logo

کشتار در قرارگاه اشرف، جنایت بر علیه بشریت

جمعه ۱۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۳

کوروش گلنام

فاجعه
این نخستین بار نیست که مجاهدین مورد هجوم وحشیانه قرار می گیرند. ولی این بار درجه خشونت به اوج خود رسیده و بنا بر فیلم منتشر شده از این فاجعه، عده ای مسلح به این اردوگاه یورش برده و افراد بی پناه و بی سلاح ساکن در اردوگاه را مورد یورش قرار داده، آنان را به گلوله بسته و تنی جند ار قربانیان را با دستان بسته اعدام می نمایند.
مهم نیست که با سیاست های رهبران سازمان مجاهدین مخالف یا موافق بود زیرا آن چه در قرارگاه اشرف رخ داده است آشکارا جنایت بر علیه بشریت است و هر انسان آزادی خواه و با وجدانی می باید آن را محکوم نماید. پس از این جنایت هولناک، به درستی انگشت اتهام به سوی دولت مالکی، حکومت اسلامی و سپاه پاسداران نشانه رفته است. بیانیه سپاه پاسداران و اظهار شادمانی آنان از این جنایت خود نشانه ای ازآگاهی آنان از این کشتار بوده است.
ساکنان قرارگاه اشرف پس از حمله آمریکا، بنا بر توافق با رهبران سازمان مجاهدین خلع سلاح شده و در واقع هم چون گروگان هایی در دست حکومت عراق قرار داشتند. یکی از خواسته های همیشگی حکومت اسلامی از حکومت عراق، آزار، اذیت و فشار بر مجاهدین ساکن اشرف و خواست اخراج آنان از عراق بود. ساکنان اشرف در بلا تکلیفی به سر برده و بتازگی به قرارگاه دیگری بنام "لیبرتی" انتقال یافته و بنا بر خبرها تنها 100 نفر از آنان برای رسیدگی و حسابرسی هادر قرارگاه اشرف باقی بوده اند.

سازمان ملل و خواست بررسی

سازمان ملل با مجکوم دانستن این جنایت ولی از دولت مالکی خواسته است که در این باره بررسی و تحقیق کند! یعنی از یکی از متهمین به اجرای این جنایت خواسته است که دست به تحقیق و بررسی بزند! سازمان ملل اگر براستی خواستار روشن شدن این جنایت است می باید هم چون مورد سوریه، هر چه زودتر خود گروهی را برای تحقیق و بررسی به عراق فرستاده و بانیان این کشتار هولناک را مجازات نماید. سستی های سازمان ملل سبب شده است که تبه کاران در ایران، عراق، سوریه و...با دست باز به هر جنایتی دست زده و با خیال آسوده به زندگی ننگین خود ادامه دهند. نگارنده در گذشته نیز بر سستی های سازمان ملل انگشت نهاده است. این سازمان باید بازسازی شده وگونه ای عمل کند که راه را بر حکومت های دیکتاتور، جنایت پیشه و تبه کاری چون حکومت اسلامی ببندد. ساده ترین راه اخراج جنین حکومت هایی از سازمان ملل است. اگر یک بار چنین کاری انجام شود، دیگر دیکتاتور ها حساب کار خود را می کنند.
نگارنده با وجود آن که با سیاست های مجاهدین هیچ گونه هم خوانی ندارد، کشتار در قرار گاه اشرف را محکوم نموده و آن را جنایت بر علیه بشریت می داند. آمران و عاملان این جنایت می باید مجازات شوند.
روشن نیست چرا سازمان مجاهدین همه توان خود را بکار نمی برد تا تمامی اعضایش را از عراق خارج کند!

کوروش گلنام
پنج شنبه 14 شهریور 1392 ـ 5 سپتامبر 2013

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد