سرشت این حکومت بوده است، کوشش فراوانی می کند که شکست و درماندگی خود را پنهان نموده و به ضرب تبلیغ و هوچی گری خواست این رابطه را از سوی آمریکا بیان نموده و در میدان خالی خود را قهرمان بنامد! آنها به دروغ می گویند که آمریکا و غرب حق غنی سازی ما را به رسمیت شناخته اند ولی 1+5 همیشه وبارها بر این نکته تاکید داشته است که ایران از حق غنی سازی صلح آمیز چون همه دیگر کشورها بر خوردار بوده و هست وسال ها است که بر این موضع تکیه کرده و هیچ سخن تازه ای بیان نداشته اند. این حکومت اسلامی بوده است که از امضای الحاقیه ان پی تی سرباز زده و دائم پنهان کاری نموده است.
شاید برای بسیاری از کوشندگان راه آزادی ایران، ارتباط این حکومت ریا و دروغ با امریکا خوش آیندنباشد و به آمریکایی ها ایراد بگیرند که چرا رابطه با چنین حکومتی را پذیرفته است ولی حقیقت این است که آمریکایی ها در درجه نخست در اندیشه سود و بهره خود هستند و هیچ گاه منفعت خود را قربانی پشتیبانی از مردم ایران نمی کنند. امریکا می باید خشنود نیز باشد که چنین حکومتی را به زانو در آورده است و جام زهری را به رهبر معظم نوشانده است. آن چه باید رخ بدهد و مردم ایران بتوانند از بند چنین حکومتی رها شوند تنها به دست خود مردم ایران می تواند انجام پذیرد. آزادی خواهان می توانند از سستی های امروز حکومت و شکاف در آن با درایت و هشیاری بهره گرفته و خود را سازماندهی نمایند.

کوروش گلنام
دوشنبه 8 مهر 1392 ـ 30 سپتامبر 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد